W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie województwa mazowieckiego

02.07.2021

W związku z rosnącą liczbą kolejnych przypadków wścieklizny u dzikich zwierząt wolnożyjących (głównie lisów, ale także jenota, sarny czy nietoperza) na terenie województwa mazowieckiego, 1 lipca 2021 r. Wojewoda Mazowiecki wydał rozporządzenie nr 21 zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego i miasta stołecznego Warszawy. Zgodnie z rozporządzeniem obszar zagrożenia wścieklizną został poszerzony o powiat kozienicki i radomski. Dotychczas na terenie województwa mazowieckiego wykryto 28 przypadków wścieklizny u zwierząt wolno żyjących.

Rudy lis stoi na leśnej polanie.

We wciąż obowiązującym rozporządzeniu nr 12 Wojewody Mazowieckiego z 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego i miasta stołecznego Warszawy, wprowadza się zmiany (wskazane w rozporządzeniu Wojewody Mazowieckiego nr 21 z 1 lipca 2021 r.), zgodnie z którymi:

 1. Tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie: „w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego, kozienickiego, radomskiego i miasta stołecznego Warszawy”.
 2. Określa się obszar zagrożony wścieklizną, obejmujący:
 1. w mieście stołecznym Warszawa:
 • w dzielnicy Wawer: część dzielnicy ograniczoną od północy Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym, od zachodu ulicą Kwitnącej Akacji, od południa ulicą Izbicką, ulicą Zagórzańską i ulicą Złotej Jesieni;
 • w dzielnicy Wesoła: część dzielnicy na południe od ulicy Trakt Brzeski oraz część dzielnicy ograniczoną od północy linią kolejową, od zachodu ulicą I Praskiego Pułku i od południa ulicą Trakt Brzeski;
 1. w powiecie mińskim gminy: Dębe Wielkie, Halinów, Mińsk Mazowiecki, Siennica, Latowicz oraz miasta: Halinów, Mińsk Mazowiecki, Sulejówek;
 2. powiat otwocki;
 3. powiat garwoliński;
 4. powiat kozienicki;
 5. powiat radomski.

Zgodnie z wydanym przez Wojewodę rozporządzeniem nr 12 z 27 kwietnia 2021 r., z późniejszymi zmianami wskazanymi w rozporządzeniu Wojewody nr 17 z 31 maja 2021 r. , na obszarze zagrożonym:

 1. zakazuje się:
 1. organizowania, targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę;
 2. organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych dzików oraz polowań indywidualnych bez udziału psów i nagonki, na zasadach określonych przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.
 1. nakazuje się:
 1. trzymanie psów na uwięzi lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu;
 2. pozostawienie zwierząt gospodarskich, za wyjątkiem jedwabnika morwowego (Bombyx mori) i pszczoły miodnej (Apis mellifera), w okólnikach i na zamkniętych wybiegach.

Nakazuje się ponadto oznakowanie obszaru zagrożonego poprzez umieszczenie na jego granicach przy drogach, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach, czytelnych i trwałych tablic z wyraźnym napisem: „UWAGA OBSZAR ZAGROŻONY WŚCIEKLIZNĄ ZWIERZĄT”. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, niepodlegający działaniu czynników atmosferycznych. Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub drogach wewnętrznych.

Nakazy i zakazy, o których mowa w rozporządzeniu Wojewody nr 12 z 27 kwietnia 2021 r., z późniejszymi zmianami wskazanymi w rozporządzeniu Wojewody nr 17 z 31 maja 2021 r., obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, określonych za obszar zagrożony wścieklizną w rozporządzeniu Wojewody nr 12 z 27 kwietnia 2021 r, z późniejszymi zmianami wskazanymi w rozporządzeniu Wojewody nr 21 z 1 lipca 2021 r.

Materiały

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego nr 21 z 1 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego i miasta stołecznego Warszawy
Rozporządzenie​_Wojewody​_Mazowieckiego​_nr​_21​_z​_1​_lipca​_2021​_r​_zmieniające​_rozporządzenie​_w​_sprawie​_zwalczania​_wścieklizny​_zwierząt​_na​_terenie​_powiatu​_otwockiego,​_mińskiego,​_garwolińskiego​_i​_miasta​_stołecznego​_Warszawy.pdf 0.27MB