W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Krajowe ćwiczenia ratownicze „ODRA 2022”

20.09.2022

Strażacy cumujący barkę uczestnicząca w ćwiczeniach

20 września 2022 r. we Wrocławiu rozpoczęły się krajowe ćwiczenia ratownicze pk. „ODRA 2022”, z udziałem sił i środków krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (KSRG), w tym centralnego odwodu operacyjnego (COO) z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i opolskiego oraz Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.

W ćwiczeniach zaangażowanych jest ok. 300 strażaków i 90 pojazdów PSP, w tym m. in.: kompanie logistyczne, specjalistyczne grupy ratownictwa: wysokościowego, wodno – nurkowego, chemiczno – ekologicznego, zespół dronowy, kompanie wyposażone w pompy dużej wydajności oraz inny sprzęt przeciwpowodziowy. Ponadto, ze służb współdziałających zaangażowanych jest ok. 100 osób i 24 pojazdy oraz śmigłowiec. W sumie w ćwiczeniach udział bierze ok. 400 osób i 114 pojazdów.

Zasadniczym celem ćwiczeń jest ustalenie stopnia przygotowania sił i środków COO KSRG do zwalczania skutków zdarzeń długotrwałych i o dużych rozmiarach, powstałych w wyniku powodzi na znacznym obszarze.

Niniejsze manewry są również doskonałą formą doskonalenia współpracy z podmiotami:

  • współdziałającymi tj.: Policją, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Państwowym Ratownictwem Medycznym, Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, Urzędem Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, 16 Dolnośląską Brygadą Obrony Terytorialnej, 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej, Dolnośląskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Fundacją Wodna Służba Ratownicza;
  • zagranicznymi w zakresie współdziałania z THW z Republiki Niemiec oraz HZS z Republiki Czeskiej.

Opracowanie: Wydział Prasowy KG PSP
Zdjęcia: kpt. Piotr Zwarycz

Zdjęcia (29)

{"register":{"columns":[]}}