W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Oświadczenie dotyczące bazy łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

22.10.2020

Wojewoda Mazowiecki sukcesywnie powiększa bazę łóżek dla pacjentów chorych na Covid-19 zarówno w Warszawie jak i na całym Mazowszu. Wydawane są kolejne decyzje nakładające na szpitale obowiązek zapewnienia łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Obecnie w województwie 1493 łóżka są przeznaczone do leczenia pacjentów chorych na Covid-19, 900 z nich jest zajętych, a wolnych 593 łóżka, w tym 34 łóżka respiratorowe (stan na 18 października). Ich rezerwy są i będą sukcesywnie uruchamiane. Nieprawdziwe są rozpowszechniane informacje o braku respiratorów.

Wojewoda Mazowiecki - logo

W ciągu ostatnich 2 dni Wojewoda Mazowiecki wydał m.in. decyzje o zwiększeniu liczby łóżek respiratorowych w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA do 100 oraz wydał decyzje o utworzeniu 100 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego SKDJ Lindleya oraz 200 łóżek w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. Tytusa Chałubińskiego. Wszystkie decyzje są wydawane w uzgodnieniu z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ oraz dyrekcjami szpitali. Przygotowywane są już kolejne.

Na Mazowszu  obecnie 83 szpitale wyznaczono do opieki nad pacjentami z COVID-19, w tym  na poziomie I - 58 , na poziomie II - 23, na poziomie III -2 (CSK MSWiA, SPZOZ w Siedlcach w zakresie psychiatrii).

Na  II poziomie zabezpieczenia  w szpitalach udzielana jest pomoc zarówno na oddziałach zakaźnych, ale też w części szpitali na oddziałach internistycznych/wewnętrznych/pulmunologicznych. Baza łóżek jest uruchamiana z uwzględnieniem bezpieczeństwa innych pacjentów. W nawiązaniu do twierdzeń wskazujących, że wojewoda powinien tworzyć szpitale dedykowane wyłącznie leczeniu pacjentów z COVID – 19 informujemy, że tam gdzie jest to możliwe, takie decyzje są podejmowane. Są np. szpitale powiatowe, czy miejskie, które decyzją wojewody zostały całkowicie (Szpital w Przysusze) lub w znacznej części (Szpital w Radomiu) dedykowane leczeniu pacjentów z COVID-19.     

Są to trudne decyzje, ponieważ poszerzając bazę łóżek dla pacjentów z COVID – 19 musimy uwzględniać bezpieczeństwo chorych przebywających w szpitalach z innych powodów. Ponadto łóżka muszą być uruchamiane tam, gdzie jest odpowiednie zabezpieczenie sprzętowe, np. dostęp do tlenu oraz personel medyczny gotowy do pracy. Stąd nie jest możliwe zajęcie „ad hoc” dowolnego szpitala, jak niektórzy proponują. Miejsca do leczenia COVID -19 muszą spełniać odpowiednie wymagania.  Kluczowa jest też współpraca z samorządami. Jesteśmy w sytuacji wyjątkowej, która wymaga współdziałania ponad podziałami politycznymi. Chcę podkreślić, że  mimo zdarzających się trudności  udaje nam się sukcesywnie poszerzać bazę łóżek dla pacjentów z COVID – 19 za co dziękuję dyrektorom szpitali i pracującemu w nich personelowi – powiedział Konstanty Radziwiłł, wojewoda mazowiecki.   

Ponadto informujemy, że codzienne zbiera się Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego z udziałem m.in. służb wojewody, Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Dyrektora Mazowieckiego Oddziału NFZ.

Ponadto wzmacniana jest także rola Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego, który wraz z zespołem, monitoruje 24 godziny na dobę sytuację w ratownictwie medycznym. We wszelkich trudnych przypadkach podejmuje interwencję i wspomaga pracę zespołów ratownictwa medycznego.

Ponadto informujemy, że Wojewoda przekazuje na bieżąco m.in. do domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo – leczniczych, szpitali  środki ochrony osobistej oraz płyny do dezynfekcji zgodnie z ich zapotrzebowaniem. Dotychczas przekazano m.in. 8 mln maseczek.  

Jednocześnie informujemy, że zaskakujące są pojawiające się w przestrzeni publicznej słowa przedstawicieli władz Miasta Stołecznego Warszawy, jakoby decyzje wydawane przez Wojewodę Mazowieckiego  nie były  poprzedzone wcześniejszymi konsultacjami. W związku z rozpowszechnianiem takich informacji Dyrektor Wydziału Zdrowia urzędu wojewódzkiego wystosował list do Biura Polityki Zdrowotnej M. St. Warszawy w tej sprawie:

Od kilku miesięcy, dzięki gościnności Państwa Dyrektorów Mazowieckiego Oddziału Wojwódzkiego NFZ, spotykamy się na cotygodniowym „zespole covidowym” omawiając bieżące problemy związane z zabezpieczeniem świadczeń chorym na SARS-Cov-2, w szpitalach w Warszawie i na Mazowszu. Dyskutujemy i omawiamy na bieżąco problemy, szukamy najlepszych rozwiązań.

Myślę, że jestem wyrazicielem wszystkich adresatów tej informacji, twierdząc, że każde spotkanie odbywa się w atmosferze wzajemnej życzliwości i współpracy.

Tym bardziej ze smutkiem odbieram ostatnie wypowiedzi Przedstawicieli Władz Miasta Warszawy, jakoby było inaczej, że decyzje wydawane przez Wojewodę Mazowieckiego  nie są  poprzedzone wcześniejszymi konsultacjami, że działamy z zaskoczenia.

 Przypomnę, ze również w Urzędzie Wojewódzkim, nie dalej jak tydzień temu odbyło się  spotkanie z Państwa udziałem w sprawie Covid-19

 Uważam, że aktualna sytuacja związana z gwałtownym wzrostem zachorowań na Covid-19, problemami w wyznaczaniu nowych miejsc w szpitalach, brakami personelu, itd., wymaga od nas wszystkich tylko i wyłącznie merytorycznej współpracy, a polityka nie powinna nam towarzyszyć w rozwiązywaniu tych jakże trudnych problemów narzuconych przez epidemię

 Wierzę, że kolejne spotkania nadal , tak jak dotychczas, będą merytoryczne i wzajemnie życzliwe.