Dialog

Status projektu

Projekt uruchomiony

Dla kogo

Jednostki naukowe, Podmioty działające na rzecz nauki, Konsorcja

Dziedziny

Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu

Budżet

20 mln zł/rok. 
Dofinansowanie dla jednego grantu: od 100 tys. do 2 mln zł.

Terminy

Nabór wniosków jest ciągły i trwa do 30 czerwca 2019 r.

Program „DIALOG” obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:

  • „Doskonałość naukowa”
  • „Nauka dla innowacyjności”
  • „Humanistyka dla rozwoju”

Jego celem jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do:

  1. implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej;
  2. pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką;
  3. wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych.

Program dopuszcza szerokie spektrum wnioskodawców planujących działania służące budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. O granty mogą aplikować zarówno jednostki naukowe i podmioty działające na rzecz nauki, jak i konsorcja.

Ogłoszenie o konkursie - plik PDF Pobierz plik: pdf Ogłoszenie o konkursie - plik PDF

Rozmiar : 0.21MB

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn.13032018 - Program DIALOG Pobierz plik: pdf Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn.13032018 - Program DIALOG

Rozmiar : 0.26MB

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych do programu pod nazwą „DIALOG” Pobierz plik: pdf Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych do programu pod nazwą „DIALOG”

Rozmiar : 0.84MB

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych do programu pod nazwą „DIALOG” Pobierz plik: pdf Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych do programu pod nazwą „DIALOG”

Rozmiar : 0.82MB

Lista projektów zatwierdzonych do finansowania - grudzień 2018 r. Pobierz plik: pdf Lista projektów zatwierdzonych do finansowania - grudzień 2018 r.

Rozmiar : 0.16MB

Lista projektów (z grudnia 2017 r.) zatwierdzonych do finansowania w kolejnym cyklu oceny Pobierz plik: pdf Lista projektów (z grudnia 2017 r.) zatwierdzonych do finansowania w kolejnym cyklu oceny

Rozmiar : 0.05MB

Wzór raportu końcowego - DOCX Pobierz plik: docx Wzór raportu końcowego - DOCX

Rozmiar : 0.02MB

Arkusz oceny projektu - DOCX Pobierz plik: docx Arkusz oceny projektu - DOCX

Rozmiar : 0.02MB

Umowa projektu DIALOG - DOC Pobierz plik: doc Umowa projektu DIALOG - DOC

Rozmiar : 0.15MB

Umowa projektu DIALOG konsorcjum - DOC Pobierz plik: doc Umowa projektu DIALOG konsorcjum - DOC

Rozmiar : 0.15MB

Aneks do umowy - DOCX Pobierz plik: docx Aneks do umowy - DOCX

Rozmiar : 0.02MB

Zmiany w dokumentacji konkursowej programu DIALOG- 6.12.2016 Pobierz plik: pdf Zmiany w dokumentacji konkursowej programu DIALOG- 6.12.2016

Rozmiar : 0.13MB

Wyniki oceny projektów w programie „DIALOG” - PDF Pobierz plik: pdf Wyniki oceny projektów w programie „DIALOG” - PDF

Rozmiar : 0.32MB

Lista projektów programu Pobierz plik: pdf Lista projektów programu "DIALOG" zatwierdzonych do finansowania w drugim cyklu oceny - plik PDF

Rozmiar : 0.21MB

Wyniki 3. etapu oceny projektów - PDF Pobierz plik: pdf Wyniki 3. etapu oceny projektów - PDF

Rozmiar : 0.18MB

List intencyjny dotyczący partnerstwa w celu realizacji projektu w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego DIALOG Pobierz plik: doc List intencyjny dotyczący partnerstwa w celu realizacji projektu w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego DIALOG

Rozmiar : 0.03MB

List intencyjny dotyczący partnerstwa w celu realizacji projektu w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego DIALOG - wersja angielskojęzyczna Pobierz plik: doc List intencyjny dotyczący partnerstwa w celu realizacji projektu w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego DIALOG - wersja angielskojęzyczna

Rozmiar : 0.03MB

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 czerwca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „DIALOG” Pobierz plik: pdf Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 czerwca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „DIALOG”

Rozmiar : 0.75MB

Metrics