W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Bezpieczeństwo przede wszystkim - wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi

04.05.2020

W związku z umożliwieniem otwarcia od 6 maja br. miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Główny Inspektor Sanitarny przedstawiły szczegółowe wytyczne, które będą obowiązywały w najbliższych tygodniach i miesiącach. Wojewoda przekazał przygotowane wytyczne samorządom z województwa mazowieckiego, jak również zapewnił przekazanie środków dezynfekujących do placówek.

Przekazywane płyny dezynfekcyjne/

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł wysłał wydane zalecenia do samorządów z prośbą o przestrzeganie zaleceń, w celu zapewnienia bezpieczeństwa podopiecznym placówek oraz pracownikom instytucji.

Wojewoda sukcesywnie przekazuje do dyspozycji Miasta Stołecznego Warszawy środki ochrony - płyn dezynfekujący do rąk oraz płyn do dezynfekcji powierzchni. 

- Aby wesprzeć placówki w podjęciu decyzji o rozpoczęciu działalności żłobków i przedszkoli przekazujemy środki ochrony do dezynfekcji rąk i powierzchni. To są dziesiątki tysięcy litrów tych płynów, które pomogą rozpocząć przywrócenie działalności instytucji. – powiedział Wojewoda Mazowiecki podczas konferencji.

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł przekazał 42 powiatom i miastom na prawach powiatu na terenie Mazowsza środki ochrony, aby pomóc samorządom przywrócić działalność miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi.

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego:

 • organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej,
 • w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu,
 • pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Do obowiązków organu prowadzącego przedszkole, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej lub innych formach wychowania przedszkolnego należeć będzie:

 • Pomoc dyrektorowi w zapewnieniu opieki nad dziećmi i realizowaniu skierowanych do niego wytycznych,
 • zobliguje dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie placówki,
 • zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki,
 • w miarę możliwości zapewni dodatkowe pomieszczenia dla dzieci, a także wyposażenie tych pomieszczeń,
 • w razie potrzeby zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem,
 • wesprze dyrektora placówki w organizacji żywienia, w tym w wyborze bezpiecznych dostawców i zdrowych produktów żywieniowych, także w sytuacji wyboru dostawcy zewnętrznego (tzw. cateringu),
 • ustali szybki sposób komunikacji z dyrektorem, np. do raportowania o liczbie dzieci lub w sytuacji podejrzenia zakażenia,
 • zabezpieczy możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej
  w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.

Do obowiązków Dyrektora należy m.in.:

 • W miarę możliwości ograniczyć przebywanie w placówce osób z zewnątrz,
 • przy wejściu do przedszkola/szkoły bezwzględnie umieść płyn do dezynfekcji rąk,
 • o ile jest taka potrzeba, zaopatrzyć pracowników w środki ochrony osobistej,
 • dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki placów zabaw i boisk,
 • umieścić w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

Do obowiązków nauczyciela należy:

 • Wyjaśnij dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce
  i dlaczego zostały wprowadzone.
 • Nie organizuj wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku.
 • Usuń z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,
  np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystujesz przybory sportowe,
  np. piłki, skakanki, obręcze, powinieneś je systematycznie dezynfekować.
 • Wietrz salę, w której organizujesz zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadź gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach.
 • Zwracaj uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce,
 • Unikaj organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki. Zaleca się, aby rodzice przyprowadzanie do placówki zdrowe dziecko oraz przekazywali dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia

Szczegółowe informacje

Informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli?fbclid=IwAR0TNpIVm-LaALqf9RdDkdot-PVoSAniW0lWMAWfiVYdPLfYFQDDCMaxb24

Informacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3?fbclid=IwAR3B31vi226HwX8MDnoHpbH62oVbV0T6mTDP0Xaa7WN8wlnk3nZBkQsTbzw

Informacje Głównego Inspektora Sanitarnego: https://gis.gov.pl/bip_list/organizacja-urzedu/wytyczne-glownego-inspektora-sanitarnego/?fbclid=IwAR1tYtUsiJjXRbX_DJCOi-Zam2alf02k75nhDTffH79-glVtgqNKFdnK1AI

Materiały

Wytyczne GIS i MZ
20200429​_Wytyczne​_GIS​_i​_MZ​_godz​_1200.docx 2.26MB

Wideo

Zdjęcia (6)

{"register":{"columns":[]}}