W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

APEL do firm transportowych i przewoźników! Potrzebne wsparcie w transporcie uchodźców z Ukrainy z punktów przygranicznych [AKTUALIZACJA]

Baner koloru czerwonego z białymi napisami KOMUNIKAT (na środku) oraz logo PSP i napis Komenda Główna PSP (w prawym górnym rogu)

Państwowa Straż Pożarna apeluje do wszystkich firm transportowych i przewoźników !!

Potrzebne jest wsparcie w transporcie uchodźców z Ukrainy, z punktów przygranicznych do miejsc pobytu.

Koszty obsługi przez firmy transportowe zostaną pokryte przez Państwową Straż Pożarną.

Poniżej znajdują się:

 • procedura zaangażowania firm transportowych,
 • dane do punktów kontaktowych na terenie poszczególnych województw
 • zlecenie dla firmy transportowej
 • procedura rozliczania firm transportowych i przewoźników zewnętrznych.

 

Procedura zaangażowania firm transportowych i przewoźników do wsparcia w transporcie uchodźców z Ukrainy z punktów przygranicznych do miejsc pobytu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Europy

Z uwagi na rosnące potrzeby transportowe ustala się następujący sposób postępowania w zakresie zaangażowania firm transportowych i przewoźników do wsparcia transportu uchodźców z Ukrainy realizowanego przez Państwową Straż Pożarną.

 1. Ogłasza się nabór firm transportowych i przewoźników do przewozu uchodźców z Ukrainy z punktów przygranicznych znajdujących się na terenie Polski do miejsc pobytu wskazanych przez koordynatorów Państwowej Straży Pożarnej.
 2. Autokary powinny zapewnić przewóz co najmniej 45 osób. Wyżywienie i zakwaterowanie kierowców zapewnia firma transportowa/przewoźnik.
 3. Koszty wynikające z uszkodzeń pojazdów, ewentualnej dewastacji wnętrza autokarów lub ich awarii ponosi firma transportowa/przewoźnik.
 4. Ustala się następującą stawkę transportową za autokary powyżej 45 osób:

do 100 km 800 zł netto

powyżej 100 km według stawek rynkowych

 1. Uruchamia się telefoniczne punkty kontaktowe w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Komendach Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej dla zainteresowanych firm transportowych i przewoźników. Numery telefonów dostępne są na stronach internetowych tych komend.
 2. Telefoniczne punkty kontaktowe czynne będą w godzinach od 8.00 do 20.00 począwszy od dnia 6 marca 2022 roku i przeznaczone są do zebrania danych kontaktowych i zasobów firm transportowych, które podejmą się zlecenia przewozu uchodźców.
 3. Po dokonanej analizie zgłoszeń w oparciu o bieżące potrzeby będą wybierane firmy transportowe i przewoźnicy, którym zostanie zlecony transport.
 4. Transport będzie realizowany na podstawie zlecenia.
 5. Odpłatność za wykonanie przewozu będzie zrealizowana po wykonaniu zlecenia w terminie 14 dni* od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Płatnikiem będzie Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej na podstawie zlecenia wystawionego przez PSP.
  * Od dnia 18.03.2022 r. ulega zmianie termin płatności za faktury wystawione przez prywatnych przewoźników realizujących transport uchodźców z Ukrainy.  Dotychczasowy termin płatności zostaje wydłużony z 14 do 30 dni.

Dane do punktów kontaktowych na terenie poszczególnych województw

Województwo telefon 1 telefon 2 e-mail
dolnośląskie 713 682 336 713 682 337 wroclaw_kw@chmura.straz.gov.pl
kujawsko-pomorskie 477 512 181 477 512 182 torun_kw@chmura.straz.gov.pl
lubelskie 887 101 995 815 351 222 lublin_kw@chmura.straz.gov.pl
lubuskie 572 435 750 509 476 651 gorzow_w_kw@chmura.straz.gov.pl
łódzkie 426 315 162 426 315 163 lodz_kw@chmura.straz.gov.pl
małopolskie 478 359 063 478 359 064 krakow_kw@chmura.straz.gov.pl
mazowieckie 225 595 116 225 595 119 warszawa_kw@chmura.straz.gov.pl
opolskie 570 252 595 506 343 622 opole_kw@chmura.straz.gov.pl
podkarpackie 177 470 232 503 403 212 rzeszow_kw@chmura.straz.gov.pl
podlaskie 669 554 133 669 551 328 bialystok_kw@chmura.straz.gov.pl
pomorskie 503 132 821 503 132 820 gdansk_kw@chmura.straz.gov.pl
śląskie 478 515 512 478 515 761 katowice_kw@chmura.straz.gov.pl
świętokrzyskie 413 653 276 413 653 268 kielce_kw@chmura.straz.gov.pl
warmińsko-mazurskie 895 229 517 895 229 518 olsztyn_kw@chmura.straz.gov.pl
wielkopolskie 477 716 144 477 716 145 poznan_kw@chmura.straz.gov.pl
zachodniopomorskie 601 980 015 601 172 581 szczecin_kw@chmura.straz.gov.pl

Materiały

Infolinia - Dane do punktów kontaktowych na terenie województw
Infolinia​_Dane​_do​_punktów​_kontaktowych​_na​_terenie​_województw​_01052022.pdf 0.06MB
Procedura zaangażowania firm transportowych​_18032022
Procedura​_zaangażowania​_firm​_transportowych​_18032022.pdf 0.09MB
Zlecenie​_dla​_firmy​_transportowej​_10032022​_NW
Zlecenie​_dla​_firmy​_transportowej​_10032022​_NW.pdf 0.09MB
Procedura rozliczania firm transportowych i przewoźników firm zewn​_​_18032022
Procedura​_rozliczania​_firm​_transportowych​_i​_przewoźników​_firm​_zewn​_​_18032022.pdf 0.12MB
{"register":{"columns":[]}}