W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj patronat

Złożenie wniosku

Aby ubiegać się o patronat honorowy lub zgodę na udział Wojewody w komitecie honorowym należy:

1. Czytelnie wypełnić wniosek do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o patronat honorowy lub udział w komitecie honorowym wydarzenia 

2.  Dostarczyć kompletny wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski złożone po tym terminie mogą zostać nierozpatrzone.

Wniosek można dostarczyć w jeden z następujących sposobów:

  • wysłać listownie na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa;
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: wojewoda@mazowieckie.pl;
  • złożyć osobiście w kancelarii Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - pl. Bankowy 3/5, wejście F, Punkt Obsługi Klienta

Ważne informacje

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu, ani zgodą Wojewody na udział w komitecie honorowym. Organizator, w odpowiedzi na złożony wniosek, otrzyma pisemną odpowiedź zawierającą zgodę lub też odmowę udzielenia patronatu honorowego lub udziału Wojewody w komitecie honorowym.

Objęcie patronatu nad przedsięwzięciem lub zgoda Wojewody na udział w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego dla wnioskodawcy, ani osobistego udziału Wojewody w imprezie.

O patronat honorowy lub udział Wojewody w komitecie honorowym mogą się ubiegać główni organizatorzy przedsięwzięć.

Odebranie patronatu honorowego lub rezygnacja Wojewody z udziału w komitecie honorowym może nastąpić w przypadku:

  • prowadzenia przez organizatora lub uczestnika imprezy działań o charakterze promocyjnym, dotyczących konkretnych produktów, usług czy firm, w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie dla nich Wojewody;
  • lobbingowego charakteru przedsięwzięcia.

Zobowiązania po otrzymaniu patronatu

Organizator, który otrzymał zgodę na patronat honorowy lub na udział Wojewody w komitecie honorowym, jest zobowiązany do:

  • dostarczenia dla Wojewody zaproszenia na to wydarzenie;
  • zamieszczenia logo Wojewody oraz informacji o patronacie honorowym lub udziale Wojewody w komitecie honorowym danego wydarzenia we wszystkich oficjalnych materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących tego przedsięwzięcia;
  • umieszczenia na stronie internetowej organizatora linku do strony Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
  • przesłania informacji o planowanym przebiegu przedsięwzięcia, na adres rzecznik@mazowieckie.pl, minimum na 7 dni przed jego rozpoczęciem, w celu ewentualnego wykorzystania na stronie internetowej urzędu.

Kontakt

Informacje w sprawach dotyczących patronatów i komitetów honorowych: (22) 695 64 55.

Materiały

Wniosek o patronat i komitet honorowy
Wniosek​_patronat​_komitet​_honorowy.doc 0.07MB
Logotyp Wojewoda Mazowiecki
Logo​_Wojewody4​_(2).pdf 0.10MB
{"register":{"columns":[]}}