W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Egzamin dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Zasady przeprowadzania egzaminów dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, które weszło w życie 9 czerwca 2015 r.

Egzamin

Egzamin dla doradców składa się z:

  • części ogólnej, zawierającej zestaw 30 pytań testowych, trwającej 80 minut;
  • części szczegółowej, zawierającej 20 pytań testowych, trwającej 60 minut;
  • opisowego zadania praktycznego (nie dotyczy doradcy przedłużającego uprawnienia), na którego rozwiązanie przewidziano 60 minut.

W każdym pytaniu testowym podane są trzy odpowiedzi do wyboru, z których przynajmniej jedna jest prawdziwa. Zadaniem zdającego jest wskazanie w arkuszu odpowiedzi, które odpowiedzi są prawdziwe i które odpowiedzi są fałszywe. Jeśli odpowiedź jest prawdziwa, w odpowiedniej rubryce należy wpisać cyfrę „1”, jeżeli odpowiedź jest fałszywa należy wpisać cyfrę „0".

Każda z trzech prawidłowo zaznaczonych odpowiedzi na pytanie egzaminacyjne jest osobno punktowana, a więc za każde pytanie można uzyskać maksymalnie 3 punkty. Minimalny procentowy próg punktów pozostał na dotychczasowym poziomie 80%, co oznacza, że aby zdać egzamin trzeba uzyskać z testu z części ogólnej przynajmniej 72 punkty, z części szczegółowej przynajmniej 48 punktów oraz prawidłowo rozwiązać zadanie opisowe (o ile egzamin je obejmuje).

Wskazówki dotyczące udzielania odpowiedzi na pytania, w tym dotyczące sposobu wypełniania arkusza odpowiedzi

Materiały

Wskazówki dotyczące udzielania odpowiedzi na pytania, w tym dotyczące sposobu wypełniania arkusza odpowiedzi
Wskazowki​_dotyczące​_udzielania​_odpowiedzi​_na​_pytania​_podczas​_egzaminu​_dla​_doradcy.pdf 0.24MB

Osoba dopuszczona do egzaminu powinna zgłosić się na egzamin co najmniej 15 minut przed wyznaczoną godziną jego rozpoczęcia. Zdający powinien mieć ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zdający mogą korzystać z własnych egzemplarzy przepisów prawnych objętych zakresem egzaminu, stąd celem zapewnienia możliwości swobodnego korzystania z przepisów podczas egzaminu zalecane jest, aby każdy zdający posiadał własny komplet przepisów. Na egzaminie można korzystać z tekstów przepisów/zbioru przepisów wydanych przez dowolne wydawnictwo. Należy jednak mieć na uwadze, że źródłem prawa jest jedynie tekst opublikowany w Dzienniku Ustaw RP. Przepisy te, lub zbiory przepisów, nie mogą zawierać żadnych komentarzy lub notatek, które zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia należy traktować jako niedozwolone. Podczas egzaminu zabronione jest komunikowanie się z innymi zdającymi, korzystanie z jakichkolwiek źródeł informacji prawnej lub pomocy naukowych, poza przepisami objętymi zakresem egzaminu. Naruszenie powyższych zakazów może prowadzić do wykluczenia z egzaminu zdającego naruszającego jego zasady i uzyskania przez niego negatywnej oceny.

Katalog pytań egzaminacyjnych

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, na egzaminie dla doradców stosuje się pytania egzaminacyjne pochodzące z katalogu pytań zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw transportu.

  • pytania – część ogólna
  • pytania – część specjalistyczna ADR
  • pytania – część specjalistyczna RID

Materiały

pytania – część ogólna
Pytania​_cz​_ogolna​_na​_egzamin​_doradcy​_do​_spraw​_bezpieczeństwa​_przewozów​_towarów​_niebezpiecznych.pdf 1.61MB
pytania – część specjalistyczna ADR
Pytania​_cz​_specjalistyczna​_egzaminu​_dla​_doradców​_do​_spraw​_bezpieczeństwa​_przewozu​_towarów​_niebezpiecznych.pdf 2.28MB
pytania – część specjalistyczna RID
Pytania​_cz​_specjalistyczna​_RID​_dla​_doradców.pdf 0.42MB

W celu umożliwienia zdającym zapoznanie się z charakterem pytań oraz lepszego przygotowania się do egzaminu, pytania zawierają trzy przykładowe odpowiedzi.

Katalog pytań egzaminacyjnych dla doradców będzie systematycznie rozbudowywany i udoskonalany. Wszyscy zainteresowani mogą przesyłać propozycje pytań do wykorzystania na egzaminie dla doradców na adres: towary_niebezpieczne@mi.gov.pl

Propozycje te zostaną zweryfikowane i ewentualnie włączone do katalogu pytań.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
22.06.2018 10:58 Agnieszka Machowska
Pierwsza publikacja:
22.06.2018 11:15 Pyjek Marcin
{"register":{"columns":[]}}