W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Województwo dolnośląskie

Województwo dolnośląskie - 100 obwodnic

Obwodnica Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12

 • Stan prac przygotowawczych:

  Dla inwestycji opracowywana jest dokumentacja w postaci studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z elementami Koncepcji Programowej. Złożono już wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

  Zweryfikowana została dokumentacja projektowa, w tym również analiza wielokryterialna Został wskazany najkorzystniejszy wariant przebiegu (wariant PN4, alternatywnie PN5). Planowana data uzyskania DŚU: II kw. 2022 r.

  Trwają prace nad Koncepcją Programową, w ramach której przygotowywany jest program robót geologicznych dla preferowanego wariantu.

 

 • Planowana data ogłoszenia przetargu: III kw. 2023 r.

 

 • Cel realizacji inwestycji:

  Inwestycja ma na celu poprawę przepustowości układu komunikacyjnego i stanowić będzie fragment połączenia nowo wybudowanych dróg ekspresowych S3 i S5 na terenie województwa dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

  Nowo wybudowana obwodnica pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego na terenie miasta Głogowa, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców miasta. Dzięki tej obwodnicy Głogów zyska nową przeprawę przez Odrę, co znacząco powinno skrócić czas potrzebny na przejazd przez miejscowość.

  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Kaczorowa w ciągu drogi krajowej nr 3

 • Stan prac przygotowawczych:

  Obecnie trwają prace projektowe na etapie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Uzgadniane są przebiegi wariantów obwodnicy oraz trwa opracowanie analizy wielokryterialnej, która umożliwi dokonanie wyboru optymalnego przebiegu trasy. Oprócz obejścia miejscowości realizowana będzie również przebudowa drogi krajowej nr 3 w kierunku Jeleniej Góry w ramach zadania komplementarnego. Decyzja o ujęciu inwestycji w Programie 100 obwodnic pozwoliła na budowę tego ważnego obejścia jako zadania priorytetowego.

 

 • Planowana data ogłoszenia przetargu: III kw. 2025 r.

 

 • Cel realizacji inwestycji:

  Podstawowym celem budowy obwodnicy Kaczorowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego odbywającego się na kierunku Bolków – Jelenia Góra.

  Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Kaczorowie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na odcinku drogi krajowej nr 3 dzięki planowanej przebudowie. Poprawie ulegnie połączenie Jeleniej Góry z węzłem S3 w Bolkowie.

  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94

 • Stan prac przygotowawczych:

  Dla inwestycji opracowywana jest dokumentacja w postaci studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z elementami Koncepcji Programowej.

  W październiku 2021 r. odbyły się spotkania informacyjne dla mieszkańców, podczas których zaprezentowane zostały wstępne korytarze przebiegu i planowane rozwiązania projektowe obwodnicy Legnicy.

  Obwodnica Legnicy w ciągu DK94 zostanie zrealizowana jako wspólne zadanie gminy Legnica i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na podstawie porozumienia zawartego 11 lutego 2020 r. Związane jest to z przebiegiem obwodnicy na terenie miasta na prawach powiatu, jak i gminy Legnickie Pole. Decyzja o ujęciu inwestycji w Programie 100 obwodnic pozwoli na budowę tego ważnego obejścia poza granicami miasta.

 

 • Planowana data ogłoszenia przetargu: II kw. 2024 r.
   
 • Cel realizacji inwestycji:

  Podstawowym celem budowy obwodnicy Legnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 94 na kierunku od granicy państwa do Wrocławia.

  Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samej Legnicy. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego biegnącego zarówno w układzie wschód-zachód  wzdłuż drogi krajowej nr 94, jak i od północy (od Lubina), w tym usprawni połączenie tego kierunku z autostradą A4.

  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Międzyborza w ciągu drogi krajowej nr 25

 • Stan prac przygotowawczych:

  Dla zadania  prowadzone są prace dokumentacyjne polegające na opracowaniu studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z elementami Koncepcji programowej.

  W październiku 2021 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców, podczas którego zaprezentowane zostały wstępne korytarze przebiegu i planowane rozwiązania projektowe obwodnicy Międzyborza.

