Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021

Cele programu obejmują przede wszystkim:

  • koordynację opieki neonatologicznopediatrycznej na rzecz dzieci,
  • odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt,
  •  wczesną rehabilitację dzieci.

Przedmiotowy program jest skierowany do dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.

Zmiana dotyczy Rozdziału V - kosztorysu programu na lata 2018-2021 i polega na dostosowaniu podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację programu na bieżące i majątkowe. Kwota środków finansowych przeznaczona na realizację programu nie ulega zmianie.

Treść programu Pobierz plik: pdf Treść programu

Rozmiar : 2.87MB

Treść programu Pobierz plik: docx Treść programu

Rozmiar : 0.12MB

Zmiana programu (Rozdział V) - 23.08.2018 Pobierz plik: docx Zmiana programu (Rozdział V) - 23.08.2018

Rozmiar : 0.08MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 09.04.2018 08:18
Osoba publikująca: Rafał Babraj
Zmodyfikowano: 23.08.2018 13:30
Osoba modyfikująca: Kinga Łuszczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Rafał Babraj
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021 1.0 09.04.2018 08:18 Rafał Babraj Rafał Babraj
Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021 1.1 09.04.2018 08:18 Rafał Babraj Rafał Babraj
Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021 1.2 13.04.2018 12:27 Rafał Babraj Rafał Babraj
Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021 1.3 16.04.2018 07:01 Rafał Babraj Rafał Babraj
Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021 1.4 23.08.2018 13:30 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP