W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacja w sprawie wyników konkursu ogłoszonego w ramach programu „DIALOG”

29.05.2019

Informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustalił listę projektów zatwierdzonych do finansowania  w ramach programu „DIALOG” (pełna lista poniżej).

Ponadto, informujemy, że w terminie wskazanym w cz. IV ust. 20 Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „DIALOG”, podmiot, któremu przyznano środki finansowe, składa w urzędzie obsługującym ministra 3 egzemplarze podpisanej przez upoważnione osoby umowy o realizację projektu, zawierające harmonogram realizacji projektu wraz z kosztorysem w terminie 30 dni od dnia doręczenia informacji o wysokości przyznanych środków finansowych. Niedotrzymanie termin, o którym mowa w cz. IV ust. 20 uznaje się za rezygnację przez podmiot z zawarcia umowy i z przyznanych środków finansowych.

Materiały

Lista zatwierdzonych projektów do finansowania w ramach pierwszego cyklu oceny programu „DIALOG”
20190529​_Lista​_rekomendowanych​_projektów​_do​_finansowania​_w​_ramach​_pierwszego​_cyklu​_oceny.pdf 0.34MB
Dialog - informacje o programie