Pakiet dla średnich miast

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) wśród celów na najbliższe lata wskazuje zrównoważony rozwój całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym. Jednym z projektów strategicznych realizujących SOR jest Pakiet dla średnich miast – ukierunkowany na wyrównanie szans rozwojowych wszystkich obszarów, w szczególności tych z największymi problemami społeczno-gospodarczymi.

Pakiet dla średnich miast dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich – w tej chwili jest to 255 miejscowości w całej Polsce. Na szczególne wsparcie mogą liczyć 122 ośrodki miejskie, które zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Polską Akademię Nauk w największym stopniu zagrożone są utratą funkcji społeczno-gospodarczych.

Pakiet dla średnich miast opiera się na dwóch filarach: z jednej strony jest to wsparcie w podejmowaniu inwestycji publicznych, z drugiej zaś tworzenie warunków dla inwestycji prywatnych. 

pdf Delimitacja miast średnich Polskiej Akademii Nauk

13.02MB

pdf Lista 255 miast średnich

0.1MB

pdf Lista 122 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze

0.07MB

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 09.05.2019 11:35
Osoba publikująca: Emilia Chmiel
Zmodyfikowano: 09.05.2019 11:35
Osoba modyfikująca: Emilia Chmiel