Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021

Cele programu obejmują przede wszystkim:

  • koordynację opieki neonatologicznopediatrycznej na rzecz dzieci,
  • odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt,
  •  wczesną rehabilitację dzieci.

Przedmiotowy program jest skierowany do dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.

Zmiana dotyczy Rozdziału V - kosztorysu programu na lata 2018-2021 i polega na dostosowaniu podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację programu na bieżące i majątkowe. Kwota środków finansowych przeznaczona na realizację programu nie ulega zmianie.

pdf Treść programu

2.87MB

docx Treść programu

0.12MB

docx Zmiana programu (Rozdział V) - 23.08.2018

0.08MB

pdf Program "Za życiem" - aktualizacja 2019

3.27MB

docx Program "Za życiem" - aktualizacja 2019

0.15MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 09.04.2018 08:18
Osoba publikująca: Rafał Babraj
Zmodyfikowano: 29.03.2019 09:24
Osoba modyfikująca: Mateusz Klimczak
Wytwarzający/ Odpowiadający: Rafał Babraj
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021 1.0 09.04.2018 08:18 Rafał Babraj Rafał Babraj
Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021 1.1 09.04.2018 08:18 Rafał Babraj Rafał Babraj
Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021 1.2 13.04.2018 12:27 Rafał Babraj Rafał Babraj
Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021 1.3 16.04.2018 07:01 Rafał Babraj Rafał Babraj
Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021 1.4 23.08.2018 13:30 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021 1.5 29.03.2019 09:24 Mateusz Klimczak Kinga Łuszczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP