W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dialog

Status projektu

Projekt zakończony

Dla kogo

Jednostki naukowe, podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, konsorcja

Dziedziny

Nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe i techniczne, nauki o życiu

Budżet

20 mln zł/rok. Dofinansowanie dla jednego grantu: od 100 tys. do 2 mln zł.

Terminy

Nabór wniosków trwał do 30 czerwca 2019 r.

Program „DIALOG” obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:

  • „Doskonałość naukowa”
  • „Nauka dla innowacyjności”
  • „Humanistyka dla rozwoju”

Celem programu jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do: implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej; pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmówwspółpracy między nauką a gospodarką; wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych.

Materiały

Komunikat o ustanowieniu programu pod nazwą „DIALOG”
2019-01-23​_Komunikat​_o​_ustanowieniu​_programu​_Dialog​_-​_BIP.pdf 0.11MB
Umowa programu Dialog dla projektów realizowanych w ramach konsorcjum
Umowa​_DIALOG​_konsorcjum​_2019.docx 0.03MB
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 marca 2019 r. o zmianie zasad udziału w programie pod nazwą „DIALOG” oraz trybu przeprowadzania naboru wniosków do programu
20190319​_Aktualizacja​_Komunikatu​_w​_sprawie​_programu​_Dialog.pdf 0.34MB
Umowa DIALOG 2019
20190522​_20052019​_Projekt​_umowy​_DIALOG.doc 0.16MB
Wzór raportu z realizacji projektu finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. DIALOG
20200114​_Dialog​_wzór​_raportu​_rocznego-końcowego.docx 0.03MB
Wzór aneksu - DIALOG do składania w MEiN przez ePUAP (z podpisem elektronicznym)
20210120​_WZÓR​_ANEKSU​_-​_DIALOG​_do​_składanina​_w​_MEiN​_przez​_ePUAP​_(z​_podpisem​_elektronicznym).docx 0.02MB
Wzór aneksu - DIALOG do składania w MEiN w wersji papierowej
20210120-​_WZÓR​_ANEKSU​_-​_DIALOG​_do​_skladania​_w​_MEiN​_w​_wersji​_papierowej​_(1).docx 0.02MB
Logotyp programu DIALOG - EPS poziom
Logo​_Dialog​_poziom.eps 0.61MB
Logotyp programu DIALOG - EPS pion
logo​_Dialog​_pion.eps 0.63MB
Logotyp programu DIALOG - JPG
dialog.jpg 0.02MB
Podsumowanie programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG (edycja 2016-2019)
20200924​_Podsumowanie​_Programu​_Ministra​_Nauki​_i​_Szkolnictwa​_Wyższego​_pn​_DIALOG​_w​_latach​_2016-2019.pdf 0.21MB
Załącznik do podsumowania programu DIALOG - lista projektów objętych finansowaniem
20200924​_Załącznik​_do​_podsumowania​_programu​_DIALOG​_-​_2016-2019​_-​_lista​_projektów​_objętych​_finansowaniem.pdf 0.59MB
{"register":{"columns":[]}}