Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016-2020

Dzięki realizacji programu chcemy ocenić stan zdrowia jamy ustnej dzieci i dorosłych w Polsce. Zakładamy, że pozwoli to m.in. zwiększyć liczbę dzieci objętych profilaktyką próchnicy i kontrolnymi badaniami stomatologicznymi.

Na czym polega program

W ramach programu prowadzone są ogólnopolskie badania epidemiologiczne i socjomedyczne. Badania wykonywane są co roku. Bierze nich udział określona liczba osób z danej grupy wiekowej: średnio jest to dwa tysiące osób w jednej grupie wiekowej, które wyłaniane są w losowaniu.

Badania są uzupełnione o działania edukacyjne promujące zdrowie jamy ustnej.

Do kogo skierowany jest program

Prowadzone badania epidemiologiczne dotyczą całego społeczeństwa.

Cele badań

Celem głównym prowadzonych badań jest:

  • ogólna ocena stanu zdrowia jamy ustnej dzieci oraz dorosłych,
  • sprawdzenie, jakie zjawiska społeczne, ekonomiczne i kulturowe wpływają na stwierdzony w badaniach stomatologiczny stan zdrowia.

Chcemy również określić jaka jest dostępność do opieki stomatologicznej i wskazać aktualne potrzeby profilaktyczno – lecznicze. Na podstawie badań prowadzonych w programie chcemy też wypracować strategie i programy, które pozwolą poprawić stan zdrowia jamy ustnej.

Efekty realizacji programu

Realizacja programu pozwoli nam:

  • wykorzystać otrzymane w badaniu dane do prowadzenia polityki zdrowotnej, która obniży zachorowalność na próchnicę u dzieci i młodzieży,
  • zwiększyć liczbę dzieci bez próchnicy i ze zdrowym przyzębiem.

doc Stan zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 12 lat i młodzieży w wieku 18 lat w 2014 roku

0.18MB

doc Stan zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3 lat i młodzieży w wieku 15 lat w 2015 roku

0.17MB

doc Stan zdrowia jamy ustnej i jego uwarunkowania w populacji polskiej w wieku 35-44 i 65-74 lat w 2013 roku

0.28MB

doc Stan zdrowia jamy ustnej młodzieży w wieku 18 lat w 2012 roku

0.17MB

pdf Stan zdrowia jamy ustnej młodzieży w wieku 18 lat w 2012 roku

0.08MB

doc Stan zdrowia jamy ustnej oraz potrzeby profilaktyczno-lecznicze dzieci w wieku 12 lat w 2012 roku

0.2MB

pdf Stan zdrowia jamy ustnej oraz potrzeby profilaktyczno-lecznicze dzieci w wieku 12 lat w 2012 roku

0.08MB

doc Stan zdrowia jamy ustnej oraz potrzeby profilaktyczno-lecznicze dzieci w wieku 6 lat w 2012 roku

0.18MB

pdf Stan zdrowia jamy ustnej oraz potrzeby profilaktyczno-lecznicze dzieci w wieku 6 lat w 2012 roku

0.08MB

doc Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016-2020

0.55MB

pdf Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016-2020

1.27MB

doc Wyniki badań epidemiologicznych w 2012 r.

0.04MB

pdf Wyniki badań epidemiologicznych w 2012 r.

0.14MB

doc Wyniki badań epidemiologicznych z 2008 i 2009 r.

1.7MB

pdf Wyniki badań epidemiologicznych z 2008 i 2009 r.

0.48MB

doc Wyniki badań epidemiologicznych z 2010 r.

1.17MB

pdf Wyniki badań epidemiologicznych z 2010 r.

0.41MB

doc Wyniki badań epidemiologicznych z 2011 r.

0.92MB

pdf Wyniki badań epidemiologicznych z 2011 r.

0.31MB

docx Stan zdrowia jamy ustnej w populacji polskiej w wieku 5,7 i 12 lat w 2016_r

0.63MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 18.10.2018 15:58
Osoba publikująca: Kinga Łuszczyńska
Zmodyfikowano: 18.10.2018 15:58
Osoba modyfikująca: Kinga Łuszczyńska