W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Spotkanie przedstawicieli Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i Komendy Głównej PSP

15.07.2021

Spotkanie przedstawicieli Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

W dniu 15 lipca br. w siedzibie Komendy Głównej PSP odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i Komendy Głównej PSP.

W obecności Pana Jana Tabora Zastępcy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Pana prof. dr hab. Ryszarda Szczygła Kierownika Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Instytutu Badawczego Leśnictwa, Pani Aldony Perlińskiej Naczelnika Wydziału Ochrony Lasu i Pan Jana Kaczmarowskiego Specjalisty w Wydziale Ochrony Lasu poruszone zostały zagadnienia dotyczące współpracy obydwu instytucji w aspektach operacyjnych i prewencyjnych.

W zakresie operacyjnym wymieniono się doświadczeniami zdobytymi podczas gaszenia pożarów lasów, w szczególności z wykorzystaniem statków powietrznych będących w dyspozycji Lasów Państwowych i możliwości użycia zbiorników PSP typu Bambi Bucket do gaszenia pożarów wielkopowierzchniowych i miejsc trudnodostępnych. W związku z toczącymi się pracami Zespołu KG PSP nad „Ramowymi wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do sporządzania zasad postępowania służby dyżurnej stanowisk kierowania Państwowej Straży Pożarnej w przypadku otrzymania ostrzeżeń meteorologicznych lub hydrologicznych stopnia 2 i 3”, przedstawiciele DGLP zwrócili się z wnioskiem o rozważenie możliwości dodania do ww. wytycznych także zasad postępowania w przypadku wydania 3 stopnia zagrożenia pożarowego lasów (szczególnie biorąc pod uwagę wilgotność i siłę wiatru).

W zakresie kontrolno-rozpoznawczym omówiona została potrzeba aktualizacji przepisów przeciwpożarowych dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowanych i terenów w zakresie dotyczącym ochrony przeciwpożarowej lasów, w tym także w kontekście zapewnienia źródeł wody do celów przeciwpożarowych. Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń poinformował, że projekt rozporządzenia w tej sprawie został już opracowany i niebawem DGLP otrzyma go do opiniowania w ramach uzgodnień międzyresortowych. Poruszony został również problem zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w lasach niestanowiących własności skarbu państwa.

Obydwie strony wyraziły wolę dalszej współpracy, której efektem będzie podpisanie stosownego porozumienia regulującego współpracę w zakresie działań operacyjnych i prewencyjnych, organizacji wspólnej łączności radiowej, wymiany informacji oraz narzędzi do symulacji rozprzestrzenienia się pożarów w lasach.

Stronę KG PSP reprezentowali: nadbryg. Arkadiusz Przybyła Zastępca Komendanta Głównego PSP, st. bryg. Jacek Zalech Dyrektor KCKRiOL, st. bryg. Ernest Ziębaczewski Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń, st. bryg. Marcin Kucharski Zastępca Dyrektora KCKRiOL, st. bryg. Michał Starnowski Naczelnik Wydziału Koordynacji Ratownictwa w KCKRiOL, st. bryg. Marcin Przybyłowski Główny Specjalista w KCKRiOL oraz st. kpt. Radosław Czapla Zastępca Naczelnika Wydziału Analiz Zagrożeń w Biurze Rozpoznawania Zagrożeń.

Opracowanie: Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP