W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024 jest pierwszym samodzielnym programem wieloletnim z obszaru infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego na tak dużą skalę. Jego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Podejmowane w ramach Programu działania będą ukierunkowane na zwiększenie ochrony uczestników ruchu oraz stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej – a w efekcie zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar. Na ten cel z Krajowego Funduszu Drogowego przeznaczymy 2,5 mld zł. Program jest dokumentem określającym cele i priorytety inwestycyjne, wskazuje poziom i źródła finansowania oraz określa zakres rzeczowy zadań przewidywanych do realizacji.

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021 - 2024 - infografika

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024 będzie realizować m.in. takie zadania jak:

 • budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych,
 • budowa zatok autobusowych,
 • przebudowa skrzyżowań,
 • budowa lewoskrętów,
 • budowa kładek dla pieszych,
 • montaż znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,
 • poprawa warunków widoczności na skrzyżowaniach i wjazdach na jezdnie dróg, w tym na pasach włączeń i wyłączeń,
 • likwidacja punktów kolizyjnych na jezdniach, a w szczególności ograniczanie liczby zjazdów z jezdni głównych w wyniku wykonywania dodatkowych jezdni, obsługujących tereny przyległe do pasów drogowych,
 • poprawa geometrii skrzyżowań dróg i korekta łuków poziomych jezdni,
 • dostosowanie przekrojów drogowych do potrzeb wynikających ze struktury ilościowej, rodzajowej i kierunkowej ruchu,
 • wprowadzanie stref bezpieczeństwa w otoczeniu jezdni ze szczególnym uwzględnieniem „stref wybaczających” błędy kierowców,
 • zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu,
 • montaż efektywnego oświetlania lub doświetlanie szczególnie niebezpiecznych miejsc,
 • poprawa parametrów użytkowych jezdni,
 • poprawa przepustowości dróg, a w szczególności węzłów i skrzyżowań drogowych,
 • poprawa bezpieczeństwa na dojazdach do przejazdów drogowych, w szczególności w zakresie fizycznego wymuszania redukcji prędkości oraz poprawy warunków widoczności,
 • uporządkowanie warunków parkowania pojazdów wzdłuż dróg krajowych.

 

Biorąc pod uwagę priorytet nadany ochronie pieszych na przejściach dla pieszych w pierwszej kolejności planowane są działania poprawiające bezpieczeństwo na znacznej liczbie przejść dla pieszych, poprzez m.in. ich doświetlenie, oznakowanie, budowę azyli dla pieszych. Będzie to działanie komplementarne z procedowanymi zmianami ustawowymi przewidującymi przyznanie pierwszeństwa pieszemu wyrażającemu zamiar przejścia przez jezdnię.

Materiały

Uchwała nr 29/2021 Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024''
Uchwała​_nr​_29​_2021​_z​_23​_lutego​_21​_w​_sprawie​_ustanowienia​_PBID.pdf 0.20MB
Treść Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024
Treść​_Programu​_Bezpiecznej​_Infrastruktury​_Drogowej​_na​_lata​_2021-2024.pdf 1.30MB
Raport z konsultacji publicznych Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024
Raport​_z​_konsultacji​_Programu​_Bezpiecznej​_Infrastruktury​_Drogowej​_na​_lata​_2021-2024.pdf 0.18MB
{"register":{"columns":[]}}