W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Województwo zachodniopomorskie

Województwo zachodniopomorskie - 100 obwodnic

Obwodnica Człopy w ciągu drogi krajowej nr 22

 • Stan prac przygotowawczych:

W trakcie realizacji są prace dokumentacyjne polegające na opracowaniu studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z elementami Koncepcji programowej.

 • Planowana data ogłoszenia przetargu: II kwartał 2023 r.
   
 • Cel realizacji inwestycji:

Podstawowym celem budowy obwodnicy Człopy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 22.

Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Człopie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwa przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Jest to istotne, ponieważ droga krajowa nr 22 jest też ważnym korytarzem dla ruchu tranzytowego. Dzięki podjętym działaniom eliminowane będą przejścia przez miejscowości na tym korytarzu komunikacyjnym (do realizacji skierowano również m.in. obwodnicę Rusinowa).

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju, umożliwiając czyste ekologiczne środowisko, rozwój turystyki i czynnego wypoczynku pośród lasów i jezior.

Obwodnica Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31

 • Stan prac przygotowawczych:

Dla inwestycji została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Podpisana została umowa z wykonawcą, który ma za zadanie zaprojektować, uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i wybudować obwodnicę.

 • Data ogłoszenia przetargu: 30.09.2020 r.
 • Data zawarcia umowy: 27.04.2021 r.
   
 • Cel realizacji inwestycji:

Podstawowym celem budowy obwodnicy Gryfina jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 31. Oprócz tego rozpoczęły się również prace projektowe dotyczące poprawy rozwiązań komunikacyjnych pomiędzy Gryfinem a autostradą A6 oraz dalej Szczecinem (ten odcinek drogi krajowej nr 31 jest silnie zabudowany).

Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Gryfinie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwa przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju malowniczego miejsca z szeroką gamą pieszych, rowerowych i wodnych szlaków turystycznych.

Obwodnica Kołbaskowa w ciągu drogi krajowej nr 13

 • Stan prac przygotowawczych:

Na ukończeniu są prace przygotowawcze. Inwestycja posiada wydaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Aktualnie trwają prace polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego wraz z dokumentacją geologiczną oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

 • Planowana data ogłoszenia przetargu: IV kwartał 2022 r.
   
 • Cel realizacji inwestycji:

Podstawowym celem budowy obwodnicy Kołbaskowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 13. Kwestia ta będzie powiązana z już skierowaną do realizacji  obwodnicą Przecławia i Warzymic. Obwodnica nawiąże również do nowego planowanego węzła drogowego na przecięciu z autostradą A6.

Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Kołbaskowie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwa przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego dla podróżujących do miejscowości położonych nad Morzem Bałtyckim.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Rusinowa w ciągu drogi krajowej nr 22

 • Stan prac przygotowawczych:

W trakcie realizacji są prace dokumentacyjne polegające na opracowaniu studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z elementami Koncepcji programowej.

 • Planowana data ogłoszenia przetargu: II kwartał 2023 r.
   
 • Cel realizacji inwestycji:

Podstawowym celem budowy obwodnicy Rusinowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 22. Oprócz tego planowana jest przebudowa odcinka drogi krajowej nr 22 pomiędzy Wałczem a Człopą.

Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Rusinowie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwa przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Jest to o tyle istotne, że droga krajowa nr 22 jest też ważnym korytarzem dla ruchu tranzytowego. Dzięki podjętym działaniom eliminowane będą przejścia przez miejscowości na tym korytarzu komunikacyjnym (do realizacji skierowano również m.in. obwodnicę Człopy).

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju dla tej nadmorskiej, wypoczynkowej miejscowości.

Obwodnica Stargardu w ciągu drogi krajowej nr 20

 • Stan prac przygotowawczych:

W trakcie realizacji są prace dokumentacyjne polegające na opracowaniu studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z elementami Koncepcji programowej wraz z wykonaniem badań podłoża.

 • Planowana data ogłoszenia przetargu: III kwartał 2023 r.
   
