W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)

Inwestycje na drogach krajowych realizowane są obecnie zgodnie z Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), który został zatwierdzony 8 września 2015 r. uchwałą Rady Ministrów. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) określa kierunki działań oraz priorytety inwestycyjne w zakresie rozwoju sieci dróg krajowych w Polsce. Program dokonuje diagnozy stanu obecnego sektora drogowego, definiuje zarówno cele planowane do osiągnięcia, jak i kluczowe obszary stanowiące tzw. wąskie gardła w transporcie osobowym i towarowym oraz odnosi się do zobowiązań i wyzwań, jakie stoją przed Polską w najbliższym czasie.

Dokument ten zakłada dokończenie budowy ciągów dróg ekspresowych i autostrad oraz budowę obwodnic w ciągach dróg krajowych. Realizacja wszystkich zadań inwestycyjnych pozwoli na stworzenie sieci autostrad oraz dróg ekspresowych. 

Materiały

Uchwała nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)
uchwała​_RM​_nr​_156​_2015.pdf 0.19MB
Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)
PBDK​_na​_lata​_2014-2023.pdf 1.82MB
Załączniki do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)
zp​_RM​_111​_156​_15​_156​_zalaczniki-1.pdf 1.06MB
Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (strona tytułowa)
Podsumowanie​_Strategicznej​_Oceny​_Oddziaływania​_na​_Środowisko​_dla​_Projektu​_Programu​_Budowy​_Dróg​_Krajowych​_na​_lata​_2014​_–​_2023​_(strona​_tytułowa).pdf 0.37MB
Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023
zp​_20151112​_pbdk2014​_oos​_podsumowanie​_atrategicznej​_oos.pdf 1.26MB
Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 Tom A
zp​_Tom​_A​_-​_lipiec​_2015.pdf 15.96MB
Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 Tom B
zp​_20151112​_pbdk2014​_oos​_tom​_B​_lipiec​_2015.pdf 2.67MB
Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 Tom C
zp​_20151112​_pbdk2014​_oos​_tom​_C.pdf 2.64MB

Uchwała nr 80/2017 Rady Ministrów z 25 maja 2017 r.

25 maja 2017 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 80/2017, zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Uchwała wprowadziła zmiany dotyczące inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku koniec obwodnicy Częstochowy – Tuszyn. W związku z koniecznością realizacji tego odcinka w ramach perspektywy finansowej Programu, tj. do 2023 r., została podjęta decyzja o skierowaniu tego zadania do realizacji w formule tradycyjnej. Z tego względu wprowadzone zostały zmiany w załącznikach do Programu, polegające na przeniesieniu tej inwestycji z załącznika nr 2 do załącznika nr 1, co pozwoliło na sfinansowanie zadania ze środków Krajowego Funduszu Drogowego.

Materiały

Uchwała nr 80/2017 Rady Ministrów z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)
Uchwała​_RM​_Nr​_80​_2017.pdf 0.49MB

Uchwała nr 97/2017 Rady Ministrów z 20 czerwca 2017 r.

20 czerwca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 97/2017, zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Uchwała wprowadziła zmianę limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych ze 107 mld zł do 135 mld zł.

Materiały

Uchwała nr 97/2017 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)"
RM​_97​_2017-1.pdf 0.29MB

Uchwała nr 105/2017 Rady Ministrów z 12 lipca 2017 r.

12 lipca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 105/2017, zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Zmieniony dokument dokon priorytetyzacji drogowych zadań inwestycyjnych, z uwzględnieniem nowego limitu dostępnego na inwestycje realizowane na sieci dróg krajowych.

Lista kluczowych projektów została uzupełniona o zadania stanowiące dopełnienie ciągów drogowych - m.in. S3 Świnoujście – Troszyn, S17 w. Drewnica – w. Zakręt, S52 Północna Obwodnica Krakowa, S74 Przełom/Mniów – Kielce. W ramach limitu 135 mld zł powstaną również nowe obwodnice w ciągach dróg krajowych, m.in. obwodnica Olesna S11, obwodnica Chełma S12, obwodnica Opatowa dk 9/S74, obwodnica Nowego Sącza i Chełmca dk 28 czy obwodnica Poręby i Zawiercia dk 78.

Materiały

Uchwała nr 105/2017 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)"
Uchwała​_RM​_nr​_105​_2017.pdf 2.86MB

Uchwała nr 108/2019 Rady Ministrów z 24 września 2019 r.

Rada Ministrów przyjęła uchwałę nowelizującą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), przedłożoną przez Ministra Infrastruktury. Nakłady na inwestycje na sieci dróg krajowych, realizowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, zostaną zwiększone o 7 mld zł. Fundusze te będą pochodzić z obligacji Skarbu Państwa, kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz funduszy unijnych.

