W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Szybka Ścieżka (6/1.1.1/2020)

Status Status: Rozstrzygnięty

Konkurs  Szybka Ścieżka 6/1.1.1/2020 skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. W konkursie, który jest podzielony na dwie rundy, mogą wziąć udział przedsiębiorcy z jednostkami naukowymi w ramach konsorcjum. Konkurs bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być realizowane poza województwem mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

  • Przedsiębiorstwa
  • Konsorcja przedsiębiorstw
  • Konsorcja naukowo-przemysłowe składające się z maksymalnie 3 podmiotów, w tym co najmniej 1 przedsiębiorstwa i co najmniej 1 jednostki naukowej. Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.
 • Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.

 • Dla konkursu nie ma określonego zakresu tematycznego. Projekt dofinansowany w konkursie musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 • 1 440 770 138,63 zł

  Przy czym Instytucja Pośrednicząca przeznacza:

  • 666 533 714,25 złotych – na projekty w I rundzie,
  • 774 236 424,38 złotych – na projekty w II rundzie.
  • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych 50 000 000 euro
  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych
   • 1 000 000 zł – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP
   • 2 000 000 zł – w przypadku pozostałych projektów
  • Data ogłoszenia: 1 lipca 2020 r.
  • Rozpoczęcie naboru wniosków: 3 sierpnia 2020 r.
  • Zakończenie naboru wniosków: 14 września 2020 r.

  Konkurs podzielony jest na dwie rundy:

  • I runda (tylko dla dużych przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów) – nabór wniosków od 3 do 21 sierpnia 2020 r.
  • II runda (tylko dla MŚP oraz ich konsorcjów) – od 22 sierpnia do 14 września 2020 r., do godz. 16:00

   

  • Wyniki konkursu:

  Czas od zakończenia naboru wniosków w danej rundzie konkursu do dnia publikacji list z tej rundy to maksymalnie 120 dni.

 • Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP.

 • Wnioski złożone w konkursie będą weryfikowane formalnie, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Komitet Monitorujący POIR. Weryfikacja warunków formalnych przeprowadzana będzie przez pracowników Instytucji Pośredniczącej.

  Projekty, pod kątem merytorycznym, oceniać będzie panel, który tworzą co najmniej trzej członkowie, w tym przewodniczący. Elementem oceny jest spotkanie panelu z wnioskodawcą, podczas którego wnioskodawca może odnieść się do pytań i ewentualnych wątpliwości członków panelu dotyczących projektu.

Dokumenty

 • W zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu)

  E-mail: konkurs111-finanse@ncbr.gov.pl

 • W pozostałych sprawach

  Tel. 515 061 515

  E-mail: konkurs111@ncbr.gov.pl

 • W pozostałych sprawach

  Tel. 518 338 512

 • W pozostałych sprawach

  Tel. 512 260 334

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.12.2020 08:56 Szymon Iwańczuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sekcja Dotacji Funduszowych UE, Biuro Strategii i Rozwoju
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szybka Ścieżka (6/1.1.1/2020) 16.0 20.04.2021 08:14 Szymon Iwańczuk
Szybka Ścieżka (6/1.1.1/2020) 15.0 13.04.2021 13:36 Szymon Iwańczuk
Szybka Ścieżka (6/1.1.1/2020) 14.0 12.04.2021 11:34 Szymon Iwańczuk
Szybka Ścieżka (6/1.1.1/2020) 13.0 09.04.2021 16:26 Szymon Iwańczuk
Szybka Ścieżka (6/1.1.1/2020) 12.0 09.04.2021 11:04 Szymon Iwańczuk
Szybka Ścieżka (6/1.1.1/2020) 11.0 09.02.2021 11:43 Szymon Iwańczuk
Szybka Ścieżka (6/1.1.1/2020) 10.0 04.02.2021 17:12 Szymon Iwańczuk
Szybka Ścieżka (6/1.1.1/2020) 9.0 29.01.2021 15:52 Szymon Iwańczuk
Szybka Ścieżka (6/1.1.1/2020) 8.0 19.01.2021 15:56 Szymon Iwańczuk
Szybka Ścieżka (6/1.1.1/2020) 7.0 18.01.2021 08:28 Szymon Iwańczuk
Szybka Ścieżka (6/1.1.1/2020) 6.0 18.01.2021 08:27 Szymon Iwańczuk
Szybka Ścieżka (6/1.1.1/2020) 5.0 15.01.2021 15:16 Paweł Kęska
Szybka Ścieżka (6/1.1.1/2020) 4.0 15.01.2021 15:13 Paweł Kęska
Szybka Ścieżka (6/1.1.1/2020) 3.0 11.01.2021 09:51 Monika Ciślak
Szybka Ścieżka (6/1.1.1/2020) 2.0 04.01.2021 10:04 Marta Höffner
Szybka ścieżka (6/1.1.1/2020) 1.0 31.12.2020 08:56 Szymon Iwańczuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP