W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dr Magdalena Łazarewicz o zdrowiu psychicznym w środowisku akademickim

10.01.2021

Uczelnie wyższe w Polsce wspierają studentów doświadczających kryzysu psychicznego. O tym, jak to wsparcie jest zorganizowane, opowiada nam Pani dr n. o zdr. Magdalena Łazarewicz kierownik Uniwersyteckiej Poradni Psychologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Magdalena Łazarewicz, kierownik Uniwersyteckiej Poradni psychologicznej WUM

Proszę opowiedzieć, jak działa Uniwersytecka Poradnia Psychologiczna – Punkt Konsultacyjny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i kto może uzyskać tam pomoc?

Uniwersytecka Poradnia Psychologiczna – Punkt Konsultacyjny WUM założona została w styczniu 2014 przy Zakładzie Psychologii i Komunikacji Medycznej, a od lutego 2020 roku funkcjonuje jako jednostka podlegające bezpośrednio Prorektorowi ds. Studenckich i Kształcenia WUM. Z pomocy Poradni skorzystać mogą wszyscy studenci Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Dominującą działalność Poradni określić można jako oddziaływania o charakterze krótkoterminowych konsultacji psychologicznych. W ramach Poradni oferujemy przede wszystkim poradnictwo psychologiczne, coaching, psychoedukację i edukację seksuologiczną.

 

W jaki sposób można się zgłosić do Państwa po pomoc?

Procedura zgłoszeniowa jest bardzo prosta i informacje o niej dostępne są na stronie internetowej Poradni (www.upp.wum.edu.pl). Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową. W wiadomości zwrotnej studenci otrzymują kalendarz dostępnych terminów spotkań, szczegółowe informacje o funkcjonowaniu Poradni, klauzulę RODO. Wiadomość ta wysyłana jest do studentów zazwyczaj w ciągu 1-2 dni roboczych. Rozważamy przejście na system samodzielnych zapisów elektronicznych, jednak dostrzegamy także zalety nawiązania ze studentami osobistego kontaktu już od pierwszej chwili jego zainicjowania.

 

Z jakimi problemami najczęściej studenci zgłaszają się do Poradni?

Studenci najczęściej zgłaszają do Poradni problemy w relacjach interpersonalnych i poczucie osamotnienia, obniżoną samoocenę, obniżenie nastroju, zaburzenia lękowe, nieumiejętność radzenia sobie ze stresem i utratę motywacji do studiowania. Różne sytuacje trudne i ważne wydarzenia życiowe, jakich doświadczają studenci – wyzwania wiążące się ze studiowaniem i zmianą miejsca zamieszkania, trudności w związkach romantycznych, obciążające relacje rodzinne, poważna choroba lub śmierć w rodzinie – wymagają uruchomienia zasobów adaptacyjnych i odpowiednich strategii radzenia sobie ze stresem. W sytuacji ich niedoboru oraz przy trudnościach w samoregulacji emocji dochodzi do kryzysu. Zgłaszają się do nas studenci dokonujący samookaleczeń, ze znacznie obniżonym nastrojem, z myślami samobójczymi, niekiedy po próbach samobójczych. Wówczas nasze działania mają charakter interwencji kryzysowej i obok pomocy doraźnej staramy się zapewnić studentom dalszą opiekę i wsparcie w innych placówkach.

 

Jakim zainteresowaniem cieszy się Poradnia wśród studentów?

Rocznie kontakt z Poradnią nawiązuje średnio 250 studentów, a ostatecznie z krótkoterminowej pomocy Poradni korzysta około 200 osób. Stanowi to nieco ponad 2% liczby wszystkich studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Około 15% osób konsultowanych w Poradni to studenci zagraniczni. Oznacza to, że rocznie z naszej pomocy korzysta 4% spośród wszystkich studentów zagranicznych WUM.

 

Czy rotacja studentów jest duża?

Standardowo pomoc Porani ma charakter konsultacji krótkoterminowych obejmujących około trzech sesji na osobę. Większa liczba spotkań (6–8 sesji) oferowana jest studentom w dwóch przypadkach. Po pierwsze, osobom najbardziej ich potrzebującym, którym z różnych przyczyn nie jesteśmy w stanie w krótkim czasie pomóc w znalezieniu wsparcia terapeutycznego poza naszym ośrodkiem. Po drugie, w sytuacjach, kiedy widzimy, że w krótkiej perspektywie czasu możemy domknąć pracę nad konkretnym problemem z jakim zmaga się student. Taka organizacja pracy pozwala na udzielenie pomocy największej liczbie studentów i utrzymanie okresu oczekiwania na pierwszą wizytę na poziomie nie dłuższym niż 2–3 tygodnie.

 

Jak wygląda funkcjonowanie Poradni podczas epidemii?

Poradnia cały czas oferuje studentom pomoc. Od wybuchu pandemii i wprowadzenia lockdownu, do końca semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 konsultacje prowadziliśmy jedynie zdalnie. Obecnie pracujemy zarówno zdalnie, jak i stacjonarnie. Konsultacje zdalne odbywają się za pośrednictwem indywidualnie ustalanych ze studentami komunikatorów. Konsultacje stacjonarne prowadzimy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: w dobrze wentylowanych pokojach konsultacyjnych Poradni, w maseczkach, z zachowaniem dystansu fizycznego. Osobom, które ze względów epidemiologicznych wybierają konsultacje zdalne ale ich sytuacja mieszkaniowa nie pozwala na intymną rozmowę online z psychologiem, udostępniamy na czas konsultacji pokoje Poradni. Dołożyliśmy starań, aby informacja o naszym działaniu w czasie pandemii dotarła do wszystkich studentów WUM za pośrednictwem uczelnianej poczty elektronicznej.

 

Jakie są plany na przyszłość? Czy Poradnia planuje poszerzenie działalności np. o przyjmowanie studentów spoza WUM?

Nasza Poradnia pozostanie raczej punktem konsultacyjnym przeznaczonym dla studentów WUM. Być może kiedyś działalność Poradni poszerzona będzie również o pracowników Uczelni. Na ten moment to jednak tylko sfera pomysłów przyszłościowych, chociaż sytuacja pandemii pokazała, że dla pracowników uczelni medycznych często pracujących na pierwszej linii walki z pandemią, dostęp do takiej pomocy jest niezbędny. Obecnie dostrzegamy przede wszystkim potrzebę doskonalenia naszego warsztatu konsultacji indywidualnych prowadzonych w stawiającym wiele wyzwań trybie krótkoterminowym (wspomniane trzy sesje na osobę) oraz wzbogacenia oferty Poradni o oddziaływania grupowe: warsztaty rozwojowe i grupy wsparcia. Bardzo pomocne byłoby, aby uczelnie otrzymywały systematyczne dotacje finansowe np. rządowe, które byłyby przeznaczone wyłacznie na ten cel, uznany za działanie statutowe wszystkich uczelni. Uchroniłoby to takie jednostki jak Poradnie na uczelniach przed niepewnością finansową i czasami wręcz niepewnością dalszego istnienia, i pozwoliło na działania rozwojowe.

Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w codziennej pracy zawodowej.

 

 

Fot. Dział Fotomedyczny WUM

Materiały

Wywiad został zamieszczony w kwrtalniku "Jednym Głosem dla Psychiatrii" nr 4/2020
JG​_nr-4​_2020​_internet.pdf 6.64MB