W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wydarzenie „Back2Business: Polish Research and Innovation” – podstawą innowacji jest współpraca

15.11.2021

Pierwsze oficjalne wydarzenie networkingowe Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli, działającym wspólnie z Business & Science Poland, pt. „Back2Business: Polish Research and Innovation” odbyło się we wtorek 9 listopada 2021 r. w siedzibie biura przy Rue Belliard 40 w Brukseli.

Back2Business: Polish Research and Innovation

Ponad trzygodzinne wydarzenie było poświęcone prezentacji polskiego systemu finansowania B+I międzynarodowej społeczności w Brukseli oraz nieformalnym rozmowom w gronie polskich i zagranicznych ekspertów w obszarze badań i innowacji.

Wydarzenie Back2Business otworzył dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – w swoim przemówieniu podkreślił rolę NCBR jako instytucji, która stoi na czele wspierania polskich podmiotów w obszarze B+R i jej planów w czynnym udziale w największym do tej pory programie finansującym innowacje – Horyzont Europa. Dyrektor zaznaczył także rolę Polski w tym procesie, która również musi być innowacyjna i tworzyć jak najlepsze warunki dla innowacji w sferze naukowej i biznesie.

Wśród gości honorowych obecni byli: Andrzej Sadoś – Stały Przedstawiciel RP przy UE, Arkadiusz Pluciński – Zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy UE oraz Signe Ratso – Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej.

Współpraca między wszystkimi polskimi instytucjami zajmującymi się finansowaniem projektów badawczo-rozwojowych jest kluczowa, aby Polska była coraz bardziej innowacyjna i wspierała naukowców i przedsiębiorców w ich projektach. W pierwszej – informacyjnej części spotkania wszyscy uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się z działalnością głównych instytucji zajmujących się zarówno finansowaniem nauki i innowacji, jak i prowadzeniem badań naukowych w Polsce: oprócz Zastępcy Dyrektora NCBR – Przemysława Kurczewskiego, krótkie przemówienia dotyczące profilu poszczególnych instytucji wygłosili: prof. dr hab. Zbigniew Błocki – Dyrektor Narodowego Centrum Nauki, Malwina Górecka – Kierownik zespołu promocji szkolnictwa wyższego za granicą w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Michał Pietras- Dyrektor ds. działalności programowej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prof. dr hab. Paweł Rowiński –  Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, dr Piotr Dardziński – Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, oraz prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska – Przewodnicząca Komisji ds. Nauki KRASP, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego W części networkingowej uczestniczyła także dr Grażyna Żebrowska, Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Wśród zaproszonych gości, ze strony polskiej, obecni byli reprezentanci Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE oraz członkowie biur reprezentujących polski sektor publiczny i prywatny w Brukseli. Gośćmi z Brukseli byli dyrektorzy i urzędnicy Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej oraz jej agencji wykonawczych, przedstawiciele biur w obszarze B+I z państw członkowskich UE i innych krajów oraz branżowych organizacji zrzeszających, takich jak Science Business, ERRIN, EARTO i IGLO.

Podczas wydarzenia była również możliwość zapoznania się z projektami 6 beneficjentów programów B+I Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którzy osiągnęli ogromny sukces dzięki dofinansowaniu swoich projektów. W atrium budynku przy Rue Belliard 40 w Brukseli każdy z nich miał własne stoisko, przy którym mógł pokazać swoje osiągnięcia. Wśród nich znalazły się dwa instytuty: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa oraz Międzynarodowe Centrum Badań Oka – Instytut Chemii Fizycznej PAN oraz cztery firmy: BioEngineering.pl Sp. z o.o. z projektem protezy bionicznej ręki, Saule Technologies produkująca ogniwa perowskitowe, AEROSIZE Sp. z. o. o. z systemem poduszek ratunkowych oraz Wheelstair Sp. z o.o., która stworzyła urządzenie pozwalające na samodzielne pokonywanie schodów przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Back2Business obfitowało w wiele interesujących przemówień, nieformalnych rozmów i inspirujących spotkań. W wydarzeniu wzięło udział ponad 80 osób. Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za przybycie, kolejna edycja Back2Business odbędzie się w 2022 roku.

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}