W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Powódź, jak sobie radzić z wielką wodą?

Rok 2021 będzie kolejnym rokiem, w którym planowane jest przeprowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego w ramach programów edukacyjnych związanych z tematyką bezpieczeństwa i zjawiskiem powodzi. Kampania „Edukacja przeciwpowodziowa dzieci i młodzieży” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków w kwocie 130.000,00 zł”.

Zdjęcie z lewej strony przedstawia zielony liść wpisany w granatowe koło. Obok znajduje się napis Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wojewoda Mazowiecki przy wsparciu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie, Straży Pożarnej i Straży Rybackiej – służbami zespolonymi Wojewody Mazowieckiego zamierza zrealizować edukacyjno-informacyjną kampanię mającą na celu popularyzację powyższego tematu.

Ze względu na pandemię COVID-19 i ograniczenia dotyczące organizacji zgromadzeń, stacjonarnego nauczania kampania Wojewody przewiduje wiele działań w formule online.

Kampania adresowana jest do dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego z około 1900 szkół podstawowych (publicznych i niepublicznych), ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z 29 szkół znajdujących się w następujących gminach: Przyłęk, Sieciechów, Wilga, Karczew, Jabłonna, Pomiechówek (lista placówek w załączniku).

Bezpośrednio, dzięki projektowi, kampania trafi do dzieci z  wybranych szkół, które są narażone na skutki powodzi. Łącznie bezpośrednie szkolenia zostaną przeprowadzone z 200 uczniami z 6 szkół. Szkolenia będą prowadzone online.

 1. Szkoła Podstawowa w Glinkach, Glinki 50,
 2. Szkoła Podstawowa im. gen. Wiktora Thommee w Pomiechówku,
 3. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonnie,
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny Długoszewskiej w Babinie,
 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zajezierzu,
 6. Publiczna Szkoła Podstawowa im. o. Stanisława Papczyńskiego w Mariańskim Porzeczu.

 

Zajęcia prowadzone są od 2013 roku i z każdym nowym rokiem zdobywając kolejne tajniki wiedzy poświęconej zjawisku jakim jest powódź, możemy z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że młode pokolenie będzie bardziej świadome żywiołu i czujniej będzie przyglądać się rzece w otoczeniu której mieszka.

Powódź to jedno z najczęściej występujących zagrożeń naturalnych, będącym zjawiskiem przyrodniczym o charakterze ekstremalnym, często gwałtownym; nie sposób temu zjawisku zapobiec. Ludzie żyją w przeświadczeniu, że działania przeciwpowodziowe powinny zapewnić bezpieczeństwo w 100 procentach. Z powodu braku doświadczenia i zbyt małej wiedzy w zakresie reagowania, informowania, działania nie zawsze jesteśmy bezpieczni.

Celem kampanii jest uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożenia powodziowego oraz przekazanie wiedzy na temat metod radzenia sobie z tym zagrożeniem, w tym na temat prewencji powodziowej oraz zasad postępowania w czasie i po powodzi dla ochrony zdrowia i ograniczenia strat powodziowych.

Co może być przyczyną powodzi?

Zwykle myślimy, że powodzie powodują wylewy wody z dużych rzek. To prawda, że największe, najbardziej katastrofalne powodzie w historii Polski spowodowały wylewy Wisły. Często dlatego, że uszkodzone zostały wały przeciwpowodziowe, którymi się zabezpieczyliśmy przed powodzią. Ale to nieprawda, że powodzią są zagrożeni tylko ci, którzy mieszkają w pobliżu tych rzek. Po dużych opadach deszczu w rwące rzeki zamieniają się nawet małe strumyki, woda w miastach płynie ulicami, bo nie mieści się w kanałach, wylewa się z przydrożnych rowów, które często są zanieczyszczone, gromadzi
w zagłębieniach terenu, stoi na polach i łąkach, bo nie działają. Zimą i na wiosnę powodzie powstają na skutek szybko topniejącego śniegu i z powodu zatorów lodowych na rzekach.

Projekt ten będzie obejmował m.in.:

Produkcję i emisję w Internecie i w mediach społecznościowych trzech spotów informacyjno-edukacyjnych, o łącznym czasie trwania 3 minuty. (3 x 1 min.):

Film dotyczący edukacji prewencyjnej:

 • Poznanie zagrożenia powodziowego dla swojego domu (sprawdzenie, czy nasz dom może zostać zalany w czasie powodzi i jak głęboka może być woda wokół niego);
 • Poznanie sygnałów alarmowych oraz dróg, którymi należy się ewakuować w razie powodzi oraz miejsc ewakuacji (dokąd mamy się ewakuować);
 • Przygotowanie domu do powodzi (wykonanie specjalnych zabezpieczeń na okna, drzwi, kanalizację, które są zakładane, gdy zostanie ogłoszony alarm powodziowy);
 • Urządzenie domu w taki sposób, żeby cenne przedmioty (wyposażenie domu) były od początku umieszczone na górnych piętrach, aby w razie powodzi nie zostały zalane;
 • Opracowanie Rodzinnego Planu Powodziowego – ustalenie tego co musimy zabrać ze sobą w razie ewakuacji, gdzie będzie nasze miejsce kontaktowe, jak zabezpieczyć dom przed jego opuszczeniem, którymi drogami i gdzie będziemy się ewakuowali, co zrobić ze zwierzętami i samochodem oraz z maszynami;
 • Ubezpieczenie domu i wyposażenia na wypadek powodzi;
 • Dbanie, by wody deszczowe miały dobry odpływ z okolicy domu, a rowy wzdłuż dróg i rowy melioracyjne oraz przepusty były zadbane (oczyszczone ze śmieci i chwastów, odmulone);

