W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Fizjoterapeuci

  1. Zasady odbywania specjalizacji rozpoczętych przed dniem 31 maja 2016 roku regulują przepisy:
  • rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
  1. Zasady odbywania specjalizacji rozpoczętych od dnia 1 czerwca 2016 regulują przepisy:
  • ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty
  • rozporządzenia ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów z dnia 16 lutego 2017 r.
  1. Programy specjalizacji – dostępne na stronie www.cmkp.edu.pl

Kształcenie przeddyplomowe – Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny (PEF)

Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny (PEF) będzie organizowany i przeprowadzany przez Centrum Egzaminów Medycznych we współpracy m. in. z wojewodami.

Do PEF będzie mogła przystąpić osoba, która:

  • uzyskała tytuł zawodowy magistra po ukończeniu rozpoczętych po dniu 1 października 2017 r. jednolitych 5-letnich studiów wyższych w zakresie fizjoterapii, obejmujących co najmniej 300 punktów ECTS, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18d ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), zwanych dalej „punktami ECTS”, w tym co najmniej 160 punktow ECTS w zakresie fizjoterapii

oraz

  • odbyła 6-miesięczną praktykę zawodową i uzyskała tytuł zawodowy magistra.

Złożenie Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF) z wynikiem pozytywnym będzie uprawniało do otrzymania dyplomu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia, Oddział Doskonalenia Kadr Medycznych
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695 69 94