W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dialog

Status projektu

Projekt zakończony

Dla kogo

Jednostki naukowe, Podmioty działające na rzecz nauki, Konsorcja

Dziedziny

Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu

Budżet

20 mln zł/rok. Dofinansowanie dla jednego grantu: od 100 tys. do 2 mln zł.

Terminy

Nabór wniosków trwał do 30 czerwca 2019 r.

Program „DIALOG” obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:

  • „Doskonałość naukowa”
  • „Nauka dla innowacyjności”
  • „Humanistyka dla rozwoju”

Celem programu jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do: implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej; pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmówwspółpracy między nauką a gospodarką; wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych.

Materiały

Komunikat o ustanowieniu programu pod nazwą „DIALOG”
2019-01-23​_Komunikat​_o​_ustanowieniu​_programu​_Dialog​_-​_BIP.pdf 0.11MB
Umowa programu Dialog dla projektów realizowanych w ramach konsorcjum
Umowa​_DIALOG​_konsorcjum​_2019.docx 0.03MB
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 marca 2019 r. o zmianie zasad udziału w programie pod nazwą „DIALOG” oraz trybu przeprowadzania naboru wniosków do programu
20190319​_Aktualizacja​_Komunikatu​_w​_sprawie​_programu​_Dialog.pdf 0.34MB
Umowa DIALOG 2019
20190522​_20052019​_Projekt​_umowy​_DIALOG.doc 0.16MB
Wzór raportu z realizacji projektu finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. DIALOG
20200114​_Dialog​_wzór​_raportu​_rocznego-końcowego.docx 0.03MB
WZÓR ANEKSU - DIALOG do składania w MNiSW przez ePUAP (z podpisem elektronicznym)
20200520​_WZÓR​_ANEKSU​_-​_DIALOG​_do​_składanina​_w​_MNiSW​_przez​_ePUAP​_(z​_podpisem​_elektronicznym).docx 0.02MB
WZÓR ANEKSU - DIALOG do składania w MNiSW w wersji papierowej
20200520​_WZÓR​_ANEKSU​_-​_DIALOG​_do​_skladania​_w​_MNiSW​_w​_wersji​_papierowej.docx 0.02MB
Logotyp programu DIALOG - EPS poziom
Logo​_Dialog​_poziom.eps 0.61MB
Logotyp programu DIALOG - EPS pion
logo​_Dialog​_pion.eps 0.63MB
Logotyp programu DIALOG - JPG
dialog.jpg 0.02MB