W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wojewódzki Zespół jest organem II instancji, właściwym do rozpatrywania odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawanych przez powiatowe i miejskie zespoły orzekające, działające na terenie województwa mazowieckiego. 

Uwaga! Wojewódzki Zespół nie rozpatruje wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, jak również nie wydaje legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz kart parkingowych.

Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu:
Marzena Tazbir-Kowalczyk

Adres:
ul. gen. Andersa 30
00-210 Warszawa 

tel. 22 695 75 40
fax 22 695 75 42
e-mail: sekretariatwzon@mazowieckie.pl

Adres korespondencyjny:
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

Godziny pracy Zespołu:
poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00

Przedłużenie ważności orzeczeń z uwagi na stan epidemii

Na podstawie art. 15h ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, których ważność upływa w terminie od dnia 8 marca 2020 r., została ustawowo wydłużona do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności.


Zmiany w obsłudze klienta w związku z epidemią

Z przyczyn związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w okresie od dnia 8 marca 2020 r. do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w przypadku gdy lekarz – przewodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację  medyczną za wystarczającą do wydania orzeczenia, ocena może być wydana bez badania (podstawa prawna § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. (Dz. U. z  2020 r. poz. 534) zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności).

Posiedzenia składów orzekających w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności odbywają się z wyłączeniem osobistego badania stanu zdrowia osoby. Orzeczenia są wydawane w trybie zaocznym.

Istnieje możliwość osobistego udziału w posiedzeniu składu orzekającego w celu przeprowadzenia badania i wywiadu. W przypadku chęci osobistego stawiennictwa na posiedzeniu składu orzekającego należy poinformować o tym Wojewódzki Zespół przed wyznaczonym terminem, telefonicznie 22 695 75 40  w godzinach 08.00-16.00 lub poprzez pocztę elektroniczną e-mail: sekretariatwzon@mazowieckie.pl lub listownie na adres korespondencyjny: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
W przypadku konieczności osobistego złożenia dokumentów/odebrania dokumentów w Wojewódzkim Zespole również prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną.

Jak do nas dojechać?

Siedziba Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie znajduje się naprzeciwko hotelu "Ibis" w pobliżu stadionu klubu sportowego "Polonia".

Przystanek tramwajowy oznaczony jest nazwą "Muranowska" - jadąc z kierunku "Centrum" przystanek znajduje się przy budynku, gdzie mieści się Wojewódzki Zespól do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (wejście od ul. Muranowskiej).

Dojazd z Dworca PKS Warszawa Zachodnia:

  • autobus 127 do przystanku "Centrum"
  • autobus 158 do przystanku "Centrum"
  • autobus 517 do przystanku "Centrum"

Dojazd z Dworca PKP Warszawa Centralna:

  • Autobus - każdy autobus w kierunku "Centrum" -tylko jeden przystanek - przesiadka na tramwaj w kierunku Żoliborza,
  • Tramwaj - każdy tramwaj w kierunku "Centrum" -tylko jeden przystanek- przesiadka
    na tramwaj w kierunku Żoliborza.

Dojazd tramwajem z "Centrum" - Rondo Dmowskiego na skrzyżowaniu ul. Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich :

  • Tramwaj nr 15, 18 lub 35 w kierunku Żoliborza - należy wysiąść na przystanku "Muranowska".


Szczegółowe informacje o rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej można znaleźć pod adresem Warszawskiego Transportu Publicznego: www.wtp.waw.pl.

 

{"register":{"columns":[]}}