W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ponad 37,6 mln zł na rozbudowę Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

18.02.2021

W środę, 17 lutego br. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł i Starosta Wołomiński Adam Lubiak podpisali umowę o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie”.

Zdjęcie przedstawia podpisujących umowę Starostę Wołomińskiego Adama Lubiaka i Wojewodę Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła.

Na mocy zawartej umowy, Powiatowi Wołomińskiemu przyznana zostanie dotacja na lata 2021-2023, w łącznej kwocie 37 679 724,00 zł, w tym: 13 582 743,00 zł (w 2021 r.), 13 025 388,00 zł (w 2022 r.), 11 071 593,00 zł (w 2023 r.). Szacowana wartość realizowanego zadania wynosi 50 780 075,00 zł.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie od dawna zapisuje się jako ważny element systemu służby zdrowia na Mazowszu, wspierając go w świadczeniu opieki medycznej również nad pacjentami spoza powiatu wołomińskiego. Cieszy fakt, że władze powiatu wołomińskiego zabiegają o to, aby ten szpital był jeszcze doskonalszy, aby jeszcze lepiej pełnił swoją misję. Ta inwestycja idzie we wszystkich kierunkach, w jakich szpital powinno się rozbudowywać. Będzie wzmacniała zarówno część diagnostyczną, leczniczą – nie tylko w obszarze opieki szpitalnej, ale także ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a także umożliwi przyjmowanie pacjentów w stanach, które wymagają nagłej pomocy. To są ważne elementy w misji, jaką pełni szpital – powiedział Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

W ramach zadania zostanie wykonana rozbudowa kompleksu szpitalnego poprzez budowę budynku A w stanie „surowym zamkniętym” z instalacjami niezbędnymi do funkcjonowania budynku B, tunelu komunikacyjnego, budowę agregatorowni i stacji trafo oraz budowę budynku B wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Cieszę się, że dzisiaj finalizujemy wieloletnie starania o rozbudowę szpitala w Wołominie. Wychodzimy tym samym naprzeciw stale rosnącym potrzebom mieszkańców powiatu wołomińskiego w zapewnieniu najwyższego standardu świadczenia usług medycznych. Potrzeby te wynikają między innymi ze zmian demograficznych, które na przestrzeni lat obejmowały tereny powiatu. W momencie, kiedy szpital w Wołominie był budowany w latach siedemdziesiątych – dokładnie w 1975 roku, powiat wołomiński liczył ok. 150 tys. mieszkańców. Aktualnie powiat liczy blisko 300 tys. mieszkańców i ta liczba stale rośnie – powiedział Starosta Wołomiński Adam Lubiak.

W ramach inwestycji powstaną dwa budynki szpitalne, które będą odciążeniem dla istniejącego szpitala. Uwolnimy przestrzeń, w ramach której po modernizacji będziemy mogli świadczyć dodatkowe usługi medyczne zarówno dla mieszkańców powiatu wołomińskiego, jaki i mieszkańców powiatów ościennych – dodał.

W budynkach, które zostaną wybudowane zlokalizowana zostanie Nocna Pomoc Lekarska, Zakład Rehabilitacji, administracja oraz poradnie specjalistyczne z wydzieloną poradnią dla dzieci zdrowych i chorych (budynek ,,B”). W budynku ,,A” powstanie, m. in. Szpitalny Odział Ratunkowy, Blok Operacyjny, Oddział Intensywnego Nadzoru, pracownie diagnostyczne, gabinety lekarskie, pomieszczenia socjalne, techniczne, magazynowe i inne. Wszystkie budynki kompleksu zostaną połączone tunelem komunikacyjnym.

Środki z rezerwy celowej budżetu państwa przyznane zostały na podstawie art. 20a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w oparciu o zapewnienie finansowania wydatków, wydane przez Ministra Finansów na wniosek Wojewody po pozytywnym zaopiniowaniu przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Zdjęcia (8)