W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego i miasta stołecznego Warszawy

30.04.2021

W związku z potwierdzeniem pierwszych przypadków wścieklizny u lisa na terenie powiatu garwolińskiego, 27 kwietnia 2021 r. Wojewoda Mazowiecki wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego i miasta stołecznego Warszawy.

Zdjęcie przedstawia lisa, wyraźnie wpatrującego się w jeden punkt. Stoi on na trawie, wśród liści, co wskazuje na jesienną aurę.

Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego i miasta stołecznego Warszawy, określa się obszar zagrożony wścieklizną, obejmujący:

 • w mieście stołecznym Warszawa:
 1. w dzielnicy Wawer: część dzielnicy ograniczoną od północy Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym, od zachodu ulicą Kwitnącej Akacji, od południa ulicą Izbicką, ulicą Zagórzańską i ulicą Złotej Jesieni;
 2. w dzielnicy Wesoła: część dzielnicy na południe od ulicy Trakt Brzeski oraz część dzielnicy ograniczoną od północy linią kolejową, od zachodu ulicą I Praskiego Pułku i od południa ulicą Trakt Brzeski;
 • w powiecie mińskim gminy: Dębe Wielkie, Halinów, Mińsk Mazowiecki, Siennica, Latowicz oraz miasta: Halinów, Mińsk Mazowiecki, Sulejówek;
 • powiat otwocki;
 • powiat garwoliński.

Zgodnie z wydanym przez Wojewodę rozporządzeniem, na obszarze zagrożonym:

 • zakazuje się:
 1. organizowania, targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę;
 2. organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych dzików oraz polowań indywidualnych na dziki bez udziału psów i nagonki, na zasadach określonych przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.
 • nakazuje się:
 1. trzymanie psów na uwięzi lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu;
 2. pozostawienie zwierząt gospodarskich, za wyjątkiem jedwabnika morwowego (Bombyx mori) i pszczoły miodnej (Apis mellifera), w okólnikach i na zamkniętych wybiegach.

Nakazuje się ponadto oznakowanie obszaru zagrożonego poprzez umieszczenie na jego granicach przy drogach, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach, czytelnych i trwałych tablic z wyraźnym napisem: „UWAGA OBSZAR ZAGROŻONY WŚCIEKLIZNĄ ZWIERZĄT”. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, niepodlegający działaniu czynników atmosferycznych. Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub drogach wewnętrznych.

Nakazy i zakazy, o których mowa w rozporządzeniu Wojewody nr 12, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, określonych w tym rozporządzeniu za obszar zagrożony wścieklizną.

Materiały

Rozporządzenie nr 12 Wojewody Mazowieckiego z 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego i miasta stołecznego Warszawy
Rozporządzenie​_nr​_12.pdf 2.76MB
{"register":{"columns":[]}}