W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zorganizuj wystawę

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie udostępnia przestrzeń wystawienniczą instytucjom i organizacjom. Prezentowane wystawy przedstawiają m.in. historię Warszawy, krajobraz i kulturę Mazowsza oraz promują wydarzenia artystyczne.

Uzyskanie zgody na organizację wystawy

Decyzja dotycząca zorganizowania ekspozycji podejmowana jest po zapoznaniu się z pełną wizualizacją wystawy oraz po otrzymaniu wypełnionego wniosku o wyrażenie zgody na udostępnienie powierzchni wystawienniczej (załącznik nr 1) w formie pisemnej odpowiedzi.

Po otrzymaniu zgody na udostępnienie powierzchni wystawienniczej, na podstawie Formularza ustalenia wystawy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, uzgadniane są szczegóły wystawy (załącznik nr 2).

Treści lub formy wystaw nielicujące ze specyfiką miejsca, jakim jest siedziba administracji rządowej

 • obraza uczuć religijnych lub etnicznych
 • treści drastyczne 
 • erotyka
 • reklama

W przypadku wątpliwości wobec konkretnych prac lub plansz decyzje są podejmowane komisyjnie. Wystawca ma możliwość zaproponowania innych prac w miejsce wycofanych.

Dostępne lokalizacje wystaw

 • podcienia urzędu (na zewnątrz)

Wymogi jakie powinny spełniać wystawy realizowane w podcieniach

 • odporność na warunki atmosferyczne (mróz, opady, silny wiatr),
 • minimalny wymiar plansz - 140x200cm (podcienie).

Plansze w podcieniach mocowane są do krat (udostępniamy ich 13) za pomocą plastikowych opasek zaciskowych, których zakup spoczywa na organizatorach wystawy. 


 

Montaż i demontaż

Obowiązek montażu i demontażu wystawy spoczywa na organizatorze. Możliwe jest wsparcie pracowników technicznych urzędu, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z pracownikiem wyznaczonym do kontaktu. Montaż wystawy odbywa się w pierwszym dniu wyznaczonego terminu ekspozycji, demontaż natomiast w ostatnim dniu, najpóźniej do godz. 10:00.

Urząd nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub kradzież prac prezentowanych na terenie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
 

Wymagane dokumenty

Aby ubiegać się o zgodę Wojewody na udostępnienie powierzchni wystawowej należy:

 1. dostarczyć wniosek o wyrażenie zgody przez Wojewodę Mazowieckiego na udostępnienie powierzchni wystawienniczej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim wraz z pismem z prośbą o zgodę na zorganizowanie wystawy w MUW oraz wizualizacją wystawy
 2. dołączyć pełną wizualizację wystawy (zdjęcia wszystkich prac, ewentualnie podpisy i inne treści, które mają być na niej przedstawione) należy dostarczyć na płycie CD/DVD, w formie wydruku lub przesłać na adres mailowy
 3. z odpowiednim wyprzedzeniem zarezerwować termin - kontakt z pracownikiem Biura Wojewody, tel.: 22 695 65 23.

Kontakt

Pracownik Biura Wojewody

tel. 22 695 65 23

Wnioski można składać

 1. Osobiście
  Punkt Obsługi Klienta
  pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
  wejście "F" od al. Solidarności 81, parter
 2. Pocztą na adres
  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Biuro Wojewody
  pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
 3. Drogą elektroniczną
  e-mail: bw@mazowieckie.pl
  elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP (/t6j4ljd68r/skrytka) 

Materiały

Załącznik nr 1 Wniosek o wyrażenie zgody na udostępnienie powierzchni wystawienniczej
(​_Zał​_1)Wniosek​_o​_wyrazenie​_zgody​_na​_udostepnienie​_powierzchni​_wystawienniczej-1.doc 0.05MB
Formularz ustalenia wystawy w MUW-1
(Zał​_2)Formularz​_ustalenia​_wystawy​_w​_MUW-1.doc 0.05MB
{"register":{"columns":[]}}