 

Film dotyczący edukacji ewakuacyjnej:

 • Słuchanie komunikatów i postępowanie zgodnie z zaleceniami służb i władz lokalnych;
 • Postępowanie zgodnie z opracowanym Rodzinnym Planem Ewakuacji;
 • Wyłączenie instalacji elektrycznej i gazowej;
 • Zabezpieczenie okien i drzwi oraz kanalizacji;
 • Odprowadzenie w bezpieczne miejsce lub uwolnienie z uwięzi zwierząt gospodarskich;
 • Przeniesienie wartościowych rzeczy na wyższe kondygnacje;
 • Wywiezienie w bezpieczne miejsce pojazdów i maszyn;
 • Przeniesienie w bezpieczne miejsce substancji szkodliwych (środków chemicznych, farb, nawozów sztucznych, olejów itp.);
 • Ewakuowanie się do zaplanowanego miejsca lub na miejsce położone wyżej, gdy nie wiemy gdzie się ewakuować;
 • Zachowanie zasad bezpieczeństwa: nie wjeżdżanie, ani nie wchodzenie na tereny zalane wodą, szczególnie gdy woda płynie wartko lub znajdujemy się w nieznanym terenie (może nas porwać nurt lub woda może się okazać głęboka);

 

Film dotyczący edukacji popowodziowej:

 • Zachowanie zasad higieny: unikać kontaktu z wodami powodziowymi (są skażone chemicznie i bakteriologicznie), nie spożywać żywności, która miała kontakt z wodą powodziową (nawet konserw), pić tylko wodę butelkowaną lub przegotowaną, poddać się szczepieniom ochronnym.
 • Sprawdzenie (przed powrotem do domu po powodzi) stanu technicznego – upewnienie się, że nie grozi jego zawalenie;
 • Sprawdzenie, czy wyłączone są instalacje elektryczne i gazowe, włączanie ich dopiero, gdy sprawdzi ich stan specjalista;
 • Sporządzenie dokumentacji fotograficznej i opisowej zniszczeń po powodzi (dla zakładu ubezpieczeniowego i dla uzyskania pomocy od państwa);
 • Odkażenie domu (ścian, podłóg) i wszystkich przedmiotów po ich oczyszczeniu z brudu (wszystkie przedmioty, które miały kontakt z wodami powodziowymi są skażone bakteriologicznie);
 • Osuszenie budynku – nie można przystąpić do remontu domu i malowania ścian przed ich dokładnym osuszeniem;
 • Odgrzybienie wszystkich powierzchni specjalnymi preparatami –  jeśli tego nie zrobimy rozwiną się na nich chorobotwórcze grzyby i pleśnie (powodują astmę, raka, alergie);
 • Zapewnienie pomocy psychologicznej, szczególnie dzieciom taka pomoc jest potrzebna.

 

Cykl trzech filmowych wykładów, o łącznym czasie 30 minut. Wykłady zrealizowane zostaną w formie materiałów filmowych (rodzaj videobloga z naukowcem), prezentowanych w Internecie i w mediach społecznościowych. Materiały filmowe zawierać będą bogatą ikonografię prezentowanych tematów. Publikacja na stronach: Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie.  Wykłady  trafią, dzięki współpracy z Kuratorium Oświaty w Warszawie do 1900 szkół podstawowych (publicznych i niepublicznych) z województwa mazowieckiego.

Szczegółowa tematyka wykładów, to:

 • zjawisko powodzi, jako przyczyny i skutki,
 • metody ograniczenia skutków powodzi,
 • przygotowanie rodziny i domu na wypadek zagrożenia powodziowego (w ramach prewencji powodziowej) w celu uniknięcia szkód i strat,
 • metody zabezpieczenia domu i dobytku,
 • właściwe zachowania w czasie powodzi i po jej ustąpieniu,
 • umiejętność informowania specjalnych służb (straży pożarnej, policji, pogotowia, itp.).

Każdy 10 minutowy materiał filmowy będzie skierowany do innej grupy uczniów.

 • Pierwszy materiał filmowy zostanie przygotowany dla uczniów klas 1-3.
 • Drugi materiał dla uczniów klas 4-6.
 • Trzeci materiał trafu do uczniów z klas 7-8.

Dziewięć półgodzinnych interaktywnych lekcji on-line poświęconych tematowi powodzi. Lekcje przygotowane przez ekspertów zostaną również nagrane (trzy uniwersalne materiały dydaktyczno-lekcyjne w formie materiału filmowego, który zostanie udostępniony internetowym linkiem, dzięki współpracy z Kuratorium Oświaty w Warszawie do 1900 szkół podstawowych (publicznych i niepublicznych) z województwa mazowieckiego. Uzyskanie efektu szkoleniowego będzie możliwe dzięki różnorodnemu i wszechstronnemu programowi zajęć. Główną formą zajęć dla młodszych dzieci będzie zabawa tematyczna i ćwiczenia. Dla uczniów starszych zostaną przygotowane: prezentacje mulimedialne, gry i zabawy tematyczne.

Współpraca:

logo MKO, IMGW, Wody Polskie

Materiały

Kampania przeciwpowodziowa - 2021 - lista szkół
Kampania​_przeciwpowodziowa​_-​_2021​_-​_lista​_szkół.pdf 0.42MB
{"register":{"columns":[]}}