W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Działanie 4.2 realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych

Materiały

Wzór UoD Działanie 4.2
WZÓR​_UMOWY​_UoD​_P-4-2​_aktualizacja​_wzoru​_umowy-2021-11-1.pdf 0.24MB
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
instrukcja​_wod​_4​_2​_5z.docx 0.14MB
Oświadczenie – właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości
oswiadczenie-wspolwlasciciela-nieruchomosci.docx 0.03MB
Oświadczenie – małżonek beneficjenta i współwłaściciela
oswiadczenie​_malzonek-beneficjenta-i-wspolwasciciela.docx 0.03MB
Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną
oswiadczenie​_pelnomocnik.docx 0.03MB
Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną
oswiadczenie​_reprezentant.docx 0.03MB
Biznes Plan uproszczony
biznes​_plan​_uproszczony​_2014-2020​_dla​_p4.doc 1.90MB
Wzór umowy o dofinansowanie (wersja obowiązujaca od dnia 1 października 2019 r., dla naborów przeprowadzonych do dnia 27 sierpnia 2019 r.)
42-wzor-od-01102019-nabory-do-27082019​_(1).docx 0.27MB
Wzór umowy o dofinansowanie (wersja obowiązujaca od dnia 1 października 2019 r., dla naborów przeprowadzonych po dniu 27 sierpnia 2019 r.).
42-wzor-od-01102019-nabory-po-27082019.docx 0.27MB
Załącznik Nr 1` Zestawienie rzeczowo - finansowe
ZAŁĄCZNIK-nr-1​_UoD-4-2-zestawienie​_rzeczowo​_finansowe-2021-11.doc 0.06MB
Załącznik Nr 2 Harmonogram zaliczki
Kopia​_ZAŁĄCZNIK-nr-2​_UoD-4-2-hamonogram​_zaliczki-2021-11.xlsx 0.01MB
Załącznik Nr 3 Wniosek zaliczki
ZAŁACZNIK-nr-3​_UoD-4-2-wniosek​_zaliczki-2021-11.docx 0.01MB
Załącznik Nr 4 Harmonogram działań inf. szkoleń i promocji
ZAŁĄCZNIK-nr-4​_UoD-4-2-harmonogram-dzialan-informac-szkolen-i-promoc-2021-11-1.docx 0.02MB
Formularz wniosku o płatność
kopia-wop​_4​_2​_5z.xlsx 0.23MB
Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność
instrukcja​_wop​_4​_2​_5z.docx 0.07MB
Oświadczenie – uczestnika szkolenia/warsztatów
oswiadczenie​_do-listy-obecnosci.docx 0.03MB
Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną
oswiadczenie​_pelnomocnik-1.docx 0.03MB
Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną
oswiadczenie​_reprezentant-1.docx 0.03MB
Załącznik nr. 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność
zalacznik-nr-1-do-instrukcji.docx 0.03MB
Sprawozdanie z realizacji operacji
42-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc.docx 0.44MB
Sprawozdanie z realizacji operacji (wersja obowiązująca od dnia 29.12.2020 r.)
42-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-211220.docx 0.44MB
Instrukcja sporządzania sprawozdań rocznych i końcowych
instrukcja-wypelniania-sprawozdania-beneficjent-do-ip.docx 0.44MB
Instrukcja sporządzania sprawozdań rocznych i końcowych (wersja obowiązująca od dnia 29.12.2020 r.)
instrukcja-wypelniania-sprawozdania-beneficjent-do-ipv2.docx 0.44MB
wzór umowy o dofinansowanie dz. 4.2 (wersja z 4.01.2021)
42-wzor-od-01102019-nabory-po-27082019-​_aktualizacja​_w​_związku​_z​_nową​_ustawą​_PZP.docx 0.68MB
Instrukcja wypełniania danych dotyczących wskaźników rezultatu
instrukcja​_wypelniania​_danych​_dotyczacych​_wskaznikow​_rezultatu​_do​_ip.docx 0.44MB
{"register":{"columns":[]}}