W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

[EN/PL] Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa KG PSP, koordynatorem dla straży pożarnych z całego świata, które będą oferować sprzęt pożarniczy dla strażaków z Ukrainy - DANE KONTAKTOWE , LISTA POTRZEB, PROCEDURA POSTĘPOWANIA [AKTUALIZACJA 19.04.2022]

Baner - [PL/EN] Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa KG PSP, koordynatorem dla straży pożarnych z całego świata, które będą oferować sprzęt pożarniczy dla strażaków z Ukrainy - DANE KONTAKTOWE , LISTA POTRZEB, PROCEDURA POSTĘPOWANIA

[EN]

The National Rescue Coordination Centre of the National HQs of the State Fire Service of Poland – coordinator for Fire Brigades/Fire Services which would like to offer their firefighting equipment to Ukrainian firefighters:

• email address (priority contact mean): aid4ua@straz.gov.pl

The support is also available by the dedicated lines (from 8:00 AM to 4:00 PM, UTC+1), which will be operated by State Fire Service assigned officers. 

• landline phone: +48 47 722-30-01

• mobile phone: +48 885-040-015

Q&A available in the materials at the bottom of the article"

LIST OF NEEDS: thermal cameras, power generators, fire-fighting pump units, portable high-pressure water pump units, floating pump units, firefighter turnout gears, firefighter hoods, firefighter gloves, firefighter boots, firefighter helmets, flashlights, hydraulic rescue equipment, technical  rescue equipment, satellite phones, fire trucks 

SHORTENED PROCEDURE:

If a decision is made to transfer firefighting equipment to Ukraine, foreign donors prepare the following documents:

  1. Equipment handover form (with a clear indication of the recipient on the Ukrainian side and the sender of the equipment) – pro forma invoice
  2. Freight bill (collective list of equipment and a separate list of each pallet), including the name, number of pieces, weight, value (according to the attached example), both available by clicking the link:

     https://bit.ly/3xCsszr

It is also necessary that the equipment is packed on pallets, properly secured for transport and storage.

  1. All entities willing to offer fire trucks should prepare appropriate documentation (Certificate of donation, truck documents, etc.). The trucks should be de-registered or prepared for the de-registration, with valid insurance for at least 14 days, and with a valid technical certificate. Before the handover truck should be refueled and ready to drive.

ATTENTION

The fire equipment will be collected and stored in the selected State Fire Service facility only after acceptance by the coordinatorShipment to Poland, transportation, and customs costs must be covered by the Donor.

All other in-kind assistance, including humanitarian donations, can be donated by the official Gov channel: www.pomagamukrainie.gov.pl

 

[PL]

W związku z rozpoczęciem  przez Państwową Straż Pożarną kolejnej fazy pomocy dla Ukrainy, tj. koordynacji działań związanych z przekazaniem Ukrainie sprzętu pożarniczego jakim chcą się podzielić zagraniczne straże pożarne, poniżej zamieszczono dane kontaktowe, służące realizacji tego procesu:

Dodatkowo informacje można również znaleźć pod dedykowanymi numerami telefonów (linia otwarta od 8:00 do 16:00, UTC+1), obsługiwanymi przez wskazanych funkcjonariuszy BPO KG PSP:

  • tel. stacjonarny: +48 47 722-30-01
  • tel. komórkowy: +48 885-040-015

Q&A do znalezienia w materiałach na dole strony

LISTA POTRZEB: kamery termowizyjne, agregaty prądotwórcze, pompy pożarnicze, agregaty pompowe, pompy pływające, ubrania specjalne strażackie, kominiarki strażackie, rękawice strażackie, buty strażackie, hełmy strażackie, latarki, sprzęt hydrauliczny, sprzęt do ratownictwa technicznego, telefony satelitarne, pojazdy pożarnicze 

SKRÓCONA PROCEDURA POSTĘPOWANIA:

W przypadku podjęcia decyzji o przekazaniu sprzętu pożarniczego na rzecz Ukrainy zagraniczne straże pożarne przekazujące pomoc przygotowują następujące dokumenty:

  1. Formularz przekazania sprzętu (z jasnym oznaczeniem odbiorcy po stronie ukraińskiej oraz nadawcy sprzętu) – Proforma invoice
  2. Listę przewozową (zbiorcza lista sprzętu oraz oddzielna lista każdej z palet), zawierającą nazwę, liczbę sztuk, wagę, wartość  (zgodnie z załączonym wzorem). Oba dostępne pod linkiem:

     https://bit.ly/3xCsszr

Koniecznym jest, aby sprzęt pakowany był na palety odpowiednio zabezpieczone do transportu i składowania.

  1. Wszystkie podmioty chcące oferować wozy strażackie powinny przygotować odpowiednią dokumentację (Certyfikat darowizny, dokumenty pojazdu, etc.). Pojazdy powinny być wyrejestrowane lub przygotowane do wyrejestrowania, posiadać ważne ubezpieczenie na co najmniej 14 dni oraz ważne świadectwo techniczne. Przed przekazaniem samochód powinien być zatankowany i gotowy do jazdy.

UWAGA

Zebrany sprzęt gromadzony i przechowywany będzie w wyznaczonej jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu transportu z koordynatoremKoszty wysyłki oraz transportu sprzętu do Polski, a także koszty odprawy celnej muszą zostać pokryte przez Donora.

Pomoc materialna niebędąca sprzętem pożarniczym powinna być wysyłana za pośrednictwem oficjalnego kanału rządowego: www.pomagamukrainie.gov.pl 

Materiały

Q&A- Question and Answer - Pytania i odpowiedzi dotyczące przekazania sprzętu strażakom z Ukrainy19.04.2022
Q&A​_-​_Question​_and​_Answer​_-​_Pytania​_i​_odpowiedzi​_dotyczące​_przekazania​_sprzętu​_strażakom​_z​_Ukrainy19.04.2022.pdf 0.32MB

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}