W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Pandemia w strukturze społecznej miast - międzynarodowa debata

10.06.2021

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł wziął udział w międzynarodowej debacie „The Frustrating Hydra of Municipal Social Fabric Weaknesses Revealed by the Pandemic” zorganizowanym przez World Medial Association (WMA). W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele krajów i miast z całego świata, m.in. pełniący funkcję Zastępcy Burmistrza ds. Zdrowia i Opieki Społecznej podczas pandemii Raul Perea - Henze i Sekretarz Stanu ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów podczas pandemii w Hamburgu.

Na zdjęciu znajduje się Wojewoda Mazowiecki, który bierze udział w międzynarodowym kongresie. Z prawej strony znajdują się granatowe rool upy z logo Wojewody Mazowieckiego, a w tle okno

Podczas debaty Polskę reprezentował Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, który omówił przebieg pandemii w Polsce, strategię walki z COVID-19 wprowadzoną przez Rząd RP oraz wdrożenie wytycznych na terenie województwa mazowieckiego.

Wojewoda podczas pandemii koordynował zadania związane z zarządzaniem kryzysowym oraz z zabezpieczeniem potrzeb zdrowotnych i społecznych mieszkańców. Od początku pandemii priorytetem była ochrona przez instytucje rządowe grup najbardziej zagrożonych skutkami społecznymi – dzieci oraz osób starszych. Dla nich utworzono specjalne programy pomocowe, np. wsparcie dzieci znajdujących się w pieczy zastępczej (poprzez zakup komputera umożliwiający naukę zdalną), program „Wspieraj seniora”, którego celem było dofinansowanie gmin, które wspierały seniorów przebywających w domach (w zakresie dostarczenia podstawowych artykułów pierwszej potrzeby, w tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej) czy wsparcie finansowe domów pomocy społecznej. Mazowiecki Urząd Wojewódzki wydawał liczne rekomendacje dotyczące funkcjonowania placówek związanych z obszarem pomocy społecznej.

Wszystkim restrykcjom wprowadzanym w związku z pandemią towarzyszyło wsparcie dla najsłabszych. Decyzje, polecenia, restrykcje były znoszone tak szybko, jak pozwalała na to sytuacja epidemiologiczna. Mimo że pandemia jeszcze się nie skończyła to zdobyte doświadczenie spowodowało, że instytucje publiczne są z pewnością przygotowane do przyszłych wyzwań – powiedział Wojewoda Mazowiecki.

Wojewoda zaprezentował także, jak podczas pandemii COVID-19 Mazowiecki Urząd Wojewódzki wspierał mazowieckie szpitale i samorządy (np. poprzez dostarczenie milionów sztuk środków ochrony osobistej, płynów dezynfekujących oraz sprzętu medycznego). Wojewoda wydał polecenia dotyczące zorganizowania szpitali tymczasowych. W województwie mazowieckim powstało 8 takich placówek – 4 w Warszawie i 4 w innych miastach (po jednym w Radomiu, Siedlcach, Płocku i Ostrołęce). Ponadto wydano ok. 500 decyzji polecających utworzenie łącznie ponad 5 tys. łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 w placówkach medycznych na terenie Mazowsza. Wojewoda przekazywał rekomendacje dla szpitali ws. zasad przyjmowania pacjentów, opieki medycznej oraz przygotowania miejsc dla pacjentów z COVID-19. Wydawano też decyzje dotyczące szczególnych zasad funkcjonowania ratownictwa medycznego (m.in. zwiększono liczbę karetek w województwie). Istotne jest współdziałania ze służbami, np. państwową strażą pożarną, z którą zorganizowano banki tlenu, służące pomocą szpitalom w sytuacji wystąpienia w placówce deficytu tlenu, niezbędnego do leczenia pacjentów z COVID-19. Policja zapewniała  bezpieczeństwo w wielu sytuacjach podczas pandemii – przede wszystkim kontrolując przestrzeganie obostrzeń epidemicznych.

Bardzo ważnym elementem walki z pandemią jest szczepienie mieszkańców. W związku z tym konieczne było utworzenie jak największej liczby punktów szczepień, aby można było zaszczepić jak największą liczbę osób w jak najkrótszym czasie. Na Mazowszu powstało dotychczas 1 038 punktów szczepień populacyjnych. Z tej liczby 68 to punkty szczepień powszechnych, które mają dużą przepustowość i uzupełniają punkty szczepień populacyjnych – rząd dofinansował ich utworzenie. W procesie szczepień priorytetem rządu jest wsparcie najsłabszych grup. Dlatego podjęto szereg działań pomocowych, np. dofinansowanie samorządów w zakresie zorganizowania transportu dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych.  

W ramach zwalczania negatywnych skutków epidemii COVID-19, w 2020 roku przygotowano program pn. „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych”, którego środki przeznaczone są na dotacje dla gmin, powiatów i miast. Beneficjenci dofinansowanie mogą wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, tj. m.in.: budowę żłobków, przedszkoli czy drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania. Program jest kontynuowany w 2021 r.

Należy podkreślić, że Mazowiecki Urząd Wojewódzki oraz służby Wojewody przez cały okres pandemii realizowały wszystkie programy rządowe oraz kontynuowały wieloletnie programy mimo dynamicznej sytuacji epidemiologicznej w województwie.