W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Przetwarzanie danych osobowych

Administrator danych osobowych - Wojewoda Mazowiecki

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki (w zakresie przetwarzania danych osobowych klientów Urzędu)
z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie.

Można się z nim kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą :/t6j4ljd68r/skrytka,
 • poprzez e-mail: info@mazowieckie.pl,
 • telefonicznie: 22 695-69-95.

Administrator danych osobowych - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie reprezentowany w osobie Dyrektora Generalnego (w zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników oraz osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie oraz w zakresie przetwarzania wizerunku w związku z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego) z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie.

Można się z nim kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą :/t6j4ljd68r/skrytka,
 • poprzez e-mail: info@mazowieckie.pl,
 • telefonicznie: 22 695-69-95.

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Kontakt:
e-mail: iod@mazowieckie.pl  
lub listownie:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie,
pl. Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa.

 1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym.
 2. Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy.
 3. Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  - prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
  - prawo do sprostowania ( poprawiania) swoich danych;
  - prawo do usunięcia danych (jeżeli dane były pozyskane na podstawie wyrażenia zgody);
  - prawo do przenoszenia danych;
  prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym odrębne przepisy mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
  Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub naszym inspektorem ochrony danych.
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uznają Państwo, że przetwarzamy państwa dane niezgodnie z prawem.
 4. Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 6. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia sprawy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.
{"register":{"columns":[]}}