W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Działania Wojewody

Wojewoda Mazowiecki jest przedstawicielem Premiera RP w województwie. Swoje zadania realizuje za pomocą Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim realizowane są sprawy związane z m.in.

  • bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym, powiadamianiem ludności o zagrożeniach;
  • wydawaniem paszportów, ewidencją ludności, aktami stanu cywilnego;
  • nadzorem i kontrolą zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, realizowanych przez samorządy;
  • monitorowaniem realizacji programów na rzecz osób z niepełnosprawnościami i realizuje resortowe programy wsparcia tychże osób;
  • legalizacją pobytu cudzoziemców;
  • wydawaniem decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych, kolejowych itp.;
  • prowadzeniem spraw związanych z nadawaniem orderów i odznaczeń państwowych;
  • potwierdzaniem profilu zaufanego.

Materiały

Szczegółowe informacje o zadaniach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znajdują się w zakładce Wydziały i Biura

Wideo

{"register":{"columns":[]}}