W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Pytania i odpowiedzi dotyczące bieżącej pomocy dla Uchodźców z Ukrainy

15.03.2022

Pytania i odpowiedzi


 

Gdzie osoba potrzebująca może zgłosić się o pomoc w woj. mazowieckim?

W województwie mazowieckim pomoc udzielana jest punktach recepcyjnych i informacyjnych Wojewody Mazowieckiego. Punkty informacyjne zlokalizowane są na trzech warszawskich dworcach (Zachodnim, Wschodnim i Centralnym), gdzie udzielana jest na bieżąco pomoc, w zakresie punktu recepcyjnego, przewozu, zakwaterowania i legalności pobytu. Pomoc na dworcach współorganizowana jest przez PKP we współpracy z ZHR i organizacjami pomocowymi.  Informacje przekazywane są również w języku ukraińskim. Punkt recepcyjny zlokalizowany jest w hali COS Torwar w Warszawie, (utworzony we współpracy z Ministrem Sportu i Turystyki). Uruchomiona została również całodobowa infolinia 987 poświęcona pomocy uchodźcom na terenie województwa, obsługiwana w językach polskim i ukraińskim.

Jaką pomoc można uzyskać w punkcie recepcyjnym?

Wszystkie osoby, które zgłosiły się do punktu recepcyjnego otrzymują tymczasowy nocleg, pomoc medyczną, psychologiczną i całodobowe wyżywienie. W hali COS Torwar został ustawiony punkt szczepień przeciw Covid-19.

Gdzie może zgłosić się osoba, która nie ma zapewnionego noclegu?

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu (noclegu) w Polsce, mogą zgłosić się do punktu recepcyjnego (nie jest to obowiązkowe), z którego zostaną przetransportowane do miejsc pobytu. Zapleczem dla punktu recepcyjnego są zorganizowane miejsca noclegowe krótkiego pobytu w lokalizacji Global Expo oraz Ptak Nadarzyn, skąd uchodźcy będą przemieszczani do docelowych miejsc pobytu. W punktach tych osoby tam przebywające otrzymają m.in. wyżywienie również dostosowane do potrzeb małych dzieci, możliwość tymczasowego noclegu, całodobową opiekę medyczną i psychologiczną. Na bieżąco dostarczane jest również niezbędne wyposażenie umożliwiające wypoczynek. Dodatkowo w punkcie Ptak Nadarzyn jest apteka, w której mogą być realizowane recepty wystawione przez dyżurujących lekarzy.

Kto może otrzymać pomoc?

Każda osoba, która przekroczyła granicę polsko-ukraińską, w związku z działaniami zbrojnymi na terytorium Ukrainy otrzyma pomoc. Pomoc jest udzielana wszystkim na podstawie informacji o przekroczeniu granicy od 24 lutego br., czyli od dnia rozpoczęcia konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy.

Czy uchodźcy z Ukrainy mają dostęp do pomocy medycznej?

Wszyscy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia. Zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy oraz ich rozliczania będą identyczne, jak w przypadku polskich pacjentów. Obywatele Ukrainy będą posiadać dodatkowy tytuł uprawniający do świadczeń zdrowotnych w Polsce. Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala zostanie udzielona adekwatnej pomoc medyczna. Świadczenia medyczne udzielane obywatelom Ukrainy po 24 lutego br. będą podlegały zasadom refundacji, refundowana będzie też pomoc udzielana przed wejściem w życie regulacji ustawowych. We wszystkich punktach czasowego zakwaterowania organizowanych przez Wojewodę Mazowieckiego, a także w punkcie recepcyjnym na Torwarze i punkcie informacyjnym na Dworcu Warszawa Centralna zapewniona jest całodobowa opieka medyczna.

Jak można pomóc Obywatelom Ukrainy?

Na rządowej stronie pomagamukrainie.gov.pl opublikowany został formularz zgłoszeniowy dla wszystkich osób zainteresowanych niesieniem pomocy Ukrainie i potrzebującym pomocy. Formularz oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie pomagamukrainie.gov.pl/. Do koordynacji zbiórki pomocy humanitarnej, która ma trafić na teren Ukrainy Mazowiecki Urząd Wojewódzki uruchomił maila: pomagamukrainie@mazowieckie.pl, a szczegółowa lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym w Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi).

Kto organizuje pomoc humanitarną dla Obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski?

Bezpośrednią pomoc dla obywateli Ukrainy organizują samorządy i NGO.

Jakich produktów i środków potrzebują osoby w Ukrainie?

Produkty dla osób potrzebujących w Ukrainie, jak również oczekujących przed przejściem granicznym to m.in.: koce, śpiwory, pampersy, woda, żywność do szybkiego przygotowania, makarony, zapałki. Pełna lista rzeczy dostępna jest na stronie MUW pod linkiem: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/pomagamyukrainie/

Od kiedy uchodźca z Ukrainy może zarejestrować się w Polsce?

