Dialog

Status projektu

Projekt uruchomiony

Dla kogo

Jednostki naukowe, Podmioty działające na rzecz nauki, Konsorcja

Dziedziny

Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu

Budżet

20 mln zł/rok. Dofinansowanie dla jednego grantu: od 100 tys. do 2 mln zł.

Terminy

Nabór wniosków jest ciągły i trwa do 31 grudnia 2019 r. Minister zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia naboru wniosków.

Program „DIALOG” obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:

  • „Doskonałość naukowa”
  • „Nauka dla innowacyjności”
  • „Humanistyka dla rozwoju”

 

Celem programu jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do: implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej; pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmówwspółpracy między nauką a gospodarką; wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych.

pdf Komunikat o ustanowieniu programu pod nazwą „DIALOG”

0.11MB

pdf Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 marca 2019 r. o zmianie zasad udziału w programie pod nazwą „DIALOG” oraz trybu przeprowadzania naboru wniosków do programu

0.34MB

doc Umowa DIALOG 2019

0.16MB

eps Logotyp programu DIALOG - EPS poziom

0.61MB

eps Logotyp programu DIALOG - EPS pion

0.63MB

jpg Logotyp programu DIALOG - JPG

0.02MB