W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

VII posiedzenie polsko - litewskiej grupy roboczej ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach sytuacji nadzwyczajnych

22.11.2022

Sala konferencyjna z uczestnikami posiedzenia grupy roboczej ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach sytuacji nadzwyczajnych siedzącymi przy stołach ustawionych w kształcie litery U. Za stołem prezydialnym widoczne polskie flagi. Na stole proporce z flagami: Litwy, Polski, UE.

21 listopada 2022 г. w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej rozpoczęło się VII posiedzenie polsko - litewskiej grupy roboczej ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach sytuacji nadzwyczajnych.

Polskiej grupie roboczej, w skład której wchodzili przedstawiciele Komendy Głównej PSP oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku, przewodniczył zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Adam Konieczny.

Stronę litewską reprezentowali przedstawiciele Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa przy MSW Republiki Litewskiej oraz przedstawiciele Komendy Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Kownie. Grupie przewodniczył płk. Gedrius Sakalinskas, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa przy MSW Republiki Litewskiej.

Celem dwudniowego spotkania było zacieśnienie współpracy służb pożarniczo-ratowniczych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej, omówienie osiągniętych celów i dalszych przedsięwzięć, a także perspektywy rozwoju współpracy.

Podczas posiedzenia grupy roboczej omówione zostały tematy z zakresu:

 • działań Państwowej Straży Pożarnej w obliczu agresji rosyjskiej w Ukrainie, w tym pomoc międzynarodowa z innych państw;
 • możliwości organizacji wspólnych ćwiczeń lub innych inicjatyw w zakresie zdarzeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i
 • realizacji wspólnych projektów dotyczących poprawy poziomu bezpieczeństwa w regionie w ramach nowej perspektywyfinansowej funduszy europejskich;
 • współpracy w zakresie działań na rzecz prewencji społecznej;
 • dalszej współpracy między służbami pożarniczo-ratowniczymi Polski i Litwy.
 • nuklearnych;

Drugi dzień spotkania grupy roboczej miał miejsce w siedzibie MSWiA, podczas XXI posiedzenia Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej, na którym strony przedstawiły podjęte decyzje dotyczące:

 • kontynuacji wspólnych działań, zmierzających do opracowania nowych wniosków projektowych w dziedzinie ochrony ludności i bezpieczeństwa pożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludności;
 • dążenia do rozszerzenia współpracy pomiędzy służbami pożarniczo-ratowniczymi Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej w zakresie zwalczania zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych (CBRN) oraz zapewnienia bezpieczeństwa w tym zakresie;
 • podjęcia niezbędnych działań w celu wzmocnienia współpracy polegającej na wymianie wiedzy i doświadczenia w obszarze ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
 • wymiany doświadczeń w zakresie prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnych w ramach rozwoju prewencji społecznej;
 • podjęcie wspólnych kroków zmierzających do wypracowania rozwiązań dotyczących prowadzenia praktycznych i teoretycznych zajęć edukacyjnych, a także nabycia wiedzy o odpowiednim zachowaniu się podczas zagrożenia;

Podczas spotkania współprzewodniczący wnioskowali do Komisji o możliwość aplikowania z projektami w trybie indywidualnym w ramach programu INTERREG VI A Litwa-Polska 2021-2027.

Przewodniczący posiedzenia, Pan Bartosz Grodecki, podsekretarz stanu w MSWiA oraz Pan Arnoldas Abramavičius, wiceminister Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej, wysłuchali również prezentacji grup roboczych: ds. współpracy przygranicznej, ds. współpracy międzyregionalnej oraz ds. gospodarki przestrzennej.

Dyskutowano również o współpracy w dziedzinie transportu, nowej perspektywie finansowej funduszy europejskich oraz wspólnych działań służb na pograniczu polsko-litewskim.

Komisja wysoko oceniła działania służb pożarniczo-ratowniczych, zwłaszcza w rejonach przygranicznych, zmierzające do zacieśnienia współpracy w zakresie zapobiegania sytuacjom nadzwyczajnym i podniesienia poziomu gotowości do prowadzenia wspólnych działań podczas usuwania ich skutków. Ze szczególnym uznaniem odniosła się do wspólnych działań stron, tak w zakresie dwustronnym, jak i wielostronnym, dotyczących pomocy stronie ukraińskiej w obliczu rosyjskiej agresji militarnej. Biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną, w tym między innymi potencjalne zagrożenia związane z bliskim sąsiedztwem elektrowni atomowych, Komisja poparła podjętą przez strony decyzję o współpracy w zakresie przygotowania i reagowania na zdarzenia o charakterze chemicznym, biologicznym, radiacyjnym i nuklearnym. Komisja z zadowoleniem przyjęła także informację o podjęciu działań w obszarze prewencji społecznej, jak również realizacji wspólnych projektów na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa w regionie finansowanym w ramach funduszy europejskich.

 

Opracowanie: Wydział Prasowy KG PSP / Biuro Ochrony Ludności KG PSP
Zdjęcia: kpt. Grzegorz Trzeciak - Wydział Prasowy KG PSP / Katarzyna Borysiuk-Czapla - Biuro Ochrony Ludności KG PSP

Zdjęcia (25)

{"register":{"columns":[]}}