W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Działanie 4.2 realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych

Obowiązują dla naborów wniosków wszczętych od 8 czerwca 2022 roku.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - materiały

Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Materiały

Wniosek o dofinansowanie na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych
Wniosek​_o​_dofinansowanie​_42​_5z.xlsx 0.28MB
WZÓR​_UMOWY UoD​_P-4-2 aktualizacja wzoru umowy-2021-11
WZÓR​_UMOWY​_UoD​_P-4-2​_aktualizacja​_wzoru​_umowy-2021-11.docx 0.68MB
Wniosek​_o​_dofinansowanie​_42g​_1z NOWY
Wniosek​_o​_dofinansowanie​_42g​_1z NOWY.xlsx 0.24MB
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
instrukcja​_wod​_4​_2​_5z.docx 0.14MB
Oświadczenie – właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości
oswiadczenie-wspolwlasciciela-nieruchomosci.docx 0.03MB
Oświadczenie – małżonek beneficjenta i współwłaściciela
oswiadczenie​_malzonek-beneficjenta-i-wspolwasciciela.docx 0.03MB
Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną
oswiadczenie​_pelnomocnik.docx 0.03MB
Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną
oswiadczenie​_reprezentant.docx 0.03MB
Biznes Plan uproszczony
biznes​_plan​_uproszczony​_2014-2020​_dla​_p4.doc 1.90MB
Wzór umowy o dofinansowanie (wersja obowiązujaca od dnia 1 października 2019 r., dla naborów przeprowadzonych do dnia 27 sierpnia 2019 r.)
42-wzor-od-01102019-nabory-do-27082019​_(1).docx 0.27MB
Wzór umowy o dofinansowanie (wersja obowiązujaca od dnia 1 października 2019 r., dla naborów przeprowadzonych po dniu 27 sierpnia 2019 r.).
42-wzor-od-01102019-nabory-po-27082019.docx 0.27MB
Formularz wniosku o płatność
kopia-wop​_4​_2​_5z.xlsx 0.23MB
Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność
instrukcja​_wop​_4​_2​_5z.docx 0.07MB
Oświadczenie – uczestnika szkolenia/warsztatów
oswiadczenie​_do-listy-obecnosci.docx 0.03MB
Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną
oswiadczenie​_pelnomocnik-1.docx 0.03MB
Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną
oswiadczenie​_reprezentant-1.docx 0.03MB
Załącznik nr. 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność
zalacznik-nr-1-do-instrukcji.docx 0.03MB
Sprawozdanie z realizacji operacji
42-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc.docx 0.44MB
Sprawozdanie z realizacji operacji (wersja obowiązująca od dnia 29.12.2020 r.)
42-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-211220.docx 0.44MB
Instrukcja sporządzania sprawozdań rocznych i końcowych
instrukcja-wypelniania-sprawozdania-beneficjent-do-ip.docx 0.44MB
Instrukcja sporządzania sprawozdań rocznych i końcowych (wersja obowiązująca od dnia 29.12.2020 r.)
instrukcja-wypelniania-sprawozdania-beneficjent-do-ipv2.docx 0.44MB
wzór umowy o dofinansowanie dz. 4.2 (wersja z 4.01.2021)
42-wzor-od-01102019-nabory-po-27082019-​_aktualizacja​_w​_związku​_z​_nową​_ustawą​_PZP.docx 0.68MB
Instrukcja wypełniania danych dotyczących wskaźników rezultatu
instrukcja​_wypelniania​_danych​_dotyczacych​_wskaznikow​_rezultatu​_do​_ip.docx 0.44MB
Do pobrania (wzory obowiązują od naborów ogłoszonych po 6 kwietnia 2022 r.)
WoP​_42​_inne​_6z.rar 0.42MB
Do pobrania (wzory obowiązują od naborów ogłoszonych po 6 kwietnia 2022 r.)
WoD​_42​_inne​_6z.rar 0.51MB
Do pobrania (wzór umowy obowiązujący dla naborów ogłoszonych od 08.06.2022 r.)
Umowa​_o​_dofinansowanie​_42​_nowy​_wzór.docx 0.68MB
{"register":{"columns":[]}}