Programy drogowe3

Article List

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015

Uchwałą Rady Ministrów z 25 stycznia 2011 r. został przyjęty Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Program zakładał stworzenie sieci połączeń autostradowych, dróg ekspresowych i dróg krajowych jak również remont już istniejących dróg, oraz podnoszenie ich standardu poprzez zmianę parametrów technicznych. Limit finansowy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu został ustalony przez Radę Ministrów na poziomie 82,8 mld zł. Zakres rzeczowy Programu został dostosowany do limitu finansowego.

Metrics