Strategie rozwoju transportu

Article List

22.03.2019

Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku

21.09.2018

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)

Dokumentem, który wyznacza najważniejsze kierunki rozwoju transportu w Polsce w horyzoncie średniookresowym jest Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) - SRT. Strategia dotyczy wszystkich sektorów transportu: drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego, wodnego śródlądowego, miejskiego oraz intermodalnego.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 25.03.2019 14:11
Osoba publikująca: Jacek Gubernat
Zmodyfikowano: 25.03.2019 14:11
Osoba modyfikująca: Jacek Gubernat
Wytwarzający/ Odpowiadający: Departament Strategii Transportu
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Strategie rozwoju transportu 1.0 25.03.2019 14:11 Jacek Gubernat Jacek Gubernat

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP