W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac

Informacje (wyjaśnienia) w sprawie refundowania przez Skarb Państwa spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac, o których mowa w art. 41 ust. 4 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 845 ze zm.)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY / ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

1. Osobiście:

Punkt Obsługi Klienta

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście „F” (od al. Solidarności), pokój 1

 

Sekretariat Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, pokój 314 (III piętro)

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

tel. 22 695-79-21

 

godziny i dni urzędowania – poniedziałek-piątek godz. 08.00-16.00

 

2. Pocztą na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
Oddział Nadzoru nad Organami Administracji Geodezyjnej i Kartograficznej
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. dowody poniesionych kosztów (uwierzytelnione kopie umów, faktur i przelewów),
  2. poświadczona za zgodność z oryginałem kompletna dokumentacja związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
  3. poświadczona za zgodność z oryginałem dokumentacja prawna związana z wydaniem decyzji administracyjnych dotyczących przedmiotowych prac geodezyjnych,
  4. uwierzytelnione mapy z zatwierdzonym projektem podziału nieruchomości,
  5. oświadczenie VAT o prowadzeniu bądź nie prowadzeniu sprzedaży opodatkowanej,
  6. wzór szczegółowego opisu czynności dla konkretnej umowy,
  7. zestawienie tabelaryczne - stanowiące załącznik do wniosku spółdzielni mieszkaniowej o refundację kosztów poniesionych w związku z wykonaniem czynności i prac, o których mowa w art. 41 ust. 4 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Dodatkowe informacje

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Stanowisko dotyczące możliwości zrefundowania wnioskowanej kwoty.

OPŁATY:

Brak opłat.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Po analizie kompletnej dokumentacji złożonej przez spółdzielnie mieszkaniowe pod względem geodezyjno-kartograficznym, finansowym i zamówień publicznych, uzyskaniu środków z Ministerstwa Finansów.

Materiały

Komentarz - ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
Komentarz​_ustawa​_o​_spoldzielniach​_mieszkaniowych.pdf 0.02MB
INFORMACJA DLA SPÓŁDZIELNI
INFORMACJA​_DLA​_SPOLDZIELNI.docx 0.10MB
Oświadczenie VAT
oswiadczenie​_VAT.doc 0.02MB
Wzór opisu czynności
Wzor​_opisu​_czynnosci.doc 0.10MB
Zestawienie danych do wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej o refundację kosztów
Zestawienie​_danych​_do​_wniosku​_Spółdzielni​_Mieszkaniowej​_o​_refundację​_kosztów.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}