Dzięki przyjętym zmianom limit finansowy inwestycji w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych zwiększył się do 142,2 mld zł.

Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na:

 • budowę nowej drogi S12 od Lublina do Dorohuska na granicy z Ukrainą,
 • rozpoczęcie budowy nowej drogi S8 na odc. Wrocław (Magnice) – Kłodzko,
 • rozpoczęcie budowy nowej drogi S5 na odc. Sobótka (S8) – Bolków (S3),
 • wydatki wynikające z aktualizacji nakładów finansowych na wcześniej zaplanowane inwestycje.

Materiały

Uchwała Rady Ministrów nr 108/2019 z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)"
Uchwała​_RM​_nr​_108​_2019.pdf 0.68MB

Uchwała nr 76/2020 Rady Ministrów z 16 czerwca 2020 r.

Rada Ministrów przyjęła 16 czerwca 2020 r. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.), zwiększającą wartość programu drogowego z 142,2 mld zł do 163,9 mld zł.

Dodatkowe środki pozwolą m.in. na budowę dróg ekspresowych S6 od Koszalina do Bożegopola oraz obwodnicy Trójmiasta, a także S10 Toruń – Bydgoszcz. Realizacja tych inwestycji będzie korzystna dla polskiej gospodarki, która wychodzi z kryzysu wywołanego przez COVID-19. Przyjęcie zmian do Programu stanowi pierwszy krok zapowiedzianej przez rząd intensyfikacji krajowych inwestycji drogowych i stanowi element pobudzenia gospodarki, a tym samym ochrony miejsc pracy.

Na budowę drogi ekspresowej S6 przeznaczono dodatkowo ok. 9 mld zł. Dzięki temu powstaną kolejne odcinki tej trasy:

 • obwodnica Metropolii Trójmiejskiej, 31,7 km, ok. 2,2 mld zł,
 • odc. Lębork – DK 6, 22 km, ok. 1,4 mld zł,
 • Koszalin – Słupsk, 46,2 km, ok. 2,6 mld zł,
 • Słupsk – Lębork,  49,6 km, ok. 2,9 mld zł.

Na budowę S10 na odcinku Toruń – Bydgoszcz, wraz z węzłem Toruń Południe o długości 50,4 km, przeznaczono dodatkowo ok. 2,8 mld zł.
Kwotę ok. 9,8 mld zł przeznaczono na realizację kolejnych odcinków dróg ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023, których koszt budowy przekracza wartość oszacowaną w 2015 r., w tym min.: S8 Wrocław  – Kłodzko, S19 Babica – Barwinek, Lublin – Lubartów, Choroszcz – Ploski – Chlebczyn czy S3 Troszyn – Świnoujście.

Materiały

Uchwała nr 76/2020 Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)''
1)​_RM-111-81-20​_(POS)​_UCHW​_NR​_76​_RM​_2020​_ZM​_PROGRAM​_BUDOWY​_DRÓG​_KRAJO.pdf 0.68MB

Uchwała nr 114/2022 Rady Ministrów z 27 maja 2022 r.

Rada Ministrów przyjęła 27 maja 2022 r. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.)”, zwiększającą wartość programu drogowego z 163,9 mld zł do 166,5 mld zł.

Dodatkowe środki pozwolą m.in. na pokrycie zwiększonych wydatków KFD na realizację inwestycji, wynikających z negatywnych skutków agresji Rosji na Ukrainę a związanych z:

 • odpływem obywateli Ukrainy z Polski,
 • wzrostem cen w wybranych asortymentach,
 • wydłużeniem okresu oczekiwania na dostawy surowców.

Według szacunków pracownicy branży budowlanej z Ukrainy mogą stanowić blisko 28% ogółu pracowników. Odnośnie do wzrostu cen dotyczy to szeregu materiałów niezbędnych przy realizacji inwestycji. Należy też zwrócić uwagę na wysoki poziom inflacji, który przekłada się w dalszej kolejności na wzrost pozostałych elementów składowych wpływających na cenę realizacji materiałów, usług czy też poziomu płac.

Materiały

Uchwała nr 114/2022 Rady Ministrów z 27 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.)
UCHWAŁA​_NR​_114.pdf 0.68MB
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla uchwały nr 114/2022 Rady Ministrów z 27 maja 2022 r.
Obwieszczenie​_o​_odstąpieniu​_SOOŚ.pdf 0.10MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
10.06.2022 13:54 Patryk Garski
Pierwsza publikacja:
11.07.2018 09:34 Katarzyna Stępień
{"register":{"columns":[]}}