 • Cel realizacji inwestycji:

Podstawowym celem budowy obwodnicy Stargardu jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 20. Pomimo wyprowadzenia ruchu w ciągu drogi ekspresowej S10, jeśli kierowca chce pojechać w kierunku Czaplinka czy Złocieńca musi wjechać do miejscowości.

Dzięki budowie obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Stargardzie. Inwestycja poprawi również warunki bezpieczeństwa przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju miasta, położonego na pograniczu dwóch krain geograficznych: Niziny Szczecińskiej i Pojezierza Szczecińskiego o dużych walorach turystyczno-wypoczynkowych.

Obwodnica Szczecinka w ciągu drogi krajowej nr 20

 • Stan prac przygotowawczych:

Dla inwestycji została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Została podpisana umowa z wykonawcą, który ma za zadanie zaprojektować, uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i wybudować obwodnicę.

 • Data ogłoszenia przetargu: 04.12.2020 r.
 • Data zawarcia umowy: 14.07.2021 r.
   
 • Cel realizacji inwestycji:

Podstawowym celem budowy obwodnicy Szczecinka jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 20. Do ruchu została już oddana obwodnica w ciągu przyszłej, planowanej do budowy drogi ekspresowej S11. Nadal jednak, aby jechać w kierunku Szczecina przez drogę krajową nr 20, trzeba wjechać do centrum miasta.

Dzięki budowie obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Szczecinku. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwa przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju historycznego miasta z różnorodnymi zabytkami, szlakami turystyczno-rowerowymi.

Obwodnica Szwecji w ciągu drogi krajowej nr 22

 • Stan prac przygotowawczych:

Prowadzone są prace przygotowawcze mające na celu wybór potencjalnych wariantów przebiegu obwodnicy (trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej).

 • Planowana data ogłoszenia przetargu: II kwartał 2023 r.
   
 • Cel realizacji inwestycji:

Podstawowym celem budowy obwodnicy Szwecji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 22.

Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Szwecji. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwa przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Droga krajowa nr 22 jest też ważnym korytarzem dla ruchu tranzytowego. Dzięki podjętym działaniom eliminowane będą przejścia przez miejscowości na tym korytarzu komunikacyjnym (do realizacji skierowano również m.in. obwodnicę Rusinowa).

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju dla miejscowości otoczonej lasami i jeziorami.

Obwodnica Wałcza (Strączno) w ciągu drogi krajowej nr 22

 • Stan prac przygotowawczych:

W trakcie realizacji są prace dokumentacyjne polegające na opracowaniu studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z elementami Koncepcji programowej.

 • Planowana data ogłoszenia przetargu: II kwartał 2023 r.
   
 • Cel realizacji inwestycji:

Podstawowym celem budowy obwodnicy Wałcza i Strączna jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 22.

Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Wałczu. Droga krajowa nr 22 jest też ważnym korytarzem dla ruchu tranzytowego. Dzięki podjętym działaniom eliminowane będą przejścia przez miejscowości na tym korytarzu komunikacyjnym (do realizacji skierowano również m.in. obwodnicę Rusinowa).

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju, w szczególności dla turystów.

Obwodnica Złocieńca w ciągu drogi krajowej nr 20

 • Stan prac przygotowawczych:

W trakcie realizacji są prace dokumentacyjne polegające na opracowaniu studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z elementami Koncepcji programowej wraz z wykonaniem badań podłoża.

 • Planowana data ogłoszenia przetargu: III kwartał 2023 r.
   
 • Cel realizacji inwestycji:

Podstawowym celem budowy obwodnicy Złocieńca jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 20.

Dzięki obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w mieście. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwa przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Ułatwi on komunikację pomiędzy Szczecinkiem (i korytarzem przyszłej drogi ekspresowej S11) z Stargardem i dalej Szczecinem.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju miasta, położonego pomiędzy trzema jeziorami: Drawsko, Siecino oraz Lubie i zachęcającego do wypoczynku, uprawiania sportów wodnych, wędkowania, turystyki pieszej czy rowerowej.

{"register":{"columns":[]}}