 

 • Planowana data ogłoszenia przetargu: III kw. 2024 r.
   
 • Cel realizacji inwestycji:

  Podstawowym celem budowy obwodnicy Międzyborza jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na kierunku północ-południe od drogi ekspresowej S8 w kierunku korytarza drogi krajowej nr 11 i niedawno zakończonej obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego, która jest jednym z pierwszych elementów przyszłego korytarza drogi ekspresowej S11, planowanej do realizacji w przyszłej perspektywie UE.

  Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Międzyborzu.

  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Milicza w ciągu drogi krajowej nr 15

 • Stan prac przygotowawczych:

  Dla inwestycji opracowywana jest dokumentacja w postaci studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z elementami Koncepcji Programowej.

  W czerwcu 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne  z mieszkańcami, podczas którego przedstawiono proponowane przebiegi planowanej obwodnicy oraz przewidywany harmonogram realizacji inwestycji. Obecnie kontynuowane są prace projektowe i inwentaryzacja przyrodnicza.

 

 • Planowana data ogłoszenia przetargu: II kw. 2024 r. 
   
 • Cel realizacji inwestycji:

  Podstawowym celem budowy obwodnicy Milicza jest wyprowadzenie ruchu, jaki koncentruje się w mieście z uwagi na przebieg dogi krajowej nr 15 przez centrum Milicza. Ruch odbywa się na osi północ-południe pomiędzy Jarocinem, w ciągu drogi krajowej nr 11, a Trzebnicą w ciągu drogi krajowej nr 5.  Oba korytarze są ważnymi arteriami drogowymi, które są stopniowo przebudowywane do standardu drogi ekspresowej. Jest to również jeden z ważnych korytarzy pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem.

  Ruch przebiegający od Wrocławia w kierunku północnym ominie miasto, przez co nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Miasto zostanie odciążone poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego z drogi przebiegającej przez ścisłą zabudowę miejską.

  Zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Oławy w ciągu drogi krajowej nr 94

 • Stan prac przygotowawczych:

  Dla inwestycji opracowywana jest dokumentacja w postaci studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z elementami Koncepcji Programowej.

  Trwają uzgodnienia w sprawie projektu robót geologicznych oraz inwentaryzacja środowiskowa. We wrześniu 2021 r. obyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami.

 

 • Planowana data ogłoszenia przetargu: I kw. 2024 r.
   
 • Cel realizacji inwestycji:

  Podstawowym celem budowy obwodnicy Oławy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście z drogi krajowej nr 94. Droga krajowa nr 94 jest drogą alternatywną dla autostrady A4, co w sytuacji występowania wypadków na A4 koncentruje duży ruch w Oławie. Ponadto, budowa obwodnicy upłynni ruch do Oławskiej Podstrefy Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej.

  Nowo wybudowana obwodnica pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego na terenie miasta Oławy, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców miasta.

  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Złotego Stoku w ciągu drogi krajowej nr 46

 • Stan prac przygotowawczych:

  Dla inwestycji prowadzony jest przetarg na dokumentację w postaci studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z elementami Koncepcji Programowej.

  We wrześniu 2021 r. odbyła się wizja lokalna w terenie. Rozpoczęły się już spotkania informacyjne dla mieszkańców, podczas których zaprezentowane zostały proponowane przez wykonawcę wstępne korytarze przebiegu obwodnicy. Spotkania będą kontynuowane również w styczniu 2022 r.

 

 • Planowana data ogłoszenia przetargu: II kw. 2024 r.
   
 • Cel realizacji inwestycji:

  Podstawowym celem budowy obwodnicy Złotego Stoku jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który generuje droga krajowa nr 46. Jest to ruch kierujący się od Opola i autostrady A4 w kierunku Kotliny Kłodzkiej i dalej do przejścia w Kudowie Zdroju. Ponadto obejście miejscowości będzie również brało pod uwagę wyniki rozbudowy korytarza drogi krajowej nr 8 pomiędzy Wrocławiem a Kłodzkiem.

  Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców. Będzie możliwy dalszy rozwój turystyki.

  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.
{"register":{"columns":[]}}