W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach rządowego programu "Aktywna tablica" w 2021 roku

11.10.2021

Zespół powołany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” dokonał kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, złożonych przez organy prowadzące w ramach ogłoszonego naboru wniosków w 2021 r.

Jest to grafika, na której znajduje się napis "Rządowy program AKTYWNA TABLICA na lata 2020-2024". Napis w kolorze białym osadzony jest na niebiesko-błękitnym tle, w które wkomponowany został fragment laptopa.

Mazowiecki Kurator Oświaty, działając na podstawie Porozumienia z dnia 26 października 2020 r. z Wojewodą Mazowieckim, podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły, które zostały zakwalifikowane do udziału w Programie, wraz z wysokością przyznanego im wsparcia finansowego.

Limit środków finansowych przeznaczonych na realizację programu dla województwa mazowieckiego w roku 2021 wynosi: 9 277 602,01 zł.

Wsparcie finansowe w ramach programu otrzymało 158 organów prowadzących dla 467 szkół na łączną kwotę 9 277 525,36 zł.

Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący szkołę wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 proc. kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Wykaz szkół wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół oraz wskazaniem organów prowadzących te szkoły znajduje się w załączniku.

Organy prowadzące zostaną poinformowane o procedurze zawierania umów. Wydatkowanie środków będzie możliwe od dnia zawarcia umowy.

Materiały

Wykaz szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym ze wskazaniem wnioskowanych kwot wsparcia finansowego, w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica" w 2021 r.
Zalacznik​_-​_Ogloszenie​_wynikow​_-​_​_​_Aktywna​_tablica​_​_​_2021.pdf 0.97MB
{"register":{"columns":[]}}