W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ponad 38,9 mln zł w ramach programów Maluch+ oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla samorządów z województwa mazowieckiego

13.10.2021

14 umów na łączną kwotę 38 841 115,90 zł na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 3 umowy na łączną kwotę 156 540,00 zł na realizację zadań w ramach programu Maluch+ podpisali przedstawiciele mazowieckich samorządów. Uroczystość podpisania umów, z udziałem Wicewojewody Mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego odbyła się 13 października br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

Podpisanie umów w ramach programów Maluch+ i RFRD.

Dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania łącznie 132 miejsc opieki dla dzieci do lat 3, w ramach programu Maluch+, otrzymało Miasto Płock, na podstawie zawartych 3 umów na kwoty: 101 400,00 zł (89 miejsc), 17 940,00 zł (6 miejsc) oraz 37 200,00 zł (37 miejsc).

Program Maluch+ wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. Maluch+ jest programem rocznym. Celem programu Maluch+ jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

Dofinansowanie, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymały:

 • powiat siedlecki – 4 umowy na kwoty:

5 863 235,86 zł na rozbudowę drogi powiatowej nr 3632W od drogi nr 698 - Pruszynek - Golice - I Etap,

2 373 960,69 zł na rozbudowę drogi powiatowej nr 3663W Łysów - Hruszew - Tokary - Drażniew - Laskowice na odcinku Łysów – Hruszew,

192 802,50 zł na remont drogi powiatowej nr 3655W Domanice - Mroczki - Gostchorz - na odcinku Domanice - Mroczki,

496 668,04 zł na remont drogi powiatowej nr 3617W Siedlce – Korczew,

 • powiat ostrowski – umowa na kwotę 7 536 900,00 zł na rozbudowę drogi powiatowej nr 2639W Fidury – Koziki,
 • Miasto Płock – umowa na kwotę 2 534 636,67 zł na rozbudowę drogi gminnej nr 520257W - ulicy Raczkowizna,
 • Miasto i Gmina Wołomin – umowa na kwotę 899 357,75 zł na rozbudowę ul. Sikorskiego w Wołominie,
 • Miasto Siedlce – umowa na kwotę 2 665 277,02 zł na przebudowę ul. Monte Cassino w Siedlcach, na odcinku od ronda Św. Ojca Pio do ul. Garwolińskiej,
 • Miasto Płońsk – umowa na kwotę 2 019 550,00 zł na rozbudowę ul. Grunwaldzkiej,
 • Miasto Pruszków – umowa na kwotę 5 125 392,99 zł na budowę ul. Grunwaldzkiej w zakresie dojazdu na wiadukt drogowy nad torami kolejowymi wraz z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego i sieciami uzbrojenia terenu,
 • Miasto Mława – umowa na kwotę 892 174,32 zł na poprawę spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez przebudowę ul. Ciechanowskiej,
 • Miasto i Gmina Zwoleń – umowa na kwotę 1 333 444,30 zł na przebudowę ul. Świętego Jana i ulicy Armii Krajowej w Zwoleniu,
 • Miasto i Gmina Żuromin – umowa na kwotę 1 257 392,31 zł na przebudowę drogi gminnej ul. Kółkowej i ul. Pileckiego w miejscowości Poniatowo,
 • Gmina Stare Babice – umowa na kwotę 5 650 323,45 zł na rozbudowę drogi gminnej – ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W – ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej.

Środki Funduszu są przekazywane na dofinansowanie:

 • budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych,
 • dofinansowanie budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
 • finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym, a od 2021 roku również na dofinansowanie:
 • zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,
 • budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich,
 • budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej Funduszu Dróg Samorządowych), w latach 2019-2020 jednostkom samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego przekazano dofinansowanie na realizację 521 zadań gminnych oraz powiatowych w łącznej kwocie około 780 mln zł. W 2021 roku przewidziane jest przekazanie kolejnych 365 mln zł na realizację zadań gminnych i powiatowych, w tym zadań polegających wyłącznie na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

Dodatkowo, 25 sierpnia 2021 r. upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie zadań gminnych i powiatowych, planowanych do realizacji w ramach Funduszu w 2022 r. – alokacja środków przewidzianych na dofinansowanie zadań gminnych i powiatowych w województwie mazowieckim w 2022 r. wynosi ponad 295 mln zł.

Zdjęcia (13)

{"register":{"columns":[]}}