W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.)

Rada Ministrów przyjęła 13 grudnia 2022 r. nowy program drogowy - Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.), w którym została zaprezentowana lista inwestycji na drogach krajowych zaplanowanych przez rząd do realizacji w rozpoczętej III dekadzie XXI w.

Nowy RPBDK2030 określa cele polityki transportowej w zakresie budowy drogowej sieci TEN-T na terenie Polski oraz drogowych połączeń komplementarnych. Łącznie na realizację inwestycji ujętych w nowym programie przeznaczona zostanie kwota 294,4 mld zł. Limit finansowy obejmuje nowe zadania o wartości około 187 mld zł, zadania kontynuowane o wartości 104,5 mld zł oraz rezerwę w wysokości 3 mld zł. Jest to największy program drogowy w historii Polski.

Podstawowym źródłem finansowania inwestycji ujętych w RPBDK2030 jest Krajowy Fundusz Drogowy, zasilany m.in. środkami z programów operacyjnych Unii Europejskiej. Limit finansowy nowego programu powinien pozwolić na zakończenie całej, docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych.

RPBDK2030 zakłada realizację inwestycji drogowych w ciągu dróg krajowych, dróg ekspresowych oraz autostrad o łącznej długości ponad 6,1 tys. km. Nowe inwestycje będą obejmowały zadania o długości 2,6 tys. km, natomiast zadania kontynuowane, rozpoczęte w ramach dotychczasowego programu drogowego, mają ponad 3,5 tys. km.

Celem RPBDK2030 jest stworzenie spójnej sieci dróg krajowych zapewniającej efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego. Poprawa przepustowości głównych arterii jest jednym z kluczowych elementów, które mogą zwiększyć dynamikę rozwoju zarówno regionów, jak i całego kraju poprzez łatwiejszy, szybszy i tańszy przepływ towarów oraz usług.

Realizacja planowanych w RPBDK2030 inwestycji pozwoli również zaspokoić oczekiwania mieszkańców związane z bezpieczną i szybką komunikacją. Ponadto, zmniejszona zostanie luka infrastrukturalna pomiędzy krajami tzw. starej unii a Polską oraz zostaną dotrzymane unijne zobowiązania dotyczące budowy sieć TEN-T, w tym sieci bazowej, składającej się z połączeń priorytetowych, istotnych z punktu widzenia celów europejskiej polityki transportowej, której realizacja ma zostać zakończona do 2030 r.

Materiały

Uchwała Rady Ministrów ustanawiająca Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) (RPBDK2030)
Uchwała​_Rady​_Ministrów​_nr​_253​_2022​_ustanawiająca​_Rządowy​_Program​_Budowy​_Dróg​_Krajowych​_do​_2030​_r​_(z​_perspektywą​_do​_2033​_r).pdf 0.29MB
Załącznik do Uchwały - Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.)
Załacznik​_do​_uchwały​_Rady​_Ministrów​_nr​_253​_2022​_-​_Rządowy​_Program​_Budowy​_Dróg​_Krajowych​_do​_2030​_r​_(z​_perspektywą​_do​_2033​_r).pdf 3.01MB
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu RPBDK2030
SOOŚ​_Prognoza​_oddziaływania​_na​_środowisko​_projektu​_RPBDK2030.pdf 10.63MB
Załączniki do Prognozy oddziaływania na środowisko projektu RPBDK2030
Załączniki​_do​_Prognozy​_oddziaływania​_na​_środowisko​_projektu​_RPBDK2030.zip 153.67MB
Dokument podsumowujący strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko projektu RPBDK2030
SOOŚ​_Pisemne​_Podsumowanie​_SOOŚ​_dla​_projektu​_RPBDK2030​_z​_uzasadnieniem​_wyboru​_wariantu​_ostatecznej​_wersji​_dokumentu.pdf 1.72MB
Raport z konsultacji publicznych projektu RPBDK2030
Raport​_z​_konsultacji​_publicznych​_RPBDK2030.pdf 0.65MB
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury ws. przyjęcia RPBDK2030
Obwieszczenie​_ws​_przyjęcia​_RPBDK2030.pdf 0.09MB
{"register":{"columns":[]}}