W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ponad 1,1 mln zł dopłaty na realizację zadań przez mazowieckie samorządy w ramach funduszy i programów rządowych

29.06.2020

1 125 905,20 zł otrzymają łącznie mazowieckie samorządy na realizację zadań w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, Funduszu Solidarnościowego oraz programu Maluch Plus. Symboliczne umowy na przyznanie tych środków z przedstawicielami 9 mazowieckich samorządów podpisali w poniedziałek, 29 sierpnia br. Wicewojewodowie Sylwester Dąbrowski i Artur Standowicz.

Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski podpisał umowę na przyznanie środków na realizację zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego z Burmistrzem Karczewa Michałem Rudzkim

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

Środki na realizację zadań w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych otrzymają 4 samorządy – powiat grójecki (2 umowy na kwotę 180 900,00 zł oraz 72 864,00 zł), powiat piaseczyński (umowa na kwotę 109 590,00 zł), gmina Osieck (umowa na kwotę 29 271,00 zł) oraz gmina Wiskitki (umowa na kwotę 29 271,00 zł).

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym. Pozwala na dofinansowanie przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

Fundusz Solidarnościowy

Na realizację zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego środki finansowe otrzymają 4 samorządy – powiat wołomiński (umowa na kwotę 64 640,00 zł), miasto Karczew (umowa na kwotę 51 234,00 zł), miasto Wyszków (umowa na kwotę umowa na kwotę 100 119,00 zł) oraz miasto Zielonka (umowa na kwotę 40 723,20 zł).

Dopłaty z Funduszu Solidarnościowego przeznaczane są na realizację zadań m.in. w ramach programów „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” oraz „Opieka wytchnieniowa”. Pierwszy z nich ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami. „Opieka wytchnieniowa” kierowana jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.

Program Maluch Plus

W ramach programu Maluch Plus dofinansowanie otrzyma gmina Załuski (umowa na kwotę 504 200,00 zł).

Program „Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. „Maluch+” jest programem rocznym. Celem programu „Maluch+” jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

Zdjęcia (9)