Rejestracja dla uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL i pozostać w Polsce rozpocznie się 16 marca br.

Czy osoby prywatne, które przyjęły uchodźców z Ukrainy do domu mogą starać się o finansowanie?

Obecnie finansowanie wynosi 40 zł za dzień za osobę, której udzielone zostało schronienie. Bez wglądu na to, kiedy rodzina złoży wniosek o refinansowanie, to będzie ono przydzielone od momentu, w którym przyjęło się pod swój dach uchodźców z Ukrainy.

Gdzie Obywatel Ukrainy może znaleźć prace?

Bezpłatną pomoc w znalezieniu pracy oferują powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy. Obecnie powstaje specjalna ustawa, regulująca m.in.  przepisy dotyczące ułatwienia cudzoziemcom dostępu do rynku pracy. Więcej informacji w komunikacie MUW pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rodzina/pomoc-dla-obywateli-ukrainy--infolinia-19524

Jak nawiązać kontakt z urzędem pracy lub Zieloną Linią?

 Można udać się do najbliższego urzędu pracy lub skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu 19524. Jeżeli osoba posiada dokument dotyczący kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zawodowego można zabrać ze sobą na spotkanie.

Jakie informacje może uzyskać w urzędzie pracy osoba szukająca zatrudnienia?

Pracownik urzędu odpowie na pytania dot. m.in. zasad zatrudnienia cudzoziemca, ale również może udzielić informacji o możliwości uzyskania pomocy od innych instytucji publicznych, czy fundacji.

Czy dzieci mogą kontynuować naukę w szkole i na jakich zasadach?

Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach.
Więcej informacji w komunikacie MUW pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-z-ukrainy

Co z dziećmi, które nie znają języka polskiego?

 Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym. 

Co należy zrobić aby kontynuować studia w Polsce rozpoczęte na Ukrainie?

Należy zebrać wszystkie możliwe dokumenty na temat swojego wykształcenia (dyplomy, zaświadczenia, itp.). Następnie skontaktować się z wybraną polską uczelnią i złożyć wniosek o przyjęcie na studia. Każda uczelnia określa własne procedury dotyczące przeniesienia z uczelni zagranicznej. Decyzję w sprawie podejmuje rektor.

Co zrobić jeśli potrzebuję informacji o zagranicznym dyplomie ukończenia studiów?

Jeśli potrzebna jest informacja o zagranicznym dyplomie ukończenia studiów – należy złożyć wniosek do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, który dostępny jest pod adresem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach
lub samodzielnie wygenerować pisemną informację o dyplomie za pomocą systemu Kwalifikator: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/system-kwalifikator

Czy jest konieczność nostryfikacji dyplomu?

Nie ma potrzeby nostryfikacji dyplomów dla obywateli Ukrainy.

Gdzie znajdę listę kierunków studiów?

Lista kierunków studiów w języku polskim dostępna jest pod adresem: https://studia.gov.pl/wybierz-studia/ natomiast w języku angielskim pod adresem: https://study.gov.pl/studyfinder  

Jakie mam prawa studiując w Polsce?

Osoba posiadająca status uchodźcy, korzystająca z ochrony czasowej lub uzupełniającej na terytorium RP, ma Kartę Polaka, jest małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP mieszkającego na terytorium RP – to wówczas jest zwolniona z opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim w uczelniach publicznych nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki.

Czy można wnioskować o zapomogę lub stypendium?

Można wnioskować o zapomogę, stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowe procedury w tych sprawach określa uczelnia.

Czy można wnioskować o kredyt studencki lub stypendium socjalne?

Osoba posiadająca status uchodźcy korzystająca z ochrony czasowej lub uzupełniającej na terytorium RP, posiadająca Kartę Polaka, jest małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP mieszkającego na terytorium RP, dodatkowo może wnioskować o stypendium socjalne oraz kredyt studencki.

Jak można kontynuować karierę naukową?

Należy skontaktować się z wybraną uczelnią lub instytutem naukowym za pomocą danych dostępnych na stronach internetowych tych placówek. Informacje o systemie nauki znajdują się pod linkiem: https://researchinpoland.org/

Czy jest potrzebna zgoda Urzędu Pracy?

 Nie jest potrzebne zezwolenie ani zgody urzędu pracy.

Czy przysługuje mi ubezpieczenie?

Kontynuując pracę naukową w Polsce podlega się obowiązkowi ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego.  W ramach wykonywania pracy naukowej korzystasz z uprawnień w ramach stosunku pracy na takich samych zasadach jak Polacy.

{"register":{"columns":[]}}