W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ponad 18 mln zł dla samorządów w ramach programów Maluch+ oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

13.09.2021

5 umów na łączną kwotę 119 040,00 zł na realizację zadań w ramach programu Maluch+ oraz 6 umów na łączną kwotę 17 949 695,28 zł na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg podpisali przedstawiciele mazowieckich samorządów. Uroczystość podpisania umów z udziałem Wicewojewody Mazowieckiego Artura Standowicza, odbyła się 13 września br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

Wspólne zdjęcie - podpisanie umów w ramach RFRD oraz programu Maluch+

Dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania w sumie 129 miejsc opieki dla dzieci do lat 3, w ramach programu Maluch+, otrzymały:

 • Gmina Stanisławów – umowa na kwotę 14 400,00 zł (20 miejsc opieki),
 • Miasto i Gmina Gąbin – 2 umowy: na kwotę 28 800,00 zł (30 miejsc opieki) oraz na kwotę 39 360,00 zł (41 miejsc opieki),
 • Gmina Winnica – umowa na kwotę 7 680,00 zł (8 miejsc opieki),
 • Gmina Przyłęk – umowa na kwotę 28 800,00 zł (30 miejsc opieki).

Program Maluch+ wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. Maluch+ jest programem rocznym. Celem programu Maluch+ jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

Dofinansowanie, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymały:

 • Gmina Strachówka – umowa na kwotę 184 003,93 zł na przebudowę drogi gminnej nr 430814W w miejscowości Kąty-Wielgi,
 • Gmina Wodynie – umowa na kwotę 1 104 077,07 zł na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej Nr 361211W Oleśnica-Kamieniec,
 • Gmina Pniewy – umowa na kwotę 439 272,92 zł na przebudowę drogi gminnej 160902W (ul. Stary Trakt) Wólka Kocerańska - granica gminy Pniewy - (Wysoczyn),
 • powiat sierpecki – umowa na kwotę 2 572 981,19 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 3760W Bonisław – Gozdowo,
 • powiat sokołowski – umowa na kwotę 11 520 997,29 zł na rozbudowę drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy (gmina Bielany),
 • Gmina Obryte – umowa na kwotę 2 128 362,88 zł na rozbudowę drogi gminnej nr 340209W na odcinku Tocznabiel - do drogi powiatowej 4407W Jegiel-Porządzie-Obryte-Pułtusk, Gmina Obryte.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej.

Środki Funduszu są przekazywane na dofinansowanie:

 • budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych,
 • dofinansowanie budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
 • finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym, a od 2021 roku również na dofinansowanie:
 • zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,
 • budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich,
 • budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej Funduszu Dróg Samorządowych), w latach 2019-2020 jednostkom samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego przekazano dofinansowanie na realizację 521 zadań gminnych oraz powiatowych w łącznej kwocie około 780 mln zł. W roku 2021 przewidziane jest przekazanie kolejnych 365 mln zł na realizację zadań gminnych i powiatowych, w tym zadań polegających wyłącznie na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

Dodatkowo, 25 sierpnia 2021 r. upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie zadań gminnych i powiatowych, planowanych do realizacji w ramach Funduszu w 2022 r. – alokacja środków przewidzianych na dofinansowanie zadań gminnych i powiatowych w województwie mazowieckim w 2022 r. wynosi ponad 295 mln zł.

Zdjęcia (23)