W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0." w 2021 roku

11.10.2021

Powołany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty Zespół do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, złożonych przez organy prowadzące w ramach ogłoszonego naboru wniosków w 2021 r.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Mazowiecki Kurator Oświaty podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły, które zostały zakwalifikowane do udziału w Programie, wraz z wysokością przyznanego im wsparcia finansowego.

Limit środków finansowych przeznaczonych na realizację programu dla województwa mazowieckiego w roku 2021 wynosi: 2 859 692 zł.

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” do Kuratorium Oświaty w Warszawie wpłynęły łącznie 862 wnioski szkół na kwotę 4 884 114,40 zł.

Wsparcie finansowe w ramach programu otrzymały 143 organy prowadzące dla 530 szkół na łączną kwotę 2 858 714,40 zł.

Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący szkołę wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 proc. kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Wykaz szkół wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół oraz wskazaniem organów prowadzących te szkoły znajduje się w załączniku.

Organy prowadzące zostaną poinformowane o procedurze zawierania umów. Wydatkowanie środków będzie możliwe od dnia zawarcia umowy.

Materiały

Wykaz placówek wychowania przedszkolnego i szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0." w 2021 r.
Zalacznik​_-​_Ogloszenie​_wynikow​_-​_​_​_NPRC​_​_​_2021.pdf 1.26MB
{"register":{"columns":[]}}