W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Województwo lubelskie

Województwo lubelskie - 100 obwodnic

Obwodnica Dzwoli w ciągu drogi krajowej nr 74

 • Stan prac przygotowawczych:

Prace przygotowawcze zostały zakończone. Oprócz obejścia miejscowości, realizowana będzie również przebudowa drogi krajowej nr 74 w tym rejonie jako zadanie komplementarne. Uzyskano już decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zadanie na etapie realizacji.

 • Data ogłoszenia przetargu: 26.09.2022 r.
 • Data zawarcia umowy: 17.05.2023
 • Zakończenie realizacji: 04.2025 r.
 • Cel realizacji inwestycji: 

Podstawowym celem budowy obwodnicy Dzwoli jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przebiega przez tę miejscowość. Wraz z innymi planowanymi inwestycjami na drodze krajowej nr 74 na odcinku od włączenia z realizowaną S19 na wysokości Janowa Lubelskiego aż do Hrubieszowa, obwodnica przyczyni się do odciążenia układu drogowego prowadzącego do Zamościa i dalej do przejścia granicznego Zosin-Uściług.

Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców oraz zwiększy się przepustowość tego połączenia. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe

Obwodnica Gorajca w ciągu drogi krajowej nr 74

 • Stan prac przygotowawczych:

Prace przygotowawcze zostały zakończone. Oprócz obejścia miejscowości realizowana będzie również przebudowa drogi krajowej  nr 74 w tym rejonie w ramach zadań komplementarnych. Prace projektowe są na ukończeniu. Uzyskano już decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Zadanie na etapie realizacji.

 • Data ogłoszenia przetargu: 19.09.2022 r.
 • Data zawarcia umowy: 17.05.2023 r.
 • Zakończenie realizacji: 04.2027 r.
 • Cel realizacji inwestycji:

Podstawowym celem budowy obwodnicy miejscowości Gorajec jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki prowadzi przez tę miejscowość. Wraz z innymi planowanymi  inwestycjami na drodze krajowej nr 74 na odcinku od włączenia z realizowaną S19 na wysokości Janowa Lubelskiego aż do Hrubieszowa, obwodnica przyczyni się do odciążenia układu drogowego prowadzącego do Zamościa i dalej do przejścia granicznego Zosin-Uściług.

Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców oraz zwiększy się przepustowość tego połączenia. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Janowa Lubelskiego w ciągu drogi krajowej nr 74

 • Stan prac przygotowawczych:

W trakcie realizacji są prace dokumentacyjne polegające na opracowaniu studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z elementami Koncepcji programowej.

 • Planowana data ogłoszenia przetargu: IV kw. 2026 r.
 • Cel realizacji inwestycji:

Podstawowym celem budowy obwodnicy Janowa Lubelskiego jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki prowadzi i będzie prowadzić przez tę miejscowość w związku zrealizowaną obecnie drogą ekspresową S19. Dzięki realizacji tej obwodnicy samochody zjeżdżające z S19 nie będą wjeżdżać do centrum miejscowości. Wraz z innymi planowanymi inwestycjami na drodze krajowej nr 74 na odcinku od S19 aż do Hrubieszowa, przyczyni się do odciążenia układu drogowego prowadzącego do Zamościa i dalej do przejścia granicznego Zosin-Uściług.

Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców oraz zwiększy się przepustowość tego połączenia. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Łęcznej w ciągu drogi krajowej nr 82

 • Stan prac przygotowawczych:

W trakcie realizacji są prace dokumentacyjne polegające na opracowaniu studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z elementami Koncepcji programowej.

 • Planowana data ogłoszenia przetargu: II kw. 2025 r.
 • Cel realizacji inwestycji:

Podstawowym celem budowy obwodnicy miejscowości Łęczna jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przebiega przez tę miejscowość. Jest to największa miejscowość na tej drodze krajowej łączącej stolicę województwa z północno-wschodnią częścią województwa, m.in. docierając do Włodawy i Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. 

Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie przepustowości połączenia drogowego z Włodawy. Połączenie to będzie miało również charakter uzupełniający do realizowanej trasy S19.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Łukowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 76

 • Stan prac przygotowawczych:

W trakcie realizacji są prace dokumentacyjne polegające na opracowaniu studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z elementami Koncepcji programowej.

 • Planowana data ogłoszenia przetargu: III kw. 2025 r.
 • Cel realizacji inwestycji:

Podstawowym celem budowy obwodnicy miejscowości Łuków jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki prowadzi i będzie prowadzić przez tę miejscowość z uwagi na oddaną niedawno drogę S17 oraz planowaną S19, dla której drogi krajowe nr 63 i 76 stanowią integrujące połączenie, prowadzące z Warszawy do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo.

Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców oraz zwiększy się przepustowość tego połączenia drogowego.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Szczebrzeszyna w ciągu drogi krajowej nr 74

 • Stan prac przygotowawczych:

Zawarta została umowa na prace dokumentacyjne polegające na opracowaniu studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z elementami Koncepcji programowej. Oprócz obejścia miejscowości realizowana będzie również przebudowa drogi krajowej  nr 74 w tym rejonie jako zadanie komplementarne.

 • Planowana data ogłoszenia przetargu: IV kw. 2025 r.
 • Cel realizacji inwestycji:

Podstawowym celem budowy obwodnicy Szczebrzeszyna jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przebiega przez tę miejscowość. Wraz z innymi planowanymi inwestycjami na drodze krajowej nr 74 na odcinku od włączenia z realizowaną S19 na wysokości Janowa Lubelskiego aż do Hrubieszowa, obwodnica przyczyni się do odciążenia układu drogowego prowadzącego do Zamościa i dalej do przejścia granicznego Zosin-Uściług.

Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie przepustowości tego połączenia. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74

 • Stan prac przygotowawczych:

Zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji w postaci studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji środowiskowej z elementami Koncepcji programowej.

 • Planowana data ogłoszenia przetargu: III kw. 2025 r.
 • Cel realizacji inwestycji:

Podstawowym celem budowy obwodnicy Zamościa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki prowadzi przez tę miejscowość. Wraz z innymi planowanymi  inwestycjami na drodze krajowej nr 74 na odcinku od włączenia z realizowaną S19 na wysokości Janowa Lubelskiego aż do Hrubieszowa, obwodnica przyczyni się do odciążenia układu drogowego prowadzącego przejścia granicznego Zosin-Uściług.

Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców oraz zwiększy się przepustowość tego połączenia. Ponadto obwodnica będzie stanowiła uzupełnienia układu drogowego wokół miasta powiatowego w związku z projektowaną drogą ekspresową S17 Lublin – Hrebenne.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

{"register":{"columns":[]}}