W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nowe ogniska ptasiej grypy – posiedzenie MWZZK

08.04.2021

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu 28 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). 6 kwietnia br. Wojewoda Mazowiecki w trybie pilnym zwołał posiedzenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w celu omówienia bieżącej sytuacji w gospodarstwach oraz podjęcia działań mających ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się choroby. Wojewoda, w trakcie spotkania podkreślił, że niezbędne jest zaangażowanie i współpraca Mazowieckim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii z przedstawicielami samorządu.

Na zdjęciu znajdują się trzy kury

6 kwietnia br. Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Anna Duras poinformowała Wojewodę Mazowieckiego o potwierdzonych 6 nowych ogniskach w powiecie żuromińskim i 1 ogniska w powiecie mławskim. Łącznie od początku roku wykryto 28 ognisk (22 w powiecie żuromińskim i 6 w powiecie mławskim). Ponadto, Anna Duras przedstawiła bieżące problemy wynikające z dużego wzrostu potwierdzonych ognisk oraz poinformowała o prowadzonych pracach związanych z likwidacją ognisk w kurnikach.

W związku z dynamiczną sytuacją, Wojewoda zaapelował do starostów o aktywne współdziałanie samorządu z Mazowieckim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii. Wojewoda poprosił też przedstawicieli samorządu o akcję informacyjną, skierowaną do wszystkich hodowców, właścicieli drobiu oraz osób pracujących na fermach drobiu, przypominającą o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków higieny oraz bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu.

Wojewoda Mazowiecki zaapelował o jak najszybszą likwidację ognisk. Musi to następować niezwłocznie, żeby nie dopuścić do rozpowszechniania się choroby na następne gospodarstwa.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety bywa i tak, że do rozprzestrzeniania wirusa przyczynia się również człowiek i dlatego należy pamiętać o podstawowych zasadach postępowania.

Aby uniknąć rozprzestrzeniania się grypy ptaków konieczne jest, aby hodowcy, właściciele drobiu oraz osoby pracujące na fermach drobiu zachowywali szczególną ostrożność i odpowiednie środki higieny oraz bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu.

Zasady bioasekuracji, które określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków:

 • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
 • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
 • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
 • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
 • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

W sytuacji podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu, zgodnie z obowiązującym prawem, należy poinformować odpowiednie osoby i instytucje (lekarza weterynarii prywatnej praktyki, powiatowego lekarza weterynarii, wójta / burmistrza / prezydenta miasta).

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8  nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo niebezpieczny dla gospodarstw i szkodliwy dla gospodarki.

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu 27 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w 2021 r. na terenie województwa mazowieckiego w miejscowościach (kliknij, aby rozwinąć listę):
 1. Chromakowo, gmina Lutocin, powiat żuromiński, gatunek: kura nioska,
 2. Swojęcin, gmina Lutocin, powiat: żuromiński, gatunek: kura nioska,
 3. Wilewo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński, gatunek: indyk rzeźny,
 4. Ratowo, gmina Radzanów, powiat mławski, gatunek: kura hodowlana,
 5. Sadłowo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński, gatunek: kura hodowlana,
 6. Zgliczyn Pobodzy, gmina Bieżuń, powiat żuromiński, gatunek: kura nioska,
 7. Sadłowo Parcele, gmina Bieżuń, powiat: żuromiński, gatunek: kura nioska,
 8. Sadłowo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński, gatunek: kura nioska,
 9. Karniszyn, gmina Bieżuń, powiat żuromiński, gatunek: kura nioska,
 10. Stanisławowo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński, gatunek: kura nioska,
 11. Sadłowo Parcele, gmina Bieżuń, powiat żuromiński, gatunek: kura hodowlana,
 12. Cegielnia Ratowska, gmina Radzanów, powiat mławski, gatunek: kura hodowlana,
 13. Zgliczyn Glinki, gmina Radzanów, powiat mławski, gatunek: kura nioska,
 14. Pełki, gmina Bieżun, powita żuromiński, gatunek: indyk rzeźny,
 15. Żelaźnia, gmina Lubowidz, powiat żuromiński, gatunek: indyk rzeźny,
 16. Żelaźnia, gmina Lubowidz, powiat żuromiński, gatunek: indyk rzeźny,
 17. Strzeszewo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński, gatunek: kura nioska,
 18. Chamsk, gmina Żuromin, powiat żuromiński, gatunek: kura reprodukcyjna,
 19. Swojęcin, gmina Lutocin, powiat żuromiński, gatunek: kura reprodukcyjna,
 20. Zgliczyn Glinki, gmina Radzanów, powiat mławski, gatunek: kura nioska,
 21. Stawiszyn-Zwalewo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński, gatunek: indyk rzeźny,
 22. Dębsk, gmina Żuromin, powiat żuromiński, gatunek: kura hodowlana,
 23. Stawiszyn-Zwalewo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński, gatunek: kura hodowlana,
 24. Rzezawy, gmina Żuromin, powiat żuromiński, gatunek: brojler
 25. Sadłowo Parcele, gmina Bieżuń, powiat żuromiński, gatunek: kury nioski,
 26. Ługi, gmina Szreńsk, powiat mławski, gatunek: kura hodowlana,
 27. Kunki, gmina Szreńsk, powiat mławski, gatunek: kura hodowlana,
 28. Dźwierzno, gmina Bieżuń, powiat żuromiński, gatunek: kura hodowlana.

Zdjęcia (3)