W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Kościoły i związki wyzaniowe

Poniżej prezentujemy instrukcję dotyczącą wydania zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną i związek wyznaniowy, a także organu uprawnionego do ich reprezentowania.

Miejsce załatwienia sprawy/złożenia dokumentów

Wniosek o wydanie zaświadczenia można składać:

1. Osobiście

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie,

Wydział Spraw Obywatelskich

Warszawa, ul. Krucza 5/11, wejście B

2. Pocztą na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie,

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Wymagane dokumenty oraz opłaty

Aby ubiegać się o wydanie zaświadczenia posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną i związek wyznaniowy należy czytelnie wypełnić wniosek do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o wydanie zaświadczenia. Kompletny wniosek należy złożyć wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zwolnione z opłaty skarbowej są podmioty, które ubiegają się o wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosku o udzielenie pomocy z funduszy Unii Europejskiej.

Wzory wniosku oraz upoważnienia do obiorów dokumentu znajdziecie Państwo na końcu strony.

Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia w kwocie 17 zł należy wnieść na konto:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

Nr konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

z dopiskiem za wydanie zaświadczenia

Informacje dodatkowe

Termin realizacji wydania zaświadczenia – niezwłocznie nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od dnia wpływu wniosku. Odmowa wydania zaświadczania następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Kontakt

Informacje w sprawach dotyczących wydawania zaświadczeń udzielane są pod nr telefonów: (22) 695 73-77, (22) 695 73-09

Materiały

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej
Wzór​_wniosku​_o​_wydanie​_zaświadczenia​_.doc 0.03MB
Wzór upoważnienia do odbioru zaświadczenia
Wzór​_upoważnienia​_do​_odbioru​_zaświadczenia.doc 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}