W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu zawieszenia działalności

25.03.2020

Wojewoda Mazowiecki - logo

Wojewoda Mazowiecki poleca czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa, w terminie od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. w:

- żłobkach oraz klubach dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne oraz inne podmioty;

- placówkach wsparcia dziennego;

- centrach integracji społecznej;

- klubach integracji społecznej;

- dziennych domach i klubach seniora;

- środowiskowych domach samopomocy;

- warsztatach terapii zajęciowej;

Jednocześnie informujemy, że Wojewoda Mazowiecki poleca czasowe zawieszenie działalności klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na terenie miasta stołecznego Warszawy, w terminie od dnia 26 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Materiały

polecenie przedłużenia zawieszenia działalności żłobków i innych form opieki nad dziećmi
przedłużenie​_-​_polecenie​_zamknięcia​_żłobków.pdf 0.08MB
polecenie przedłużenia zawieszenia działalności placówek dziennego wsparcia, warsztatów zajęć terapeutycznych itp.
przedłużenie​_-​_polecenie​_WZT.pdf 0.08MB
polecenie przedłużenia zawieszenia działalności klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
przedłużenie​_-​_polecenie​_zamknięcia​_klub​_samopomocy.pdf 0.12MB