W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zmiany w obsłudze klienta MUW

29.04.2020

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie wprowadza ograniczenia w obsłudze klientów. Zmiany spowodowane są koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS- CoV-2. Prosimy o wyrozumiałość. Przypominamy, że informacje o usługach prowadzonych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim można uzyskać na platformie e-uslugi.mazowieckie.pl.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki - logo

Wszyscy klienci Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego proszeni są o ograniczenie wizyt do sytuacji wyjątkowych, niecierpiących zwłoki (zarówno w siedzibie Urzędu przy pl. Bankowym jak i w Delegaturach). Kontakt z MUW jest możliwy za pośrednictwem numerów telefonów i poczty elektronicznej podanych na stronie internetowej. Na platformie e-uslugi.mazowieckie.pl można uzyskać informacje o usługach realizowanych w MUW i jednostkach podległych Wojewodzie Mazowieckiemu, wypełnić elektronicznie wniosek, dokonać opłaty, wysyłać wniosek oraz uzyskać elektronicznie decyzje (zaświadczenia, zezwolenia itp.).

Najważniejsze zmiany wprowadzone od 16 marca br.:

- pracownicy Punktu Obsługi Klienta (wejscie F od al.Solidarności 81) oraz Archiwum Zakładowego nie będą przyjmować klientów do odwołania;
- potwierdzenie Profilu Zaufanego można uzyskać po uprzednim umówieniu pod numerem telefonu 22 695 61 59;
- dostarczanie korespondencji do Urzędu możliwe jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub platformy ePUAP;
- zawieszone zostają przyjęcia klientów w sprawach skarg i wniosków;
- kasa MUW będzie nieczynna, brak możliwości wpłat i wypłat gotówki, wpłaty można dokonywać na właściwe rachunki bankowe, dostępne na stronie i w decyzjach;
- bezpośrednia obsługa klienta zostaje ograniczona w Wydziale Polityki Społecznej w zakresie spraw związanych z Koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, z pracownikami można skontaktować się poprzez numery telefonów 22 695 71 74 oraz 22 695 71 83 i pocztę elektroniczną w godzinach 8.00 - 16.00.

Wydział Polityki Społecznej
- bezpośrednia obsługa klienta zostaje ograniczona w Wydziale Polityki Społecznej w zakresie spraw związanych z Koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, z pracownikami można skontaktować się poprzez numery telefonów 22 695 71 74  oraz  22 695 71 83  i pocztę elektroniczną w godzinach 8.00 - 16.00.


Wydział do Spraw Osób Niepełnosprawnych
- bezpośrednia obsługa klienta zostaje ograniczona, z pracownikami można skontaktować się poprzez numer telefonu 22 536 05 40 i pocztę elektroniczną w godzinach 08.00-16.00,
- posiedzenia składów orzekających w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wymagające osobistego udziału zostają odwołane,
- Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności rozpatruje odwołania od orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności z wyłączeniem osobistego badania stanu zdrowia osoby, gdy lekarz – przewodniczący składu orzekającego, uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania orzeczenia.


Wydział Rynku Pracy
- do odwołania zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów;
- wydane decyzje będą wysyłane pocztą;
- uzupełnianie dokumentów należy dokonać za pośrednictwem poczty;
- pracodawcy korzystający z Trybu Obsługi Koordynowanej będą obsługi wani bez osobistego stawiennictwa w trybie postępowania elektronicznego.

Wydział Spraw Cudzoziemców
- 16 br. do odwołania zawieszona zostaje obsługa osób na wizyty w Wydziale przy ul. Marszałkowskiej 3/5 oraz w punkcie obsługi przy ul. Kruczej 5/11
- wstrzymana do odwołania zostaje rezerwacja wizyt na złożenie wniosków;
- osoby, które w dniach 16 – 31 marca 2020 r. mają zarezerwowane wizyty na złożenie wniosku o :

 • zezwolenie na pobyt w Polsce (czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE)
 • wydanie/wymianę karty pobytu
 • wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca (PDP) bądź tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca (TPDP) lub polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca (PDTC)
 • rejestrację pobytu obywatela UE i członków ich rodzin, pobytu stałego obywateli UE, czy wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE, karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE
 • nadanie/ uznanie/potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego/ uznanie za repatrianta
 • świadczenie pieniężne

powinny wysłać go pocztą na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie,
Wydział Spraw Cudzoziemców,
ul. Marszałkowska 3/5,
00-624 Warszawa.

~ terminy do uzupełnienia braków formalnych, w tym w szczególności potwierdzenia osobistego stawiennictwa i oddania odcisków linii papilarnych oraz terminy do złożenia innych dokumentów, które upływają w terminie zamknięcia/wyłączenia bezpośredniej obsługi w WSC będą liczone od dnia wznowienia obsługi bezpośredniej, bez poniesienia negatywnych konsekwencji dla strony postępowania.

Szczegółowe informacje o zmianach w obsłudze klienta znajdują się w zakładce Sprawy cudzoziemców .

Wydział Spraw Obywatelskich

- załatwienie sprawy będzie możliwe wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikami Wydziału;
- zawieszona zostaje możliwość internetowej rezerwacji terminu wizyty przez stronę: e-uslugi.mazowieckie.pl;
- do odwołania zostaje zawieszona bezpośrednia obsługa klienta (prosimy o kontakt telefoniczny lub elektroniczny) we wszystkich sprawach Oddziału Ewidencji Obywateli, Oddziału Ogólnego oraz Oddziału Paszportów;
- przyjęcia w Oddziale Paszportów odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00. Zaleca się klientom wstrzymanie wizyt lub ich ograniczenie do sytuacji niecierpiących zwłoki;
- wniosek o wydanie paszportu można złożyć wyłącznie w Referacie Nr 1 przy ul. Kruczej 5/11 w Warszawie oraz w delegaturach po uprzednim umówieniu wizyty drogą telefoniczną:

 • Referat nr 1 przy ul. Kruczej 5/11 w Warszawie 22 695 73 06
 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7, tel. 23 671 93 50
 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15, tel. 29 746 62 70
 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku przy ul. Kolegialna 15, tel. 24 235 11 12
 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu przy ul. Stefana Żeromskiego 53, tel. 48 362 08 91
 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38, tel. 25 644 71 65

- w wyżej wskazanych lokalizacjach dokument paszportowy można odebrać wyłącznie w przypadku wystąpienia sytuacji niecierpiącej zwłoki po uprzednim umówieniu wizyty drogą telefoniczną na dotychczasowych zasadach, tj. paszport odbierany jest w miejscu złożenia wniosku;

- w Referatach Paszportowych w Warszawie przy ul. Floriańskiej 10 (tel. 22 619 33 35) oraz przy al. KEN 61 (tel. 22 855 12 40) dokument paszportowy można odebrać wyłącznie w przypadku wystąpienia sytuacji niecierpiącej zwłoki, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00, po uprzednim umówieniu wizyty drogą telefoniczną. Zostaje wyłączona w tych lokalizacjach możliwość składania wniosków o wydanie paszportu;
-
W  Terenowych Punktach Paszportowych w Warszawie (Bemowo tel. 22 325 40 42, Bielany – tel. 22 373 30 52, Praga Południe – tel. 22 443 54 25, Ursus – tel. 22 443 61 93,
Żoliborz tel. 22 443 90 69) dokument paszportowy można odebrać  wyłącznie w przypadku wystąpienia sytuacji niecierpiącej zwłoki po uprzednim umówieniu wizyty drogą telefoniczną. Zostaje wyłączona w tych lokalizacjach możliwość składania wniosków o wydanie paszportu.