W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Sytuacja hydrologiczna na Wiśle Środkowej

28.06.2020

W piątek 26 czerwca br., Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Prezes Wód Polskich Przemysław Daca, Wójt Gminy Sobienie-Jeziory Stanisław Wirtek i Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Otwocku st. bryg. Tomasz Dąbrowski wizytowali wały przeciwpowodziowe w gminie Sobienie-Jeziory. Wisłą Środkową przemieszcza się wezbranie wywołane intensywnymi opadami występującymi na południu Polski. Kulminacja wezbrania przechodzi przez Annopol. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej monitoruje na bieżąco stany wód w rzekach i sytuację pogodową. W chwili obecnej sytuacja jest stabilna.

Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski.

Stany wód na obszarze administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie układają się w strefie stanów wysokich i średnich, lokalnie niskich. Na 6 stacjach wodowskazowych zaobserwowano stan ostrzegawczy (Puławy-Azoty i Dęblin na Wiśle, Piaseczno 2 na Jeziorce, Krubice na Utracie, Brody Iłżeckie na Kamiennej i Szreńsk na Mławce) oraz na trzech stacjach stan alarmowy: Zawichost i Annopol na Wiśle (gdzie przemieszcza się aktualnie wezbranie) oraz Wąchock na Kamiennej (gdzie alarmowy stan wody wynika ze spływu wód opadowych ze zlewni Kamiennej).

W ciągu najbliższej doby na Wiśle prognozuje się: od Zawichostu do Annopola spadki stanu wody z ewentualnie niewielkimi wahaniami powyżej stanu alarmowego w strefie stanów wysokich, od Puław-Azoty do Kępy Polskiej wzrosty stanu w strefie stanów wysokich (stacje Puławy-Azoty, Dęblin, Gusin, Warszawa-Nadwilanówka, Warszawa-Bulwary).

Na stacji Puławy-Azoty wzrosty stanu wody powyżej stanu ostrzegawczego, a dzisiaj w godzinach popołudniowych osiągnięcie stanu alarmowego.

Na dopływach Wisły od Zawichostu do Włocławka prognozuje się wahania stanu wody w strefie stanów wysokich i średnich, lokalnie niskich.

W ciągu najbliższej doby na Narwi od Orzyca po ujście prognozuje się wzrosty stanu wody w strefie stanów średnich. Na dopływach przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów wysokich (Mławka, Orzyc) i średnich. Na Mławce prognozuje się wahania stanu wody, przekroczenie stanu ostrzegawczego będzie się utrzymywać.

W zlewni Bugu od Liwca do ujścia prognozuje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich.

Lokalnie, szczególnie na mniejszych ciekach, istnieje możliwość wzrostów stanu wody spowodowanych zwiększonym spływem wód opadowych. Zbiorniki wodne pracują zgodnie z obowiązującymi instrukcjami.

W ostatnim czasie na mazowieckim odcinku Wisły wykonano kilka istotnych inwestycji. W 2019 roku zakończył się etap I i II zadania „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w km 459+500 – 474+300 gmina Sobienie-Jeziory”. Zadanie miało na celu przywrócenie właściwych parametrów technicznych prawego wału przeciwpowodziowego Wisły. Efektem prac budowalnych jest zwiększone bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców doliny. Łącznie zmodernizowano odcinek 4,8 km, a wartość robót to 7 778 702,14 zł. Obecnie kontynuowane są roboty budowlane na prawym wale Wisły na terenie gminy Sobienie–Jeziory. W 2020 roku planowane jest wykonanie remontu wału na długości 1,8 km w ramach zadania „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 459+500 - 474+300 gmina Sobienie-Jeziory” – etap III. Wartość robót 2 945 369,21 zł.

W maju rozpoczęły się także prace w ramach zadnia „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 472+600 - 489+666 gmina Sobienie-Jeziory, gmina Karczew, Miasto Karczew, Miasto Otwock”- etap I. Zakres robót obejmuje rozebranie korpusu wału wraz z ponowną jego odbudową i zagęszczeniem, wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej w koronie wału wraz z ułożeniem geomembrany i zabezpieczeniem skarp wału siatką. W tym roku roboty będą prowadzone na długości 1,213 km. Wartość umowy wynosi 2 343 014,64 zł.

W tym roku zostanie także ogłoszony przetarg na kolejne ważne zadanie na południowym Mazowszu „Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 – 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki – Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński – etap II w km 26+900 – 30+900”. Prace mają na celu zwiększyć bezpieczeństwo powodziowe Doliny Maciejowickiej o powierzchni 6.122 ha.

Źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zdjęcia (5)