W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dodatkowe 43 mln zł dla szpitali w województwie mazowieckim

10.09.2019

O 43 mln zł wzrośnie dodatkowo kwota ryczałtu w 2019 roku przeznaczona na zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej przez mazowieckie szpitale. O sposobie podziału dodatkowych środków, pochodzących z rezerwy Narodowego Funduszu Zdrowia ich przedstawiciele dowiedzieli się w trakcie spotkania w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Uczestniczyli w nim m.in. Waldemar Kraska, Pełnomocnik Rządu ds. Państwowego Ratownictwa Medycznego, Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Filip Nowak, Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

W spotkaniu z przedstawicielami szpitali I i II poziomu zabezpieczenia uczestniczyli m.in. Waldemar Kraska, Pełnomocnik Rządu ds. Państwowego Ratownictwa Medycznego, Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Filip Nowak oraz Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał do akceptacji Ministra Zdrowia i Ministra Finansów projekt zmiany w planie finansowym dotyczącym podziału środków z dotacji przekazanej w 2018 roku Funduszowi z budżetu państwa. Najistotniejszym elementem planowanych zmian będzie przekazanie dodatkowej puli środków przede wszystkim na funkcjonowanie szpitali powiatowych. To już trzecia w tym roku transza pieniędzy przeznaczona na wzrost wyceny świadczeń – łączny wzrost ryczałtu dla podmiotów I i II stopnia zabezpieczenia w ramach sieci szpitali wyniesie 802 mln zł, tj. 9% w skali roku:

Transza I II III
Wejście w życie 1 kwietnia 2019 r. 1 lipca 2019 r. 1 października 2019 r.
Opis Wzrost wyceny świadczeń z zakresu chirurgii oraz chorób wewnętrznych Wzrost wyceny wszystkich świadczeń w ramach ryczałtu o 3% Wzrost wyceny świadczeń: o 4 proc. dla szpitali I stopnia; o 3 proc. dla szpitali II stopnia
Skutki dla szpitali I oraz II stopnia 458,7 mln zł 343,8 mln zł

Oprócz szpitali o znaczeniu regionalnym, dodatkowe środki przeznaczone zostaną także na wzrost wyceny 34 świadczeń wysokospecjalistycznych, które realizowane są przede wszystkim w ośrodkach referencyjnych (szpitalach klinicznych i instytutach badawczych).

Projektowane zmiany będą miały pozytywny wpływ na szpitale w województwie mazowieckim. Obecnie w ramach sieci szpitali funkcjonuje tu 37 szpitali I poziomu zabezpieczenia oraz 7 szpitali II poziomu zabezpieczenia. Łączna kwota ryczałtu na rok 2019 wzrośnie dodatkowo o 43 mln zł.

O sposobie podziału dodatkowych środków decyduje każdorazowo dyrektor szpitala. Przekazane w ciągu roku kwoty mogą być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów podwyżek dla wszystkich grup zawodowych, z którymi zawarte zostały porozumienia płacowe, a także na wzrost kosztów wynikający ze zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne. Należy podkreślić, że dzięki działaniom Ministerstwa Zdrowia sytuacja kadrowa w systemie ochrony zdrowia uległa znaczącej poprawie – w ramach systemu pracuje o 20 tysięcy lekarzy więcej, niż w 2014 roku, a liczba pielęgniarek odbierających prawo wykonywania zawodu przekroczyła liczbę kończących studia, co świadczy o rosnącej liczbie powracających do zawodu. Działaniom tym towarzyszy istotne zwiększenie liczby miejsc na studiach lekarskich, co jeszcze przyczyni się do  poprawy sytuacji w kolejnych latach.

Tak istotne wzrosty są możliwe dzięki zwiększającym się  nakładom na system ochrony zdrowia. Od 2015 roku zwiększyły się one o 25 miliardów złotych w skali roku, a w 2024 roku wyniosą 6% PKB.

Zdjęcia (2)