W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Książeczki mieszkaniowe

Posiadacze starych książeczek mieszkaniowych założonych przed 24 października 1990 roku mogą dalej na nich oszczędzać. Minimalna wpłata wynosi 100 zł. Oprocentowanie na nich wynosi od 2,7 do 3,4 proc. Oszczędności te zwolnione są z podatku Belki. Likwidacja książeczki bez premii gwarancyjnej jest nieopłacalna, gdyż oszczędności zgromadzone w latach 70 i 80 są dziś niewiele warte. Aby o nią ubiegać się w Banku PKO BP trzeba oszczędności z książeczki mieszkaniowej przeznaczyć na cel wymieniony w ustawie „o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych”.

Najważniejsze informacje

Premia gwarancyjna przysługuje na:

  • zakup mieszkania,

  • budowę domu

oraz od 1 kwietnia także:

  • na remont polegający na wymianie okien, instalacji gazowej i elektrycznej pod warunkiem, że taki remont zostanie przeprowadzony w domu lub mieszkaniu, którego posiadacz książeczki jest właścicielem lub, do którego ma spółdzielcze prawo lokatorskie lub własnościowe,

  • jeśli systematycznie, przez 12 miesięcy, wpłacane są składki na fundusz remontowy wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej pod warunkiem, że co najmniej taka sama kwota przypada na danego właściciela książeczki w wydatkach wspólnoty lub spółdzielni poniesionych w ciągu ostatnich 24 miesięcy na remont części wspólnoty budynku, Np. dachu czy elewacji,

  • na przekształcenie spółdzielczego własnościowego mieszkania w prawo odrębnej własności,

  • na spłatę zadłużenia związanego z tzw. starym kredytem spółdzielczym, gdy drastycznie wzrosło w latach 90 oprocentowanie kredytów budowlanych zaciągniętych przez spółdzielnie,

  • przy zaciągnięciu kredytu mieszkaniowego pieniądze z książeczki są tzw. wkładem własnym; aby zorientować się ile pieniędzy jest na książeczce mieszkaniowej należy udać się do banku, który prowadzi rachunek danej książeczki, i tam poprosić o wyliczenie premii gwarancyjnej (pierwsze wyliczenie nic nie kosztuje, za kolejne trzeba zapłacić 25 zł.; Bank udzielający kredytu mieszkaniowego uzna pieniądze na książeczce za wkład własny. Następnie z umową podpisaną z danym bankiem należy zgłosić się do PKO BP, który premię gwarancyjną wpłaci na konto banku, z którym podpisana została umowa kredytowa. W umowie kredytu musi być podany numer konta oraz informacja, że premia gwarancyjna stanowi część wkładu mieszkaniowego kredytobiorcy. Ponadto jest warunek, że trzeba podpisać zobowiązanie, że premia gwarancyjna zostanie zwrócona w razie wycofania się z inwestycji.

 

Wymagane dokumenty

  1. Dowód osobisty ewentualnie inny dokument tożsamości;
  2. Książeczka mieszkaniowa PKO;
  3. Zgoda współmałżonka (poświadczona notarialnie) na wyrejestrowanie książeczki w przypadku zawinkulowania wkładu mieszkaniowego w trakcie trwania małżeństwa

Jak załatwić sprawę?

Potrzebne jest wstawienie do książeczki mieszkaniowej PKO pieczęci informującej o wykreśleniu z rejestru kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych.

Kontakt

Wydział Infrastruktury

Oddział Transportu i Organizacji

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

tel. 22 695 63 04

e-mail: winfrastruktury@mazowieckie.pl

 

{"register":{"columns":[]}}